Zal het zwakke Chinese bbp de autoriteiten dwingen in te grijpen?

Markten

Zal het zwakke Chinese bbp de autoriteiten dwingen in te grijpen?

19 oktober 2021 - Leestijd 3 min. 

Geschreven door

Jason Liu
Head Chief Investment Office APAC

Eirini Pournaras
Investment Officer APAC

Samengevat:
  • De bbp-groei in China is in het derde kwartaal vertraagd tot 4,9% jaar op jaar, vooral als gevolg van de tragere productie en de geringere activiteit op de vastgoedmarkt.
  • Een zwakker bbp zou een versoepeling van het monetaire en begrotingsbeleid in het vierde kwartaal rechtvaardigen. Wij hebben momenteel een neutrale visie op Chinese aandelen.

Wat is er gebeurd?

China heeft zijn bbp-cijfers voor het derde kwartaal bekendgemaakt, die een jaar-op-jaargroei van 4,9% te zien gaven. Ter vergelijking: de groei bedroeg 7,9% jaar op jaar in het tweede kwartaal en 18,3% jaar op jaar in het eerste kwartaal van 2021. De groei in het derde kwartaal lag iets onder de consensusprognose van 5% en ruim onder de door de regering nagestreefde groei van "meer dan 6%" op jaarbasis. 

Consumptie en huisvesting omlaag, robuuste export

De economische vertraging in het derde kwartaal werd vooral veroorzaakt door de aan Covid-19 gerelateerde lokale lockdowns en de vertraging op de huizenmarkt. Ook de consumptie van de gezinnen bleef in het derde kwartaal achter als gevolg van de lockdowns. De investeringen in onroerend goed liepen terug door de strengere prijscontroles voor onroerend goed en de striktere handhaving van de "drie rode lijnen" die eerder aan projectontwikkelaars waren opgelegd. 

Positief is dat de exportsector bijzonder robuust was en een belangrijke steun blijft voor de economie, met een exportgroei (in CNY) van 19,9% jaar op jaar in september. Tegelijkertijd is de invoer in dezelfde periode met 10,1% toegenomen. De buitenlandse vraag bleef sterk, vooral voor mechanische en elektrische producten. 

Vertraging van de industriële productie

De industriële productie is in september met slechts 3,1% jaar op jaar gestegen. De industriële activiteit leed in de meeste delen van het land onder elektriciteitstekorten. De groei van de productie vertraagt nu al zeven maanden op rij. De stijgende grondstoffenprijzen op de markten hebben de winstmarges van de verwerkende industrieën onder druk gezet, hetgeen leidde tot een lagere rentabiliteit, vooral in de textiel-, kleding- en automobielsector. Uiteindelijk daalde de PMI voor de verwerkende industrie in september voor het eerst in 18 maanden onder de 50 punten, tot 49,6 punten. 

Tegelijkertijd stegen de investeringen in vaste activa met 7,3% op jaarbasis. De groei blijft het sterkst in de hightechindustrie, zowel in de industrie als in de dienstensector, en in de gezondheids- en onderwijssector.

Wat betekent dit voor beleggers?

De zwakte van het Chinese bbp in het derde kwartaal weerspiegelt de vertraging van de productie en de activiteit op de vastgoedmarkt in die periode. Als gevolg van verschillende plaatselijke golven van Covid-19 in sommige delen van China zijn strenge plaatselijke lockdowns opgelegd. Bovendien werd de productie in energie-intensieve sectoren zoals staal, cement en aluminium getroffen door stroomtekorten. De vastgoedmarkt vertoonde ook tekenen van zwakte als gevolg van de algemene regulering van de sector door de regering, met inbegrip van de schuldratio's van projectontwikkelaars. Als gevolg daarvan daalden de verkopen van onroerend goed en de investeringen in de bouw gedurende het kwartaal. 

Tegen de achtergrond van de vertragende economische dynamiek in het laatste kwartaal hadden wij in augustus onze prognose voor de bbp-groei in China in 2021 verlaagd van 8,7% naar 8,2%. Hoewel de Chinese autoriteiten een grotere tolerantie aan de dag hebben gelegd ten aanzien van een tragere groei om te komen tot wat zij als een duurzamer traject beschouwen, menen wij dat de economische zwakte in het derde kwartaal en de daarmee samenhangende werkloosheidsproblemen overheidssteunmaatregelen op korte termijn kunnen rechtvaardigen. 

Naar een versoepeling van het monetaire en budgettaire beleid?

Op monetair vlak menen wij dat de beleidsmakers de hypotheekquota iets kunnen versoepelen om de aankopen op de huizenmarkt te ondersteunen. Meer symbolisch zouden zij ook de reserveverplichting (RRR) kunnen verlagen om liquiditeit in het bankwezen te injecteren. 

Wat de begroting betreft, zouden de autoriteiten dit kwartaal de begrotingsuitgaven licht kunnen verhogen. Zij zouden ook de milieugerelateerde productiebeperkingen tijdelijk kunnen versoepelen om de economische vertraging binnen de perken te houden. Volgens ons kan een zichtbare versoepeling van het beleid het marktsentiment op korte termijn ondersteunen

Neutrale visie op Chinese aandelen

Wij hebben momenteel een neutrale visie op Chinese aandelen. Ondanks de waarschijnlijkheid van een bepaalde versoepeling van het monetaire en begrotingsbeleid in de economie in het algemeen, menen wij dat het beleid in sommige sectoren restrictief kan blijven

Dit is in overeenstemming met de langetermijndoelstelling van de regering van "gedeelde welvaart" en geldt met name voor de technologie- en de onroerendgoedsector. Een strikter beleid in deze sectoren kan het beleggersvertrouwen aantasten en tot grotere marktvolatiliteit leiden, zelfs als het algemene economische beleid wordt versoepeld. Anderzijds denken wij dat de winstgevendheid van bedrijven in China sterk blijft en dat de waarderingen lager zijn dan die van hun sectorgenoten in de ontwikkelde markten.  

Is het tijd om uw beleggingen bij te sturen?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160 of online.

×