Wat zijn de vooruitzichten voor aandelen uit opkomende markten?

Markten en beleggingen - 9 maart 2023

Wat zijn de vooruitzichten voor aandelen uit opkomende markten?

Geschreven door Jason Liu - Head Chief Investment Office APAC, Wolf Kisker - Capital Markets Strategist & Arun Sudi - Investment Officer APAC

Samengevat:
  • Aandelen uit opkomende markten staan sinds begin 2023 licht in het groen. Het macro-economische klimaat dat gunstiger is dan vorig jaar zou hen verdere steun moeten bieden.
  • De Aziatische opkomende markten hebben nog steeds het meeste opwaarts potentieel, en dan vooral China. Wij houden ook van India omwille van het structurele groeipotentieel.
  • De verslechterende betrekkingen tussen de VS en China en de voorzichtigheid van de markt ten aanzien van de Amerikaanse renteverhogingscyclus en de inflatie zijn de voornaamste risico's.

Groei opkomende markten zou moeten verbeteren

De consensusprognose van Bloomberg voor het bbp in 2023 in de opkomende markten exclusief China is naar boven bijgesteld tot +2,7%. Verschillende factoren wijzen op een meer gematigde vertraging op korte termijn: het wereldwijde sentiment verbeterde, de activiteit in veel geavanceerde economieën vertraagt minder dan gevreesd werd en de heropening in China verloopt sneller dan verwacht.

De olieprijzen, die sinds het tweede semester van 2022 sterk zijn gedaald, zijn een belangrijk onderdeel van de consumptie in de opkomende markten. Na de positieve reactie op de heropening van China daalden de olieprijzen grotendeels door bezorgdheid over de vraag. Het aanvankelijke optimisme heeft plaatsgemaakt voor bezorgdheid over de soepelheid van de overgang naar heropening en de gevolgen voor de bredere economische activiteit buiten de dienstensector.

De MSCI Emerging Markets index veert op

Na een daling in de eerste drie kwartalen van 2022 begonnen aandelen uit opkomende markten in het laatste kwartaal aan een schitterend herstel. Sinds oktober 2022 is het vertrouwen van beleggers in de opkomende markten geleidelijk verbeterd, dankzij (1) de versoepeling van de financieringsvoorwaarden in de VS, (2) de matiging van de dollarsterkte, en (3) de groeiende hoop op een herstel in China, met het einde van het strikte zero-covid-beleid op het eind van het jaar.

Sinds begin 2023 is de MSCI Emerging Markets Index met 3,9% gestegen (in USD). De sneller dan verwachte heropening van China was de voornaamste katalysator voor dit positieve momentum, samen met een potentiële bodem in de cyclus van halfgeleiders en stijgende grondstoffenprijzen.

De USD blijft de belangrijkste motor van de prestaties van aandelen uit de opkomende markten

Voor de toekomst denken wij dat de recente motoren van de prestaties van aandelen uit opkomende markten, namelijk de voortzetting van de renteverhogingscyclus van de Federal Reserve (Fed), de USD en het tempo van de heropening van China, het beleggerssentiment op korte termijn zullen blijven bepalen. Na de bekendmaking van de uitstekende Amerikaanse arbeidsmarktcijfers begin februari hebben de markten hun verwachtingen voor het toekomstige monetaire beleid van de Fed naar boven bijgesteld. Het rendement op 2-jaars Amerikaanse Treasuries steeg in slechts twee sessies met ongeveer 35 basispunten. Ten slotte hielden de markten rekening met een aanzienlijk hogere piekrente - nu dichtbij 5,6% (op 7 maart) en ongeveer 80 basispunten hoger dan wat begin februari verwacht werd, toen de Fed een verdere verhoging van haar beleidsrente met 25 basispunten aankondigde, waardoor haar doelbereik op 4,50-4,75% kwam te liggen. Als gevolg daarvan nam de dollar weer wat in kracht toe en woog op de wereldwijde aandelenmarkten.

Toch zien wij een gunstiger macro-economisch klimaat voor aandelen uit opkomende markten dan vorig jaar, omdat (1) de dollar minder dominant zou zijn dan in 2022, (2) ruwe olie ver onder de pieken van vorig jaar blijft, (3) de economische vertraging in de belangrijkste industrielanden naar verwachting veel gematigder zal zijn dan enkele maanden geleden werd verwacht, en (4) de heropening van China in het tweede kwartaal naar verwachting zal versnellen. De sterke opmars bij het begin van het jaar beperkt echter het opwaartse potentieel.

Aziatische markten zijn de belangrijkste markten om op lange termijn in de gaten te houden

Toch blijven wij positief over Chinese aandelen. Hoewel de eerdere en sneller dan verwachte heropening van de economie het wereldwijde beleggerssentiment heeft gestimuleerd, heeft ook de door Peking aangekondigde extra beleidssteun een rol gespeeld. Gerichte steunmaatregelen voor projectontwikkelaars, stimuli voor kopers van onroerend goed, beleidswijzigingen ten gunste van grote internetplatformbedrijven, financiële steun voor privébedrijven (vooral kleine en middelgrote ondernemingen) en de goedkeuring van videogame-releases hebben ook bijgedragen tot een herstel van de buitenlandse beleggersstromen naar China na de historisch lage stromen in 2022. De MSCI China Index wordt verhandeld tegen 10,9 keer de geschatte winst over 12 maanden, wat onder het gemiddelde van 13,1 keer in de regio ligt, en er is ook potentieel voor opwaartse winstherzieningen, dankzij het aanhoudende herstel van de binnenlandse vraag in China. Beleggers mogen echter niet voorbijgaan aan de recente escalatie van de spanningen tussen Peking en Washington, want belangrijke veranderingen kunnen leiden tot grote schommelingen, en dat in beide richtingen.

Anderzijds zijn de sterke prestaties van de aandelenmarkten van Taiwan en Zuid-Korea dit jaar te danken aan de grote blootstelling van beide indices aan de technologiesector, die goed is voor respectievelijk 70% van de marktkapitalisatie van de MSCI Taiwan en 45% van die van de MSCI Zuid-Korea. Grote technologieaandelen profiteerden van het verminderde risico betreffende de winstverwachtingen en een verwacht herstel van de vraag door de heropening van China. Met het vooruitzicht van een keerpunt in de halfgeleidercyclus zou een mogelijke opwaartse bijstelling van de momenteel negatieve winstgroeiverwachtingen voor Taiwanese (-19% voor 2023) en Zuid-Koreaanse (-21% voor 2023) aandelen op middellange termijn ook extra opwaarts potentieel voor deze twee markten kunnen genereren.

Ondanks enkele tegenslagen op korte termijn, zoals bijvoorbeeld de nog steeds relatief hoge inflatie, blijven wij vanuit strategisch oogpunt positief over Indiase aandelen, gezien het sterke groeimomentum van India en het feit dat het land een van de belangrijkste begunstigden zou kunnen zijn van de herverdeling van de wereldwijde toeleveringsketens.

Geïnteresseerd in de opkomende markten?

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Alleen ter illustratie. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies.

Deel dit artikel


7 maart 2023

Wat te onthouden van het begin van het jaar op de financiële markten?

28 februari 2023

Waarom Europa en groeilanden verkiezen boven VS?

27 februari 2023

Halfgeleidersector: half gerecupereerd?

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evoluereen en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert.

×