Beleggen

We sparen niet meer, we beleggen: een leidraad

24 februari 2021 - leestijd 7 min. 30

Artikel verschenen in L’Echo op 13 februari 2021.

Tegenwoordig moeten we uit onze comfortzone treden en risico’s nemen om onze koopkracht te behouden en een rendement te behalen. Volg de gids.

Het was al het geval in 2020 en zelfs voordien. En het is vandaag nog meer aan de orde: we sparen niet meer, we beleggen! Gemakkelijk gezegd ... Voor sommigen is het stresserend om ‘buiten de piste’ te gaan om hun spaarcenten te beleggen. Het is nochtans de enige optie voor wie minstens zijn koopkracht wil behouden en indien mogelijk rendement wil behalen. Hoewel het in deze tijden een begrijpelijke reflex is om geld op te potten, moeten we sommige mensen toch (alweer) op de vingers tikken: zij laten op hun spaarboekje bedragen staan die veel hoger zijn dan een veilig appeltje voor de dorst.

Met welke argumenten kunnen we de twijfelaars over de streep halen, zeker in de verontrustende context van vandaag? Navigeren we echt op zicht? Wat hebben we geleerd uit 2020 en uit alles wat er al gebeurd is sinds de uitbraak van de gezondheidscrisis?

Nog lagere rentevoeten en die zullen nog een hele tijd aanhouden

Fans van het goede oude spaarboekje, we kunnen niet zeggen dat we u niet gewaarschuwd hebben. “De rentevoeten die al jaren als zeer zwak worden beschouwd, gaan in de toekomst nog verder verkommeren op nog lagere niveaus dan verwacht. We hebben de indruk dat de centrale banken die de markten overspoeld hebben met liquide middelen, en dat zullen blijven doen, structurele spelers geworden zijn op de obligatiemarkt”, stelt Wim D’Haese, Head Investment Strategist bij Deutsche Bank, vast. “Landen die zich diep in de schulden hebben gestoken om de economie en de burgers te ondersteunen, hebben er alle belang bij dat de rentevoeten laag blijven, bij voorkeur in een context van relatieve inflatie, want het is de beste manier om hun schulden af te lossen”, voegt hij eraan toe. Trek er uw conclusies uit ...

De lessen van 2020

Door te blijven vasthouden aan uw spaarrekening, hebt u wellicht de boot gemist. Er is nochtans geen enkele goede reden om zich volledig in slaap te laten wiegen! De laatste jaren hebben heel wat beginnelingen dan toch de sprong gewaagd. Over het algemeen met een zeker succes. Zelfs in 2020, tegen alle verwachtingen in. “Na een verlies van ongeveer 30 tot 40% in 20 dagen in maart, veerden de markten opnieuw op, dankzij de nooit eerder geziene interventies van de centrale banken en de nationale herstelplannen”, vertelt Corentin Minne, Founding Partner bij Pareto.

“Wie de beurs heeft ontdekt en de stap heeft durven te zetten door de juiste sectoren te kiezen (technologieën, biotech, beveiliging, robotica) werd daarvoor beloond. Vooral als ze hebben belegd op het dieptepunt eind maart-begin april”, benadrukt zijn collega en vennoot Geoffroy de Pierpont.

“Beleggers met een dynamisch profiel hebben uiteindelijk 5, 10 of zelfs 15% binnengehaald. Het gevaar is dat we na die eerste ervaring gaan geloven dat dat ‘normaal’ is en ervan uitgaan dat dat scenario zich wel zal herhalen. We moeten ons ervan bewust zijn dat het uitzonderlijk was. En dat de dag waarop zich een onverwachte gebeurtenis of crisis voordoet, paniek opnieuw de kop zal opsteken. Bij een irrationele daling moeten we rustig kunnen blijven en onszelf beschermen”, benadrukt Corentin Minne. Dat is ook waar het bij beleggen om draait!

De beurzen reageren op de een of andere manier altijd anticiperend en over het algemeen overdreven. “Wanneer het monetaire beleid minder toegeeflijk wordt, zouden de markten daaronder kunnen lijden, terwijl de economie het wel goed doet …”, benadrukt hij. In dat geval komt het erop aan geduldig te blijven en de zenuwen onder controle te houden. Het is belangrijk om trouw te blijven aan zijn beleggingshorizon en aan zijn keuzes. Het ergste is verkopen en uit de markt stappen wanneer het slecht gaat of zich laten meeslepen en zijn winst ophalen bij de minste opwaartse beweging.

De vooruitzichten voor 2021

In feite “worden we vandaag geconfronteerd met eenzelfde context en dezelfde vragen, vat Geoffroy de Pierpont samen. Het uiterst toegeeflijke monetaire beleid blijft behouden (de Fed heeft al aangekondigd een bodemrentevoet te behouden) ondanks het lichte herstel van de inflatie. En de massale herstelplannen zullen worden voortgezet. We moeten ons er dus van bewust zijn dat de markt een forse impuls heeft gekregen ...”

“Werk- en consumptiegewoontes, bevoorradingsketens: de wereld is veranderd en is nog aan het veranderen”, benadrukt Wim D’Haese van zijn kant. “Hoewel hij grotendeels globaal blijft, stellen we een gedeeltelijke terugplooiing op het lokale vast – ook al is dat duurder –, om de beschikbaarheid van de producten te garanderen. En de staat zal nadrukkelijker aanwezig zijn en meer interventies doen dan voorheen.”

“Wanneer ons leven weer normaler wordt, zullen we waarschijnlijk een naoorlogs effect waarnemen: de gezinnen gaan opnieuw de deur uit, ze consumeren, ze ontspannen zich”, denkt Geoffroy de Pierpont. Het herstel onder impuls van de consumptie zal echter matiger zijn in Europa waar ‘sparen uit voorzorg’ verankerd blijft. “Wie 100 heeft gespaard, zal 40 of 50 uitgeven, terwijl het er aan de andere kant van de oceaan uitbundiger aan toe zal gaan.”

En in dat verband moeten we uitkijken voor waarderingen die in de Verenigde Staten pieken bereiken, waarschuwen de specialisten van Pareto. “De laatste jaren wordt het verschil met Europa alleen maar groter! Dus, hoewel 2021 nog digitaler en technologischer zal worden, richten we ons liever op small en mid caps.” Hier volgt een situatieschets.

Flexibele gemengde fondsen, alternatief nr. 1

Spaarders die op zoek gaan naar alternatieven voor het spaarboekje zoeken in een eerste reflex doorgaans hun heil in obligaties, die in theorie een gewaarborgd kapitaal en coupon bieden. “Afgezien van het feit dat de coupons van solide staatsobligaties negatief zijn en dat er in de bedrijfswereld moet worden gemikt op high-yield (obligaties uitgegeven door ondernemingen met een rating van minder dan Triple B). In dat geval nemen we een risico op de emittent (kapitaal en coupon)”, kadert Marc Dhondt, specialist in vermogensbeheer en Consultant België OneLife (verzekering tak 23). Een vaststelling die hem er heel natuurlijk toe aanzet om te adviseren om te beleggen in flexibele fondsen die kwaliteitsaandelen en -obligaties combineren.

“De motor voor rendement vandaag, dat zijn de risicovolle activa”, benadrukt Wim D’Haese. “Maar de overstap van sparen naar aandelen, is een gigantische stap, want de volatiliteit en de mogelijke verliezen zijn aanzienlijk”, geeft hij toe. Deutsche Bank stelt dus aan beginners voor om “via flexibele gemengde fondsen een stevige basisportefeuille op te bouwen die gedeeltelijk wordt belegd in aandelen, om te profiteren van de stijgingen van de markt, en gedeeltelijk in obligaties, om het grootste deel van de volatiliteit weg te werken.” Dankzij hun flexibiliteit gaan de beheerders van die fondsen meer of minder risico nemen, naargelang de omstandigheden van de markt.

“Indien u een horizon van minstens drie tot vijf jaar hebt, vormt een flexibel gemengd fonds dat is aangepast aan uw beleggersprofiel (lees het risiconiveau dat u bereid bent te nemen) het beste alternatief voor het spaarboekje.” In dat geval is het risico dat u neemt, gekoppeld aan de hoedanigheid van de beheerder. De beste strategie bestaat er dus in om te kiezen voor fondsen van vijf of zes beheerders die zich over een periode van tien jaar al hebben bewezen en alle beproevingen hebben doorstaan. Zonder de ‘tijdsgebonden’ diversificatie over het hoofd te zien: de beleggingen spreiden in de tijd”, verduidelijkt Marc Dhondt.

“De fondsen met actief beheer zijn doorgaans gepositioneerd in sectoren die heel weinig impact ondervinden van covid”, voegt hij eraan toe. “Ze zijn uiteraard niet tegen alle scenario's beschut, maar bieden de mogelijkheid om een groot deel van de tegoeden te beschermen en te hopen op een rendement dat overeenstemt met zijn profiel (voorzichtig: 3 tot 4%, evenwichtig: 4 tot 5% of dynamisch: gemiddeld beduidend boven 5%, op vier tot vijf jaar) en zijn beleggingshorizon.”

De sterke thema’s

Beleggers die een tandje hoger willen schakelen, kunnen hun basisportefeuille aanvullen met thematische beleggingen. “Technologie en gezondheidszorg, de sectoren die in 2020 onze voorkeur genoten, blijven ook voor dit jaar onze favorieten. Daarbij komen nog infrastructuur (bruggen, wegen, bouwsector, maar vooral netwerken) en duurzaamheid die elk jaar aan belang toeneemt. Op een bepaald moment, als een belegging niet duurzaam is, zal het moeilijk zijn om ze te rechtvaardigen”, voorspelt de beleggingsverantwoordelijke van Deutsche Bank.

Tal van beheerders van flexibele fondsen hebben een ethisch label dat vooral jongeren aanspreekt, stellen de professionals vast. “Wie kiest voor een klimaatfonds, een fonds voor duurzame landbouw, enz. kan een impact hebben op de evolutie van onze planeet en de keuzes van de samenleving. Weigeren om kapitaal te geven aan zeer vervuilende sectoren is de beste manier om hen te dwingen om te evolueren”, legt Marc Dhondt uit. Ook dat is uiteraard een pluspunt ten opzichte van de spaarrekening.

Jongeren, die heel vlot omspringen met nieuwe technologieën, zijn ook het meest actief op onlinebeleggingsplatformen waar ze aan daytrading kunnen doen. “Ze beleggen kleine bedragen en doen vrij veel transacties. Geavanceerde roboticatools verhogen de reactiviteit”, merkt Geoffroy de Pierpont op.

En aangezien het beleggingsuniversum evolueert en de enige manier om rendement te behalen, er meer dan ooit in bestaat om risico te nemen, is de toegang (van beginners) tot de informatie van essentieel belang. In die optiek heeft Marc Dhondt het net YouInvestYou.com ontwikkeld. “Een community waarin notarissen, advocaten, financiële adviseurs, beleggers op een ludieke en informele manier van gedachten wisselen, dialogeren en elkaar informeren over financiële beleggingen, vastgoed, hypothecair kredieten, de juridische en fiscale aspecten van de beleggingen”, legt hij uit.

Geen startkapitaal?

Progressief sparen in fondsen blijft zeer populair. Deze vorm van sparen is al toegankelijk vanaf enkele tientallen euro per maand en vormt een interessant alternatief voor de kleine spaarder die niet over een startkapitaal beschikt en voorzichtig wil blijven. Opgelet: de keuze is vaak uitsluitend beperkt tot de fondsen die zijn bank voorstelt, tenzij ze aan open architectuur doet. “Via die techniek kunnen de momenten waarop men de markt betreedt, worden gespreid, hoewel het vrij duur is, zoals dat momenteel het geval is”, merkt Wim D’Haese op. Effectenrekening of tak 23? Het is belangrijk om te bepalen via welk juridisch instrument het fiscaal gezien het verstandigst is om te beleggen. “Indien het op korte termijn is, is het wenselijk is om te kiezen voor een bankeffectenrekening. Op lange termijn wordt eerder voorrang gegeven aan tak 23 want in dat geval wordt enkel de 2% taks bij de instap betaald. Op die manier vermijdt men de roerende voorheffing, de beurstaks, de arbitragekosten, enz.”, raadt Marc Dhondt aan.

Geoffroy de Pierpont

Copyright © 2021 Mediafin. All rights reserved

Lees ook

Beleggen

Beleggen

Beleggen

Zo raakt u uit het labyrint van lage rente

Zo raakt u uit het labyrint van lage rente

Zo raakt u uit het labyrint van lage rente

15 februari 2021 - leestijd 5 min.

15 februari 2021 - leestijd 5 min.

15 februari 2021 - leestijd 5 min.

Beleggen

Beleggen

Beleggen

5 redenen waarom beleggen in Europa kansen biedt

5 redenen waarom beleggen in Europa kansen biedt

5 redenen waarom beleggen in Europa kansen biedt

08 februari 2021 - leestijd 3 min. 30

08 februari 2021 - leestijd 3 min. 30

08 februari 2021 - leestijd 3 min. 30