Waarom beleggen in robotica?

Markten & beleggingen - 25 juni 2024

Waarom beleggen in robotica?

Samengevat:
  • De markt voor robotica groeide de jongste jaren stevig.
  • Robotica kan, ondanks enkele neveneffecten, mondiale uitdagingen zoals vergrijzing helpen aanpakken, verbetert productiviteit, en biedt kansen voor economische groei.
  • Een belegging in robotica kan een mogelijke oplossing zijn om uw portefeuille verder te diversifiëren.

Cobots in productielijnen. Slooprobots op werven. Robots die oogoperaties uitvoeren. Exoskeletten waarmee revaliderende verkeersslachtoffers zich opnieuw kunnen voortbewegen. Zorgrobots in rusthuizen. Autonome taxi’s die zich een weg banen door San Francisco. Robotica komt vandaag in allerhande verschijningen. En is doorgebroken in vrijwel alle sectoren.

Ze nemen zwaar, vuil, gevaarlijk en repetitief werk uit handen en verhogen de productiviteit en kwaliteit van producten. Ze worden ingezet om taken uit te voeren die voorheen complex waren, of om de efficiëntie en nauwkeurigheid te verhogen. Zelfs thuis zijn ze geen vreemd zicht meer. Ze stofzuigen onder de zitbank, kortwieken het gazon, of kunnen de kids met hun huiswerk helpen.

Waarom beleggen in robotica?

In 2022 werden er 545.000 industriële robots geïnstalleerd (+254% in vergelijking met 2012), 158.000 professionele servicerobots in gebruik genomen (+690% in vergelijking met 2012), en ruim 4 miljoen huishoudrobots verkocht. Aan dat groeiverhaal komt wellicht niet snel een einde. De ontwikkelingen in de robotica-industrie schakelden de jongste jaren immers nog een versnelling hoger. Technologische vooruitgang, of het nu gaat om AI of steeds krachtigere halfgeleiders, geeft een enorme boost aan de ontwikkeling en verspreiding van een nieuwe generatie geavanceerde machines, software en toepassingen.

Robotica speelt op meerdere terreinen:

  • Automatisatie: industriële robots, smart factories, automatisatie van business processen
  • Ondersteunende technologieën: artificiële intelligentie, analytics, halfgeleiders, sensors en andere bouwstenen van automatisatie.
  • Consumenten- en servicetoepassingen: robots in de zorg-, gezondheids-, hospitality en educatieve sector, hightech cobots ontworpen om met mensen in een gedeelde werkruimte veilig samen te werken, huishoudrobots en smart home oplossingen, autonome voertuigen …

Globale uitdagingen tackelen

Het CIO-office van Deutsche Bank zette technologische innovatie al jaren geleden bovenaan de agenda als een beleggingstrend voor de lange termijn. Robotica, automatisering en AI passen naadloos in die visie en overtuiging. Hoewel beleggers zich ook bewust moeten zijn van de neveneffecten van digitalisering, met name de politieke en sociale implicaties (bijvoorbeeld door de bedreiging van de privacy en veiligheid), kunnen deze technologieën mogelijks waardevolle oplossingen bieden voor belangrijke uitdagingen waar de wereld mee worstelt.

Een van die uitdagingen is vergrijzing. Verschillende regio’s staan aan de vooravond van een vergrijzingsvloedgolf. Momenteel is de verhouding tussen de beroepsactieve bevolking (20-64 jaar) en senioren (65 jaar en ouder) wereldwijd 100 tegen 18. Projecties van de VN wijzen uit dat die verhouding tegen 2070 zal verschuiven naar 100 tegen 36,42. Deze evolutie is vooral alarmerend in Europa en Noord-Amerika, waar voorspeld wordt dat er in 2070 56 senioren zullen zijn voor elke 100 werkenden.

In deze context bieden robotica, automatisering en AI essentiële oplossingen. Ze zorgen voor een productiviteitstijging en creëren zo economische groei en welvaart. Ze kunnen ook helpen om productie weer dichter bij huis te brengen en om stijgende loonkosten te compenseren in opkomende landen. Op die manier verhogen ze ook de productieflexibiliteit, maken personalisatie goedkoper, verkorten leveringstijden en verlagen opslag- en transportkosten en CO2-uitstoot. In productieprocessen zijn robots vaak veel preciezer dan de mens en ze verspillen minder grondstoffen, waardoor ze bijdragen tot een duurzamer en efficiënter energie-en grondstoffengebruik.

Hoe beleggen in robotica?

Robotica kan interessante kansen bieden om uw portefeuille verder te diversifiëren. Maar robotica is ook een containerbegrip waar u als belegger makkelijk in kan verdwalen. Indien u de risico’s gekoppeld aan een beleggingsfonds aanvaard, kan u kiezen voor een actief beheerd themafonds1 . Houd er rekening mee dat veranderingen snel kunnen gaan in de technologiesector. De waardering van roboticabedrijven is onderhevig aan de grillen van de markt, en deze kunnen hevig zijn.

Ook beleggen in robotica?

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Elke beleggingsbeslissing moet in overeenstemming zijn met uw Financial ID (beleggersprofiel). Meer info op deutschebank.be/financialid.

Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Alleen ter illustratie. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies.

Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Digitalisering schakelt een versnelling hoger

28 februari 2024

Digitalisering schakelt een versnelling hoger

Een AI-mpuls voor uw beleggingsportefeuille?

1 juni 2023

Een AI-mpuls voor uw beleggingsportefeuille?

Sterke consumptie biedt opportuniteiten

20 februari 2024

Sterke consumptie biedt opportuniteiten

1 De term "fonds" is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

×