Interesse? Vragen?

Maak een afspraak in een van onze agentschappen of contacteer ons

1. De term ‘fonds’ is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse juridische vormen kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico's. Ze kunnen in waarde stijgen of dalen en het is mogelijk dat beleggers het bedrag van hun belegging niet recupereren.

2. Morningstar, Inc. is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar rating is een kwantitatieve evaluatie van de prestaties van een fonds in het verleden. Deze wordt maandelijks bijgewerkt. Het criterium bij de toekenning van sterren is gebaseerd op de risico-aangepaste prestatie. De geanalyseerde fondsen krijgen 1 tot 5 sterren, waarbij 5 sterren de hoogste rating is. Meer info op http://www.morningstar.be/be/news/34914/de-morningstar-rating.aspx. Meer informatie over de ratings is ook beschikbaar bij Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.

3. Een flexibel fonds is een gediversifieerd fonds dat afhankelijk van de marktomstandigheden dynamisch posities opent in aandelen, obligaties, liquiditeiten enz. Dankzij die flexibiliteit kunnen aantrekkelijke prestaties worden neergezet in stijgende periodes en worden de risico's onder controle gehouden in onzekere tijden (afdekking, uitbreiding van de liquiditeiten enz.).

4. De synthetische risico- en opbrengstindicator geeft een aanwijzing van het risico dat aan de belegging in een instelling voor collectieve beleggingen is verbonden. De indicator waardeert het risico op een schaal van 1 (kleinste risico, laagste potentieel rendement) tot 7 (hoogste risico, hoogste potentieel rendement). De laagste risicocategorie wil niet zeggen dat de belegging zonder risico is. De indicator maakt gebruik van gegevens uit het verleden en kan geen betrouwbare aanwijzing voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds vormen. De aangeduide risicocategorie is niet gewaarborgd en kan mettertijd veranderen.

5. Fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving op de datum van deze brochure en afhankelijk van de individuele fiscale situatie van de belegger. Bij terugkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen kan de individuele belegger, natuurlijke persoon en Belgisch inwoner, onderworpen zijn aan een roerende voorheffing van 30% op de inkomsten (onder vorm van interesten, meerwaarden of minderwaarden) die rechtstreeks of onrechtstreeks, afkomstig zijn van de schuldvorderingen, indien het fonds voor meer dan 10% van zijn activa in schuldvorderingen (25% indien de aandelen door de belegger aangekocht vóór 1 januari 2018) belegt, zoals bedoeld in artikel 19bis van de WIB92. Dit document vormt geen fiscaal noch juridisch advies.

6. De lopende kosten zijn exclusief de prestatievergoeding en transactiekosten. De vermelde transactiekosten zijn de laatst beschikbare kosten in het document ‘Essentiële beleggersinformatie’ van het betrokken product op datum van deze publicatie.

7. Swing pricing is een moderne berekeningsmethode die de beheersmaatschappijen gebruiken om de netto-inventariswaarde van hun ICB te bepalen. Dankzij de swing pricing kunnen de beleggingsfondsen hun dagelijkse transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en afkopen van inkomende en uitgaande beleggers vereffenen.