Technologiesector stuwt beurzen naar nieuwe pieken

Markten & beleggingen - 8 februari 2024

Technologiesector stuwt beurzen naar nieuwe pieken

Geschreven door David Ghezal - Senior Investment Strategist

Samengevat

  • Gedreven door de technologiesector bereikten meerdere aandelenmarkten nieuwe pieken, ondanks de afwachtende houding van de centrale banken.
  • Ontwikkelde aandelenmarkten genieten onze voorkeur boven de groeimarkten.
  • Investment Grade-bedrijfsobligaties zijn ons favoriete obligatiesegment, in het bijzonder de obligaties uitgeven in euro.

Nieuwe pieken voor verschillende beurzen

Na een trage start verteerden de aandelenmarkten over het algemeen goed een zeer bewogen aanvang van het jaar. De cijfers die aan beide zijden van de Atlantische Oceaan werden gepubliceerd, zoals de economische groeicijfers voor het vierde kwartaal, waren over het algemeen beter dan verwacht. Ook de kwartaalresultaten en vooruitzichten van de meeste beursgenoteerde bedrijven waren van prima kwaliteit, ondanks de onvermijdelijke teleurstellingen die er altijd zijn. Toch zorgden geopolitieke spanningen, met name de verstoring van de scheepvaart door aanvallen van Houthi-rebellen in de Rode Zee, en de problemen van een regionale bank in de VS voor wat koud zweet bij beleggers. De markten moesten ook de voorzichtige houding van de Federal Reserve (Fed) en de Europese Centrale Bank (ECB) tijdens hun laatste vergadering ten opzichte van renteverlagingen verwerken.

Maar uiteindelijk overheerste het optimisme en veel beurzen bereikten nieuwe pieken, vooral gestuwd door de technologiesector. Op Wall Street steeg de S&P 500 index met 1,6%, terwijl in Europa de Euro Stoxx 50 index (+2,8%) twee keer zo snel steeg als de Stoxx Europe 600 index (+1,4%). De MSCI Japan index maakte zelfs een sprong van 8,5%. Aan de andere kant waren beleggers minder vriendelijk voor de opkomende markten (MSCI EM index -4,7%), vooral vanwege de aanhoudende problemen in China (CSI 300 index staat op 5-jaars dieptepunt).

Beperkte beweging obligatiemarkt

De obligatiemarkten presteerden minder goed, omdat beleggers hun verwachtingen van een renteverlaging in het eerste kwartaal moesten temperen. Amerikaanse Treasuries en staatsobligaties uit de eurozone leverden respectievelijk 0,3% en 0,5% in. Aan de creditzijde eindigden zowel Investment Grade1-bedrijfsobligaties als High Yield2-obligaties dicht bij hun niveaus van begin dit jaar. Op de valutamarkten hield de greenback stand ten opzichte van de andere valuta's en won 2% tegenover de euro.

Voorkeur ontwikkelde aandelenmarkten bevestigd

We blijven positief over de vooruitzichten voor de aandelenmarkten. Het scenario van een zachte economische landing houdt stand: we verwachten dit jaar een wereldwijde groei van de bedrijfswinsten van ongeveer 10% en centrale banken zouden de rente moeten beginnen te verlagen zodra ze gerustgesteld zijn over het neerwaartse traject van de inflatie. Dat gezegd zijnde, na de rally van de afgelopen 3 maanden zou het niet verrassend zijn als de markten een adempauze zouden inlassen. De herziening van de volgens ons buitensporige 5 tot 6 verwachte renteverlagingen tegen eind 2024 of zwakkere economische cijfers zouden voor beleggers interessantere instapmomenten kunnen creëren.

Ontwikkelde aandelenmarkten hebben nog steeds onze voorkeur boven opkomende markten. In de VS richten we ons vooral op de sectoren technologie en communicatiediensten, die de bedrijfswinstgroei zouden moeten blijven aandrijven. In Europa is de economie weliswaar minder levendig dan in de VS, maar de waarderingen zijn zeer aantrekkelijk. De Stoxx Europe 600 wordt verhandeld tegen een ongekende korting ten opzichte van de S&P 500 op basis van de geschatte koers-winstverhouding over 12 maanden. Tot onze favoriete sectoren behoren Financials (hoog aandeelhoudersrendement), Consumer Discretionary (sterke merken die wereldwijd aan de behoeften van de consument voldoen) en Industrials (de sleutel tot het faciliteren van de energietransitie). Met uitzondering van India zien we behoorlijke waarderingen in Azië (exclusief Japan) – en goedkope waarderingen in China – ondanks een aanzienlijk hogere verwachte bedrijfswinstgroei. Toch is er een positieve katalysator uit China nodig om hernieuwde belangstelling van beleggers te genereren.

Investment Grade-bedrijfsobligaties favoriete obligatiesegment

De verwachte voortzetting van de geleidelijke daling van de inflatie en het vooruitzicht dat de belangrijkste centrale banken hun restrictieve monetaire beleid in de loop van 2024 zullen beginnen versoepelen, zouden gunstige omstandigheden moeten scheppen voor de obligatiemarkten. De terugkeer van positieve reële rentes (nominale rentes gecorrigeerd voor inflatie) biedt ook hoop om de inflatie te verslaan.

Daarom blijft het nu een goed moment om in de obligatiemarkten te beleggen en aantrekkelijke rendementen vast te leggen. Periodes van tijdelijke stijgingen in rendementen en credit spreads (risicopremies) kunnen ook worden gebruikt om de obligatiecomponent van portefeuilles opportunistisch te versterken.

Investment Grade-bedrijfsobligaties blijven ons favoriete segment, met een voorkeur voor obligaties in euro. Ze bieden een behoorlijke rendementspremie ten opzichte van referentiestaatsobligaties – en dat is nog meer van toepassing voor uitgevers uit de financiële sector. De fundamentals van dergelijke bedrijven blijven over het algemeen gezond en ze worden ook gekenmerkt door historisch lage wanbetalingspercentages.

In het huidige klimaat kan een blootstelling aan High Yield-obligaties worden overwogen om te profiteren van de zeer aantrekkelijke coupons die dit segment biedt. Het hogere rendement dat deze obligaties bieden, brengt echter ook grotere risico's met zich mee. Gezien de verwachte stijging van de wanbetalingspercentages voor de meest kwetsbare uitgevers, zijn wij van mening dat de beste kredietratings (BB-categorie bij Standard & Poor's) de voorkeur verdienen in dit segment en dat een brede diversificatie essentieel is.

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Elke beleggingsbeslissing moet in overeenstemming zijn met uw Financial ID (beleggersprofiel). Meer info op deutschebank.be/financialid.

Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies maar zijn louter ter illustratie. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Wereldeconomie in de remmen, niet uit de bocht

27 december 2023

Wereldeconomie in de remmen, niet uit de bocht

Een goed moment om hogere rendementen voor langere tijd vast te leggen?

24 oktober 2023

Een goed moment om hogere rendementen voor langere tijd vast te leggen?

1 'Investment Grade'-obligaties zijn obligaties van uitgevers waarvan de financiële situatie als solide wordt beschouwd. Ze hebben een rating van AAA tot BBB- bij Standard & Poor's, of een equivalente rating bij Moody's of Fitch. Hoe hoger de rating, hoe groter de kans dat de belegger op de eindvervaldag wordt terugbetaald door de uitgever (behalve bij faillissement).

2 'Non-Investment Grade'-obligaties (High Yield) zijn obligaties van uitgevers waarvan de financiële situatie als veel riskanter wordt beschouwd. Ze hebben een rating tussen BB+ en D bij Standard & Poor's, of een equivalente rating bij Moody's of Fitch. Omdat het risico op wanbetaling door High Yield-uitgevers aanzienlijk hoger is, bieden ze een potentieel hoger rendement dan 'Investment Grade'-obligaties.

3 De term "fonds" is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

×