Van successierechten tot zorgvolmacht

De gids voor uw vermogen

Van successierechten tot zorgvolmacht: 5 vragen en antwoorden over uw buitenlands vastgoed

9 juni 2021 - leestijd 13 min. 50

De regelgeving evolueert razendsnel en daarom vinden we het belangrijk om deze informatie met u te delen.

Ontdek de auteurs van dit artikel:

Levi De Feyter

Levi De Feyter (34), haalde de diploma’s Masterclass Estate and Personal Financial Planning en een Executive Master in Wealth and Estate Management. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring in fiscaliteit en vermogensplanning en focust zich bij Deutsche Bank vooral op de civielrechtelijke en fiscale aspecten van een familiale vermogensplanning. Buiten de bank is Levi ook docent aan de Antwerp Management School. In zijn vrije tijd houdt hij van lopen en lezen.

Philippe Baervoets

Philippe Baervoets (60) heeft een master in de rechten (RUG) en een master in fiscaal recht (Fiscale Hogeschool). Hij is tevens docent aan de Antwerp Management School in de opleiding Master Persoonlijke Financiële Planning. Als Head van het Estate Planning- team is hij al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in fiscaliteit en vermogensplanning. Zijn vrije tijd besteedt hij aan wandelen, tennissen, beluisteren van klassieke muziek en lezen (geschiedenis en kunst).


Belgen bezitten zo’n 150.000 woningen in het buitenland. Wie buitenlands vastgoed heeft, komt niet alleen in het vizier van de Belgische fiscus, maar ook van de fiscus in het land waar de woning ligt.

In dit artikel leggen we u graag uit hoe de vork in de steel zit als u vastgoed in Nederland, Frankrijk, Spanje, Italië, Portugal of Duitsland hebt, en wat de fiscale gevolgen zijn bij een overlijden (successierechten) en bij een schenking (schenkingsrechten).

Daarnaast zoomen we in op de waarderingsregels voor buitenlands vastgoed en de internationale uitwerking van een (Belgische) zorgvolmacht. Verder bespreken we hoe uw buitenlands vastgoed in uw Belgische personenbelasting wordt getaxeerd.

1. Hoeveel schenkingsrechten zijn verschuldigd als ik mijn buitenlands vastgoed schenk en in welk land?

Successierechten kunnen vaak vermeden worden door bij leven goederen te schenken. Een schenking van Belgisch vastgoed wordt onderworpen aan de Belgische schenkingsrechten. Op schenkingen van buitenlands vastgoed zijn daarentegen geen Belgische schenkingsrechten verschuldigd.

Dit wil echter niet zeggen dat er geen schenkingsrechten te betalen zijn. Er zijn in sommige gevallen wel schenkingsrechten verschuldigd in het land waar de woning zich bevindt. Een overzicht van de regels in de populairste vastgoedlanden bij Belgen:

We gaan ervan uit dat u als schenker in België woont, en dat de begunstigde (bijvoorbeeld uw kinderen of partner) ook in België zijn hoofdverblijfplaats heeft. Daarnaast gaan we ervan uit dat u de woning als particulier kocht, en niet met een vennootschap. Is dat niet het geval, dan kan de uitkomst afwijken van wat hierboven beschreven werd.

2. Hoeveel successierechten moeten mijn erfgenamen betalen op mijn buitenlands vastgoed in elk land?

Bij uw overlijden betalen uw erfgenamen in België successierechten op uw wereldwijd vermogen, dus ook op uw buitenlands vastgoed. Bovendien zullen de meeste landen ook successiebelasting heffen op onroerende goederen die gelegen zijn op hun grondgebied bij het overlijden van een niet-rijksinwoner.

Om dubbele successierechten bij onroerende goederen te milderen is er in België een specifieke regeling voorzien. U kunt de Belgische successierechten verminderen met een bedrag gelijk aan de in het buitenland betaalde successierechten. De voorwaarden en de procedure om dit in Vlaanderen te doen, vindt u hier.

Belangrijk aandachtspunt is dat de vermindering niet kan leiden tot een teruggave indien de buitenlandse erfbelasting hoger is dan de Belgische erfbelasting. Er gelden ook specifieke waarderingsregels voor buitenlands vastgoed.

Een overzicht van de regels in de populairste vastgoedlanden bij Belgen:

We gaan ervan uit dat u als schenker in België woont, en dat de begunstigde (bijvoorbeeld uw kinderen of partner) ook in België zijn hoofdverblijfplaats heeft. Daarnaast gaan we ervan uit dat u de woning als particulier kocht, en niet met een vennootschap. Is dat niet het geval, dan kan de uitkomst afwijken van wat hierboven beschreven werd.

3. Hoe wordt de waarde van een buitenlands vastgoed bepaald bij vererving?

Bij uw overlijden betalen uw erfgenamen in België successierechten op uw buitenlands vastgoed. De waarderingsregels die voor binnenlands vastgoed gelden, zijn in België dezelfde als voor buitenlands vastgoed.

Net als voor Belgisch vastgoed, mag u de waarde van het buitenlands vastgoed zelf schatten en aangeven. Wettelijk gezien geldt hiervoor de ‘verkoopwaarde op de dag van overlijden’. Tegelijk blijft de wet in het vage over wat die ‘verkoopwaarde’ precies is. Doorgaans gaat men uit van een prijs waartegen het vastgoed in normale omstandigheden verkocht wordt. Dus waarbij u de woning als 'te koop' zou afficheren, er bezoekers langskomen en een bod uitvoeren en met verdere inachtneming van de objectieve elementen die een invloed op de waarde van het vastgoed kunnen hebben.

Let wel: schat u de verkoopwaarde van het geërfde vastgoed te hoog in, dan zal u te veel erfbelasting betaald hebben als u de woning later tegen een lagere prijs verkoopt. De erfbelasting die u betaald heeft, kunt u immers niet meer terugvorderen. Schat u de verkoopwaarde van het geërfde vastgoed te laag in, dan kan de belastingdienst een aanslag wegens tekortschatting vestigen. Daarbij bestaat het risico dat bovenop de successierechten een belastingverhoging verschuldigd zal zijn.

4. Kan ik in mijn (Belgische) zorgvolmacht ook bepalingen opnemen voor mijn buitenlands vastgoed en vermogen?

Het laten opstellen van een zorgvolmacht helpt u om u voor te bereiden op de dag dat u uw vermogen niet meer kunt beheren omwille van al of niet tijdelijke wils- of handelingsonbekwaamheid. U kunt zich via specifieke instructies in de zorgvolmacht verzekeren van de continuïteit van het beheer en de integriteit van uw vermogen en dit zonder dat daartoe een tussenkomst van de vrederechter noodzakelijk is.

De zorgvolmacht biedt u als lastgever een ruime vrijheid in het opstellen van de instructies waar de lasthebber rekening mee moet houden. U kunt bijvoorbeeld stipuleren dat het vastgoed dat u verhuurt niet verkocht of uw beleggingsstrategie niet gewijzigd mag worden.

Een zorgvolmacht kan te allen tijde herroepen worden door de lastgever, indien de lastgever op het moment van de herroeping nog wilsbekwaam is en is daarom dus ook een heel flexibel planningsinstrument.

De bescherming van de lastgever wordt in principe bepaald door het recht van de staat op wiens grondgebied de lastgever zijn gewone verblijfplaats heeft op het tijdstip waarop de zorgvolmacht wordt geregistreerd. Dit kan tot gevolg hebben dat een zorgvolmacht, die in overeenstemming met het Belgische recht werd opgesteld en verleden, geen uitwerking krijgt als de lastgever ondertussen naar het buitenland is verhuisd. Dat probleem is sinds begin dit jaar aangepakt, met de inwerkingtreding in België van een rechtskeuze in de zorgvolmacht.

Die mogelijkheid is handig als u bijvoorbeeld van plan bent om na uw pensioen te verhuizen naar het buitenland: ten eerste kunt u nu in België een zorgvolmacht opmaken, en in het buitenland laten uitvoeren. Ten tweede kunnen nu ook buitenlandse volmachten worden gebruikt in België. En ten derde kan een persoon die niet in België woont ook een zorgvolmacht maken voor zijn Belgisch vermogen in België.

Voor de rechtskeuze kunt u kiezen voor:

  • ofwel de staat waarvan u als lastgever de nationaliteit hebt;
  • ofwel de staat waar u als lastgever eerder uw gewone verblijfplaats had;
  • ofwel een staat waar uw vermogen ligt (bijvoorbeeld een tweede verblijf). In dit laatste geval is de uitwerking van de zorgvolmacht beperkt tot dat specifieke deel van het vermogen.

Let wel: de territoriale uitwerking is op dit moment nog gelimiteerd omwille van het beperkte aantal landen dat het verdrag heeft geratificeerd: België, Frankrijk, Portugal, Duitsland, Oostenrijk, Monaco, Zwitserland, Cyprus, Tsjechië, Finland en Letland. Dat betekent dat de persoon die u in uw zorgvolmacht aanwees als lastnemer bijvoorbeeld niet uw tweede verblijf in Nederland of Spanje kan verkopen op het moment dat u wils- of handelingsonbekwaam bent.

5. Hoe wordt mijn buitenlands vastgoed in België belast?

Hebt u een buitenlands tweede verblijf, dan zal u vanaf aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021) het kadastraal inkomen van uw buitenlands vastgoed in uw aangifte in de personenbelasting moeten vermelden. En dus niet langer de brutohuurwaarde of uw werkelijk ontvangen huurinkomsten.

Volgende keer:

We gidsen u de volgende keer van de theorie naar de praktijk. We zullen kort stilstaan bij een aantal praktische aspecten van vermogensplanning en geven een aantal tips om uw vermogen goed te documenteren. We maken daarnaast ook een zijsprong naar de schenkingen van roerende goederen. Hoewel schenken een eenvoudige zaak lijkt, houdt u best met een aantal praktische aspecten rekening om onaangename verrassingen te voorkomen.

Meer weten?

Als u vragen hebt of een doordachte vermogensplanning wilt opmaken, kunt u contact opnemen met uw adviseur, notaris en/of de dienst ‘Estate Planning’ van Deutsche Bank.

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

Benieuwd hoe onze expertise, advies en oplossingen het verschil kunnen maken voor uw beleggingen?

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers

Lees ook

De gids voor uw vermogen

De gids voor uw vermogen

De gids voor uw vermogen

Hoe uw vermogensplanning organiseren wanneer u geen kinderen heeft?

Hoe uw vermogensplanning organiseren wanneer u geen kinderen heeft?

Hoe uw vermogensplanning organiseren wanneer u geen kinderen heeft?

25 maart 2021 - leestijd 13 min. 20

25 maart 2021 - leestijd 13 min. 20

25 maart 2021 - leestijd 13 min. 20

De gids voor uw vermogen

De gids voor uw vermogen

De gids voor uw vermogen

De fiscale saga van de gesplitste aankoop

De fiscale saga van de gesplitste aankoop

De fiscale saga van de gesplitste aankoop

26 november 2020 - leestijd 10 min. 10

26 november 2020 - leestijd 10 min. 10

26 november 2020 - leestijd 10 min. 10

De gids voor uw vermogen

De gids voor uw vermogen

De gids voor uw vermogen

De zorgvolmacht: onmisbaar in uw vermogensplanning

De zorgvolmacht: onmisbaar in uw vermogensplanning

De zorgvolmacht: onmisbaar in uw vermogensplanning

09 oktober 2020 - leestijd 7 min.

09 oktober 2020 - leestijd 7 min.

09 oktober 2020 - leestijd 7 min.

De vermelde tarieven in dit artikel zijn van toepassing tot vorig fiscaal jaar. Wijzigigen kunnen steeds plaatsvinden. Dit artikel vormt geen fiscaal of juridisch advies. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer verwezen wordt naar een fiscaal stelsel, dan dient dat te worden begrepen als het fiscaal stelsel van toepassing op een gemiddelde retailcliënt in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon die Belgisch ingezetene is.

×