Markten

Waarom belangen de Amerikaanse verkiezingen ons wel degelijk aan?

25 september 2020 - leestijd 4 min. 30

Geschreven door

Wim D'Haese
Head Investment Strategist

Samengevat

  • Hoe wordt de volgende president van de Verenigde Staten verkozen? 
  • Wat is de eventuele impact van deze verkiezingen op uw beleggingsportefeuille? 
  • De visie van Deepak Puri, CIO van Deutsche Bank in de Verenigde Staten

Als CIO van Deutsche Bank in de Verenigde Staten is Deepak Puri strategisch goed geplaatst voor een globale analyse van de mogelijke effecten van de verkiezingen op de wereldeconomie en de weerslag op de financiële markten.

Amerikaanse presidentsverkiezingen: handleiding

Op 3 november vinden de Amerikaanse presidentsverkiezingen plaats. Bijzonder aan het Amerikaanse kiessysteem is dat een kandidaat tot president verkozen kan worden met minder stemmen dan zijn tegenstander. De president van de Verenigde Staten wordt immers niet rechtstreeks gekozen, maar door een kiescollege bestaande uit 538 kiesmannen. Als de Amerikaanse burgers naar de stembus trekken, dan stemmen ze op deze kiesmannen die het kiescollege van hun staat zullen vormen. Dat kiescollege zal dan op 14 december aanstaande de president aanduiden. Het voordeel van dit proces is dat elke staat, ongeacht zijn bevolkingsdichtheid, inspraak heeft. De winnaar van de verkiezingen is de kandidaat die de stemmen van ten minste 270 kiesmannen achter zijn naam krijgt.

Onder alle staten spelen de 6 zogenaamde ‘Swing States’ of kantelstaten een beslissende rol: de stem van deze staten is onbeslist en veranderlijk en zij krijgen logischerwijze veel aandacht van de kandidaten die er de balans in hun voordeel willen doen omslaan.

Wat kan de stem van de Swing States tegen november beïnvloeden?

Het zijn zeer bijzondere verkiezingen in volle Covid-19-pandemie. De evolutie van het virus en de eventuele ontdekking van een vaccin zullen de stem van de kiezers beïnvloeden. De hoge werkloosheid in de Swing States zou in het voordeel van het Democratische kamp spelen, terwijl een verbetering van de economische cijfers stemmen zullen opleveren voor de Republikeinen. Ook de televisiedebatten zijn voor de kandidaten van elk kamp een gelegenheid om met hun argumenten onbesliste kiezers te overhalen.

Twee kandidaten, twee visies

Gelijkenissen of verschillen: het verkiezingsprogramma van de kandidaten bevat uiteraard een aantal belangrijke thema’s. Terwijl Trump de belasting op arbeid verder wil verlagen, pleit Biden voor een verhoging van de vennootschapsbelasting en van de belasting op hoge inkomens.

Wat het handelsbeleid betreft, onderhandelt Trump op een bilaterale manier, wat betekent dat hij onderhandelt met één land tegelijk. Biden pleit voor multilateralisme: onderhandelen met alle bondgenoten.

Als brandend actuele thema’s en cruciaal voor de volgende generaties, zijn klimaat en groene investeringen niet aanwezig in het programma van Trump. Hij geeft er de voorkeur aan om de olie-industrie te steunen, wat garant staat voor zekere stemmen. Voor Biden moeten de Verenigde Staten een voortrekkersrol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering en hij wil tegen 2050 koolstofneutraliteit behalen.

Impact van het resultaat op de rest van de wereld

Gezien het belang van de Verenigde Staten hebben de presidentsverkiezingen zowel door hun verloop als hun resultaat gevolgen voor de rest van de wereld. Als belegger bent u rechtstreeks betrokken: de beurzen zullen reageren tijdens het volledige proces. Uit historische statistieken blijkt dat die beurzen het meestal goed doen na de presidentsverkiezingen omdat de onzekerheid over het resultaat wordt weggenomen.

Het is echter niet uitgesloten dat er betwistingen omtrent het resultaat komen. Als uitgesproken tegenstander van het stemmen per post zou Donald Trump de uitslag van de verkiezingen kunnen aanvechten. Hij is er daarenboven in geslaagd een groot aantal rechters te benoemen die over de kwestie zouden moeten beslissen. In dat geval zou de aanduiding van de nieuwe president vertraging oplopen, maar het zou ook de uitrol van het nieuwe fiscaal herstelplan verhinderen. Combineer dat met de coronacijfers en u krijgt een cocktail van onzekerheden waaraan de markten een hekel hebben. Dit zou voor bijkomende volatiliteit kunnen zorgen.

Sectoren: welke zijn de winnaars en welke de verliezers?

Zullen er na de verkiezingen winnende en verliezende economische sectoren zijn? Beide kandidaten willen de prijs van geneesmiddelen doen dalen, maar ze erkennen ook het belang van een competitieve en innovatieve farmaceutische sector. Beleggingen in om het even welke sector passen in het kader van een globale aanpak, op lange termijn en onafhankelijk van de Amerikaanse verkiezingen. De technologiesector blijft erg in trek. Als groeisector profiteert technologie dan ook van de versnelde digitalisering naar aanleiding van de pandemie, maar ook van de lage langetermijnrente die de beurswaarderingen ondersteunt. Energie, luchtvaart, kleinhandel, sectoren die verzwakt zijn door de pandemie en de recessie, zullen blijven lijden maar zouden binnen 3 tot 5 jaar opnieuw kunnen aanknopen met betere waarderingen, los van het verkiezingsresultaat.

Zeer belangrijk voor de wereldhandel is de koers van de dollar, maar hierop zouden de verkiezingen in november geen impact hebben. Deutsche Bank mikt op een wisselkoers EUR/USD van 1,15 op een horizon van 12 maanden, ondanks het aanzienlijke begrotingstekort van het land. Maar het geldt zowel voor de Verenigde Staten als voor de rest van de wereld: prioritair is de economie opnieuw op een groeispoor zetten, ook al moet daarvoor de schuld worden verhoogd.

En de handelsoorlog met China? Sinds de jaren 70 tot halfweg dit decennium was de relatie tussen de Verenigde Staten en China gebaseerd op handel en samenwerking. Sinds de laatste verkiezing en het aantreden van president Trump, is deze relatie vertroebeld en geëvolueerd naar wedijver en confrontatie. Wie ook als winnaar uit de bus komt, een snel herstel van de Chinees-Amerikaanse entente lijkt er niet in te zitten. Als Trump wordt herkozen, dan dreigt de relatie wat sneller te verzuren. Biden van zijn kant wil niet zozeer de strijd aan binden met China als dusdanig en zal meer kansen geven aan diplomatie. Maar hoe dan ook, een snelle toenadering met China zit er niet aan te komen.

Besluit

De Amerikaanse verkiezingen zijn een gestructureerd en beproefd proces. Onzekerheden op de markten werken altijd meer volatiliteit in de hand, maar de keuze voor de ene of andere kandidaat zal geen bepalende impact hebben op de evolutie van de markten en stelt onze huidige voorkeur voor de sectoren technologie en gezondheidszorg niet ter discussie. Of het nu Biden dan wel Trump is die zijn intrek neemt in het Witte Huis of er blijft, de volgende president van de Verenigde Staten zal geconfronteerd worden met een aanzienlijk overheidstekort, een wereldwijde gezondheidscrisis en een uit te voeren herstelplan. Voor de financiële markten zal de economie altijd primeren op de politiek.

Als belegger dient u zich in uw beslissingen niet te laten leiden door de Amerikaanse verkiezingen. Die beslissingen moeten in een langetermijnvisie worden genomen. Rekening houdend met de huidige situatie van lage rentevoeten, de ongeziene steunmaatregelen van de autoriteiten en een terugkeer in 2022 naar de productieniveaus van voor de coronacrisis, blijven aandelen een interessante beleggingskeuze op lange termijn.

Amerikaanse verkiezingen 2020: impact op politiek-economisch vlak en in de portefeuille

Amerikaanse verkiezingen 2020: impact op politiek-economisch vlak en in de portefeuille

De verkiezingen van november 2020 zijn duidelijk veel meer dan een verdict over een populistisch bestuur: politieke programma’s en verkiezingsuitslagen kunnen de markten en de economie vormgeven.

Verkiezingen kunnen de angst in de markt doen toenemen en dus leiden tot emotionele vooroordelen: de beste manier om er doorheen te navigeren is door te werken aan een strategische activa-allocatie op lange termijn.

Is uw portefeuille nog steeds aangepast aan de economische situatie?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.

Maak een afspraak in uw Financial Center op 078 156 160.

×