Beleg op uw eigen ritme
vanaf € 100 / maand

Periodiek beleggen is een van de slimste beleggingsstrategieën voor zowel de beginnende investeerder die een kapitaal wil opbouwen als een investeerder die zijn portefeuille wil diversifiëren. U sluit namelijk de ‘timing’ uit en u spreidt de risico’s in de tijd.

Interesse? Vragen?

Maak een afspraak in een van onze agentschappen of contacteer ons

De term ‘fonds’ is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse juridische vormen kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten.

Fondsen zijn financiële instrumenten waarvan de prijs afhangt van de schommelingen op de financiële markten; zij vallen dus niet onder het herroepingsrecht wanneer zij worden gekocht op afstand of buiten verkoopruimten, volgens art. VI 58, §2 van het Wetboek van Economisch Recht.

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico's. Ze kunnen in waarde stijgen of dalen en het is mogelijk dat beleggers het bedrag van hun belegging niet recupereren.

 1. Een duurzaam fonds is een belegging in een economische activiteit die een bijdrage levert aan een doelstelling op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur.

 2. Morningstar, Inc. is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar rating is een kwantitatieve evaluatie van de prestaties van een fonds in het verleden. Deze wordt maandelijks bijgewerkt. Het criterium bij de toekenning van sterren is gebaseerd op de risico-aangepaste prestatie. De geanalyseerde fondsen krijgen 1 tot 5 sterren, waarbij 5 sterren de hoogste rating is. Meer info op https://www.morningstar.be/be/news/181408/zo-werken-de-ratings-van-morningstar.aspx. Meer informatie over de ratings is ook beschikbaar bij Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.

 3. De synthetische risico- en opbrengstindicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. Hij waardeert het risico op een schaal van 1 (kleiner risico, mogelijk lager rendement) tot 7 (hoger risico, mogelijk hoger rendement). De laagste categorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan wijzigen in de tijd.

 4. Bij Deutsche Bank stellen we U een unieke aanpak voor, gebaseerd op 3 sleuteldoelstellingen: Liquiditeiten, Bescherming en Groei.
  Meer weten

 5. Lees voor meer informatie over het aanbod het reglement van DB Investment Plan.

 6. Bron: Morningstar. Rendementen en evolutie van de NIW in de munt van de ICB. Alle kosten en beheerscommissies zijn inbegrepen in de berekening van de resultaten uit het verleden (inclusief de eventuele dividenden van het fonds) met uitzondering van de instap- en eventuele uitstapkosten. De belastingen zijn niet inbegrepen in de berekening van de rendementen ; de gebruikelijke belastingen worden hieronder vermeld. De weergegeven rendementen, en de evolutie van de NIW zijn uit het verleden en vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige prestaties. De gegevens betreffende de evolutie van de NIW sinds lancering zijn gelimiteerd tot een periode van 10 jaar.

 7. De lopende kosten zijn exclusief prestatievergoeding en transactiekosten. Deze lopende kosten zijn de laatst beschikbare dat men kan terugvinden in de essentiële beleggersinformatie van dit product op datum van deze publicatie. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel ontvangt vanwege de beheerder van de ICB een percentage van diens beheersvergoeding in de vorm van retrocessies. In het algemeen varieert dit percentage tussen 50% en 60%. Meer bijzonderheden zijn op verzoek verkrijgbaar bij Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.

 8. Swing pricing is een moderne berekeningsmethode die de beheersmaatschappijen gebruiken om de netto-inventariswaarde van hun ICB te bepalen. Dankzij de swing pricing kunnen de beleggingsfondsen hun dagelijkse transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en afkopen van inkomende en uitgaande beleggers vereffenen. Meer informatie over swing pricing vindt u in het prospectus.

 9. Fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving op de datum van deze brochure en afhankelijk van de individuele fiscale situatie van de belegger. Bij terugkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen kan de individuele belegger, natuurlijke persoon en Belgisch inwoner, onderworpen zijn aan een roerende voorheffing van 30% op de inkomsten (onder vorm van interesten, meerwaarden of minderwaarden) die rechtstreeks of onrechtstreeks, afkomstig zijn van de schuldvorderingen, indien het fonds voor meer dan 10% van zijn activa in schuldvorderingen (25% indien de aandelen door de belegger aangekocht vóór 1 januari 2018) belegt, zoals bedoeld in artikel 19bis van de WIB92. Dit document vormt geen fiscaal noch juridisch advies.