Volatiliteit houdt financiële markten in haar greep

Markten & Beleggingen - 7 november 2022

Volatiliteit houdt financiële markten in haar greep

Geschreven door David Ghezal - Investment Strategist

Samengevat:
  • De speculatie dat de grote centrale banken de intensiteit van hun renteverhogingen zouden kunnen verminderen, was de belangrijkste drijfveer voor de opleving van de markten.
  • Ondanks de positieve trend van de afgelopen maand, zullen de aandelenmarkten zich naar verwachting in een turbulente zone blijven bewegen.
  • Wij blijven positief over aandelen op middellange termijn en zijn van mening dat kwalitatieve obligaties aantrekkelijk zijn.

Wat gebeurde er op de financiële markten in oktober?

Na een erg somber 3de kwartaal kregen de financiële markten een welkome zuurstofkuur toegediend in oktober. De speculaties over een tempomatiging in de renteverhogingen door de grote centrale banken was de belangrijkste katalysator voor de marktopvering. Ook de opnieuw significante daling van de aardgasprijzen in Europa (-35%) vanaf de historische zomerpieken was een gunstige ontwikkeling, en we zagen een stabilisering van de Britse activa na de politieke chaos die uitmondde in een bevriezing van de minibegroting en het aantreden van een derde premier in twee maanden tijd. De bedrijfsresultaten voor het 3de kwartaal waren globaal genomen beter dan verwacht, maar bepaalde bedrijven, met name in de IT-sector, gingen toch onderuit na hun teleurstellende rapporten of vooruitzichten

Hoe reageerden de markten?

Uiteindelijk haalde de positieve tendens de bovenhand op de ontwikkelde beurzen. In de Verenigde Staten won de S&P 500-index 8% (en de Nasdaq +3,9%), terwijl in Europa de winsten varieerden tussen 3% voor de beurs van Londen tot nagenoeg 10% voor de beurs van Milaan. De groeimarkten (MSCI EM-index -3,1%) verging het minder goed. Zij werden afgeremd door de tegenvallende prestatie van China.

De obligatiemarkten lieten een verdeelde balans optekenen. US Treasury Bonds eindigden in het rood (-1,4%), terwijl staatsleningen van de eurozone (+0,2%) profiteerden van de rally op perifere schuld om nipt in het groen te eindigen. Wat bedrijfsobligaties betreft, speelde de herwonnen risicobereidheid in het voordeel van speculatieve obligaties, die het zowel in Europa als in de Verenigde Staten beter deden dan Investment Grade.

Niet het einde van de turbulenties op de aandelenmarkten

Ondanks de opvering van de voorbije maand, wacht er de beurzen wellicht nog een turbulente periode. De hoop op een pauze of een keerpunt in de cyclus van renteverhogingen door de grote centrale banken zal niet ingelost worden zolang de inflatie zo ver verwijderd is van de 2%-doelstelling op middellange termijn. De laatste cijfers bedragen 8,2% in de Verenigde Staten en 10,7% in de eurozone. Verwacht wordt dan ook dat de markten heen en weer zullen blijven slingeren tussen hoop en wanhoop, afhankelijk van de gepubliceerde economische gegevens en de signalen die Powell & co uitsturen omtrent een minder restrictieve monetaire politiek.

De impact op de bedrijfsresultaten van de verwachte conjunctuurverzwakking en de onder druk staande marges (gestegen productiekosten, enz.) moet zich bovendien nog laten voelen. Neerwaartse winstherzieningen zijn volgens ons dus onvermijdelijk.

Wij raden aan belegd te blijven...

Dit gezegd zijnde, de beurswaarderingen (=koers/winstverhouding) hebben het slechte nieuws al grotendeels verrekend, de reële rentevoeten zijn in belangrijke mate genormaliseerd na hun forse stijging van de voorbije maanden, en ons centrale scenario blijft een milde recessie en geen grootschalige financiële crisis. Bovendien is het beleggerssentiment dermate pessimistisch dat de lat voor negatieve verrassingen erg hoog ligt. Het lijdt geen twijfel dat we nog zullen moeten afrekenen met flink wat volatiliteit, maar op de middellange termijn blijven we positief over aandelen en raden we aan belegd te blijven op de markten. Verdere koersdalingen zouden aankoopopportuniteiten kunnen opleveren, zeker als de beurzen opnieuw gaan flirten met hun laagste niveaus van het jaar.

en de voorkeur te geven aan kwaliteit en liquiditeit in de huidige marktomgeving

De cyclus van monetaire verstrakking die de grote centrale banken hebben ingezet om de hardnekkig hoge inflatie te bestrijden, woog dit jaar zwaar op de obligatiemarkten. Maar deze situatie heeft er ook toe bijgedragen dat de obligatierendementen terugkeerden naar niveaus die in jaren niet zo aantrekkelijk waren. Hoe dan ook, hoewel de obligatierendementen in het hele obligatie-universum aanzienlijk gestegen zijn vanaf hun bodemniveau, blijven wij in de huidige marktcontext van mening dat kwaliteit en liquiditeit nog steeds de belangrijkste criteria zijn.

Is uw portefeuille nog aangepast aan de economische realiteit?

Bent u nog geen cliënt?

Word cliënt om te kunnen profiteren van het advies van onze experts.

Bent u al cliënt?

Bel Talk & Invest op 078 153 154 of maak een afspraak in uw Advisory Center, online of via 078 156 160.

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Ontvang gratis Money Expert, ons magazine voor beleggers

Ontvang gratis Money Expert, ons magazine voor beleggers

Ontvang gratis Money Expert, ons magazine voor beleggers

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

3 november 2022

Rentepiek nog niet in zicht voor de Fed

28 oktober 2022

De ECB toont zich vastberaden in haar strijd tegen de inflatie

27 oktober 2022

Maakt de snelle rentestijging bedrijfsobligaties in EUR aantrekkelijk op dit moment?

×