Uitgelicht

Nieuwe staatsbons

Nieuwe staatsbons

Nieuwe staatsbons

Geïnteresseerd in de nieuwe staatsbon op 1 of 3 jaar?

Geïnteresseerd in de nieuwe staatsbon op 1 of 3 jaar?

Geïnteresseerd in de nieuwe staatsbon op 1 of 3 jaar?

Termijnrekeningen1

Termijnrekeningen1

Termijnrekeningen1

Ontdek onze nieuwe aantrekkelijke voorwaarden.

Ontdek onze nieuwe aantrekkelijke voorwaarden.

Ontdek onze nieuwe aantrekkelijke voorwaarden.

Sparen

Sparen

Sparen

Nieuwe rentevoeten op de gereglementeerde spaarrekening DB Silver Account2.

Nieuwe rentevoeten op de gereglementeerde spaarrekening DB Silver Account2.

Nieuwe rentevoeten op de gereglementeerde spaarrekening DB Silver Account2.

Sterke consumptie biedt opportuniteiten

Sterke consumptie biedt opportuniteiten

Sterke consumptie biedt opportuniteiten

De cyclische consumptiesector heeft vorig jaar goed gepresteerd en zou ook in de toekomst kunnen profiteren van gunstige omstandigheden.

De cyclische consumptiesector heeft vorig jaar goed gepresteerd en zou ook in de toekomst kunnen profiteren van gunstige omstandigheden.

De cyclische consumptiesector heeft vorig jaar goed gepresteerd en zou ook in de toekomst kunnen profiteren van gunstige omstandigheden.

Oplossingen voor u

Sparen en beleggen

Sparen en beleggen

Beheer uw geld actief dankzij onze expertise
 

Kredieten

Kredieten4

Financier5 uw droomproject dankzij uw effectenrekening
 
JKP op 10 jaar: VAR_TAEG%*

Dagelijks bankieren

Dagelijks bankieren

Ontdek onze tools: rekeningen, kaarten, Online en Mobile Banking
 

Pensioen

Pensioen

Bouw een pensioenkapitaal op met producten van de derde pijler.
 

Onze expertise via het kanaal van uw voorkeur

onze expertise via het kanaal van uw voorkeur

Als sparringpartner voor het beheer van uw geld, staan we aan uw zijde om u advies te geven en u te helpen bij het maken van de juiste keuze. Welk kanaal u ook verkiest, u profiteert steeds mee van onze expertise en ons advies.

Nog geen cliënt?

1. Termijnrekening: Bij een termijnrekening wordt uw spaargeld gedurende een bepaalde termijn geblokkeerd (vandaar de naam). Met andere woorden, uw geld is niet beschikbaar gedurende een bepaalde periode die u van tevoren kunt kiezen. De rentevoet die bij de opening van een termijnrekening wordt vastgesteld, blijft behouden tot de eindvervaldag.

2. Een gereglementeerde spaarrekening is een spaarrekening waarop basisrente en een getrouwheidspremie worden betaald en die een voordelig fiscaal statuut geniet, aangezien op de rente geen roerende voorheffing verschuldigd is tot een jaarlijks bepaald plafond.

3. Essentiële spaardersinformatie.

4. Let op, geld lenen kost ook geld.

* Een representatief voorbeeld:

Stel u beschikt bij Deutsche Bank over een contract discretionair vermogensbeheer van het type 'Private Solutions Funds Medium' ter waarde van €280.000, dat u als waarborg wenst te gebruiken voor een hypothecair krediet met onroerende bestemming en met kapitaalaflossing (gedekt door roerende zekerheden). Mits aanvaarding van uw kredietaanvraag zou u een kredietbedrag van €200.000 kunnen ontlenen op een looptijd van 10 jaar aan een Jaarlijks kostenpercentage (JKP) van VAR_TAEG% (vaste debetrentevoet: VAR_TAUX_FIXE% + €250 dossierkosten) terugbetaalbaar in 120 maandaflossingen van €VAR_MENSUALITE, hetzij een totaal terug te betalen bedrag van €VAR_MONTANT_TOTAL. Rentevoet voor een krediet met een looptijd van 10 jaar, rente geldig vanaf VAR_DATE_VALIDITE tot aan wijziging. Onder voorbehoud.

5. De DB Investment Loan met onroerende bestemming is een kredietovereenkomst onderworpen aan de bepalingen van het Boek VII van het Wetboek Economisch Recht met betrekking tot het hypothecair krediet. Indien het krediet een roerende bestemming heeft of renovatiewerken financiert, is de DB Investment Loan een lening op afbetaling onderworpen aan de bepalingen van het Boek VII van het Wetboek Economisch Recht met betrekking tot het consumentenkrediet. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en de naleving van bepaalde bijzondere voorwaarden, zoals de analyse van de solvabiliteit van de aanvrager, de minimumwaarde van de inpandgeving van de effectenportefeuille en de looptijd van het krediet of het doel van het krediet.