Bedrijfsresultaten derde kwartaal blijven aandelenmarkten ondersteunen

Markten

Bedrijfsresultaten derde kwartaal blijven aandelenmarkten ondersteunen

19 november 2021 - Leestijd  4 min.

Geschreven door

Wim D'Haese
Head Investment Strategist

Samengevat:
  • De aandelenmarkten herstelden stevig van hun terugval in september en bereikten nieuwe recordniveaus.
  • De bedrijfsresultaten wijzen over het algemeen op een solide winstgroei in de VS en Europa voor het derde kwartaal, maar de nettowinstmarge van de S&P heeft in het tweede kwartaal wellicht een hoogtepunt bereikt.
  • Aandelen zouden ondersteund moeten blijven door een gezonde winstgroei in vergelijking met het verleden.

Van een terugval naar nieuwe recordniveaus

Oktober werd een solide maand voor aandelen. De beurzen herstelden zich van de terugval in september, waarbij de S&P 500 in oktober een total return van +7,0% boekte - de beste maandprestatie in 2021 tot nu toe.

Goede bedrijfsresultaten over het derde kwartaal ten opzichte van de eerder gematigde verwachtingen lijken het beleggerssentiment te hebben versterkt. Ook de aankondiging van de Fed dat zij haar langverwachte tapering (=afbouw van het ritme van de activa-aankoop) zou starten, werd door de markten goed onthaald.

Aangewakkerde inflatiedruk

Intussen hebben diverse indices van ontwikkelde markten nieuwe recordhoogten bereikt, zoals onder meer de S&P 500 (totaalrendement +28,1% sinds begin dit jaar), de NASDAQ Composite (+25,8%), de STOXX Europe 600 (+23,4%), de MSCI World (+22,9%), de Dow Jones Index (+22,0%) en de DAX (+16,9%). Het is al het hele jaar een bekend verhaal, maar op sectorniveau blijft energie profiteren van de stijgende olieprijzen. De WTI-olieprijs is nu +76,7% gestegen sinds begin dit jaar, waarbij de laatste stijging gedeeltelijk het gevolg is van de sterke stijging van de aardgasprijzen in de afgelopen maanden, die op zijn beurt de vraag naar ruwe olie heeft gestimuleerd via substitutie-effecten. De prijsstijgingen in de grondstoffensector zijn echter breder dan enkel energie en hebben overal ter wereld de inflatiedruk/-honger aangewakkerd, waarbij de inflatieverwachtingen meerjarige toppen hebben bereikt.

Aandelen IT- en financiële sector & groeiaandelen profiteren

Enerzijds hebben de financiële waarden (en vooral de banken) geprofiteerd van de stijgende rendementen. Anderzijds hebben de IT-sector en kwalitatieve groeiaandelen dan weer geprofiteerd van de recente bezorgdheid over de economische groei. Zo stegen de MSCI World Financials en IT in oktober met +6,1%/+7,5% en zijn ze nu over het hele jaar met +28,3%/+27,0% gestegen (zie grafiek 1).

Op sectorniveau blijft het verschil tussen de relatieve prestatie van de banken en de inflatieverwachtingen groot, wat voor de hele financiële sector nog wat extra koerswinst kan opleveren, aangezien banken veruit het grootste gewicht in deze sector vertegenwoordigen. De relatieve waarderingen van banken blijven ook aantrekkelijk, aangezien de MSCI World Banks momenteel wordt verhandeld tegen een korting van 47% ten opzichte van de bredere markt, vergeleken met een 10-jaars gemiddelde korting van 31%.

Uitstekende Amerikaanse bedrijfsresultaten in het derde kwartaal mede dankzij vrijgegeven bankreserves

In het derde kwartaal van 2021 bleven de resultaten de marktverwachtingen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan overtreffen. Het aantal bedrijven dat de verwachtingen overtrof (81% S&P 500-bedrijven en 59% STOXX Europe 600-bedrijven) ligt boven het langetermijngemiddelde van respectievelijk 76% en 52%. Opmerkelijk is dat een groot deel van de Amerikaanse cijfers toe te schrijven is aan de vrijgave van kredietverliesreserves door banken. Als deze buitengewone posten buiten beschouwing worden gelaten, zou het resultaat veel dichter bij het historisch gemiddelde liggen.

Stijgende bedrijfswinsten

De bedrijfswinstgroeicijfers wijzen op een stijging in het derde kwartaal van +39,1% (in vergelijking met het derde kwartaal van 2020) voor de S&P 500, terwijl de omzet met +17,3% toeneemt. Alle elf sectoren zullen positieve winstgroeicijfers voorleggen. Verwacht wordt dat de winst van de STOXX Europe 600 over het derde kwartaal met 60,7% zal stijgen ten opzichte van het derde kwartaal van 2020 bij een stijging van de inkomsten met 12,3%.

Voor het volledige jaar wijzen de consensusramingen er nu op dat de totale winst per aandeel over 2021 met +44,6% (S&P 500) / +60,0% (STOXX Europe 600) zal stijgen op jaarbasis. Bemoedigend is dat het percentage S&P 500-bedrijven dat hun verwachtingen voor de jaarwinst naar boven bijstelt, het hoogste niveau in tien jaar heeft bereikt. De respectieve bedrijfswinstgroeicijfers voor 2022 zullen naar verwachting uitkomen op +8,6% / +8,0%.

Aandelen blijven goed ondersteund door fundamentele factoren

Hoewel steeds meer bedrijven te kampen krijgen met achterstallige leveringen, tekorten op de arbeidsmarkt en stijgende inputkosten, liet het resultatenseizoen over het algemeen nog steeds gezonde marges zien, maar met enkele sectorale en regionale verschillen. Dit laatste is tot op zekere hoogte een weerspiegeling van de verschillende stadia in de economische cyclus van de VS en Europa. In tegenstelling tot de STOXX Europe 600, waar de prognoses nog steeds op groeiende marges wijzen, bereikte de nettowinstmarge van de S&P 500 waarschijnlijk een hoogtepunt in het tweede kwartaal van 2021.

Bedrijven kunnen hogere kosten doorrekenen

Niettemin ligt de S&P 500 nettowinstmarge over het derde kwartaal van 2021 ruim boven het vijfjaarsgemiddelde, wat ook voor alle elf sectoren geldt, wat erop wijst dat bedrijven uit allerlei sectoren in staat zijn om hogere kosten als gevolg van verstoringen in de toelevering en andere verstoringen aan de consument door te rekenen. Weliswaar lijkt een snelle oplossing voor de tekorten onwaarschijnlijk, maar gezien de vrij optimistische uitlatingen omtrent de verkoop is het niet ondenkbaar dat de bedrijven nog enige tijd de hogere kosten kunnen doorrekenen.

Dit komt ook tot uiting in de prognoses voor MSCI World, waar de margeverwachting voor de middellange termijn nog steeds in de lift zit. We zien echter dat de trend van winstherzieningen in de zomer is omgebogen, waarbij de overeenkomstige nettowinstherzieningsratio is gedaald ten opzichte van de meerjarige hoogtepunten. Desondanks zouden aandelen in historisch perspectief gesteund moeten blijven door een gezonde winstgroei (zie grafiek 2). Bovendien is de reële rente (dit is rente min inflatie) onlangs ook gedaald, wat een andere ondersteunende factor voor de bredere aandelenmarkten vormt.

Beleggen in de financiële sector?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

Lees ook

Sparen & pensioen

Sparen & pensioen

Sparen & pensioen

Waarom het verstandig is om belegd te blijven

Waarom het verstandig is om belegd te blijven

Waarom het verstandig is om belegd te blijven

3 november 2021

3 november 2021

3 november 2021

Markten

Markten

Markten

ECB erkent hogere inflatie

ECB erkent hogere inflatie

ECB erkent hogere inflatie

29 oktober 2021 

29 oktober 2021 

29 oktober 2021 

1 De term 'fonds' is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

×