Oorlog in Oekraïne: grote rem op risicobereidheid beleggers

Markten

Oorlog in Oekraïne: grote rem op risicobereidheid beleggers

4 maart 2022 - Leestijd 4 min. 

Geschreven door

David Ghezal
Investment Strategist

Samengevat:
  • Beleggers waren in februari in de eerste plaats bezorgd over een agressievere monetaire verstrakking door de centrale banken dan voorheen verwacht.
  • Daarna zorgde de Russische invasie in Oekraïne en de reacties van het Westen voor een schokgolf op de financiële markten en werden de grondstofprijzen de hoogte in gejaagd.
  • Belegd blijven blijft aangeraden ook al zal de hoge volatiliteit nog een tijd aanslepen.

Van agressievere monetaire verstrakking over Russische invasie in Oekraïne

Na een erg bewogen januarimaand kregen de beleggers in februari een moeilijk te verteren cocktail geserveerd. In een eerste fase bleven de debatten beheerst door de bezorgdheid omtrent een agressievere monetaire verstrakking dan men voorheen verwacht had van de Amerikaanse centrale bank (Fed) en andere centrale banken als reactie op een hardnekkige hoge inflatie. Vervolgens schakelden de markten in ‘risk-off’ modus na de dramatische ontwikkelingen in Oekraïne. De Russische invasie in Oekraïne en de uitermate strenge sancties van het Westen ten aanzien van Moskou (uitsluiting van de Russische banken van het SWIFT interbankenplatform, bevriezing van de wisselreserves van de Bank van Rusland) veroorzaakten een schokgolf op de financiële markten en joegen de grondstoffenprijzen de hoogte in. In deze vergiftigde context piekte de volatiliteit en gingen de beurzen onderuit, waardoor de verliezen sinds het jaarbegin verder opliepen.

Europa boekt het grootste verlies

Onder de grote regio’s had Europa het zwaarst te lijden onder het conflict dat zich in zijn achtertuin afspeelt: de Euro Stoxx 50 werd naar beneden getrokken door de financiële sector en leverde de voorbije maand 6% in. Doordat de beurs van Londen opvallend goed stand hield, wist de Stoxx Europe 600 het verlies te beperken tot 3,4%. In de Verenigde Staten eindigde de S&P 500-index 3,1% lager, net als de MSCI Emerging Markets (ook al maskeert dit de duik van 30% van de Moex-index van de beurs van Moskou).

Goud en zwart goud aan de winnende hand

Hoewel de beleggers hun heil zochten in veilige waarden zoals de US Treasury Bonds (-0,7%) en de Duitse Bunds (-1,2%), kon dit niet verhinderen dat ook zij beiden in het rood eindigden. De andere obligatiecategorieën hadden in meer of mindere mate te lijden onder de risicoafkeer: speculatieve obligaties in dollar verloren 1% en bedrijfsobligaties van goede kwaliteit in euro vielen 2,7% terug. Grondstoffen daarentegen namen een hoge vlucht. Goud speelde zijn rol als ultieme vluchtwaarde en won 6,2%. Olie werd in een maand tijd ruim 10% duurder tot niveaus die ongezien zijn sinds 2014, terwijl ook industriële metalen over een breed front hoger gingen. Op de wisselmarkten tot slot waren de yen, de Zwitserse frank en de dollar erg gegeerd bij de beleggers.

Blijf belegd en panikeer niet

Gezien de economische en geopolitieke onzekerheden lijkt het nagenoeg zeker dat we nog lange tijd geconfronteerd zullen worden met een verhoogde beursvolatiliteit. Toch raden wij aan belegd te blijven op de markten en niet toe te geven aan paniek tegenover de huidige gebeurtenissen. Ondanks de neerwaartse risico’s voor de conjunctuur naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, blijven wij uitgaan van een behoorlijke wereldwijde groei. De gezinnen beschikken over aanzienlijke spaarreserves en van de overheden wordt verwacht dat ze begrotingsmaatregelen zullen treffen om de impact van de crisis te verzachten.

Gematigde groei bedrijfswinsten verwacht

De weerslag van het Russisch-Oekraïense conflict op de Verenigde Staten of China zal wellicht beperkt blijven. Voor de groei en de inflatie in Europa zal de impact dan weer groter zijn gezien de afhankelijkheid van gas (40%) en olie (23%) uit Rusland en de geografische nabijheid van het oorlogstoneel. De bedrijfswinsten zullen dit jaar eerder een gematigde groei kennen (= onder de 10%). De evolutie van de omzet en de capaciteit van de bedrijven om hun rentabiliteit in stand te houden tegenover de duurdere productiekosten zullen evenwel cruciale factoren zijn.

Het dilemma van de centrale banken

De geopolitieke situatie plaatst de centrale banken voor een dilemma: zij moeten de strijd aanbinden met een hoge inflatie en tegelijk de economische groei veiligstellen. Gezien deze nieuwe bron van onzekerheid zullen ze hun voornemens op het niveau van de monetaire verstrakking wellicht matigen: de Fed zal vanaf maart wel van start gaan met haar cyclus van renteverhogingen, maar opteren voor een voorzichtige aanpak, terwijl de kalender van renteverhogingen van de ECB waarschijnlijk vooruitgeschoven zal worden.

Militaire conflicten: beperkte weerslag op de markten in de tijd

In een historisch perspectief stellen we vast dat de meeste militaire conflicten slechts een in de tijd beperkte weerslag hadden op de markten, ook al was de aanvankelijke reactie vaak zeer negatief. Met andere woorden, uiteindelijk zal de huidige turbulentie aanleiding geven tot interessante instapniveaus op de beurzen. Dit gezegd zijnde, voorlopig blijft de uitkomst onzeker en kan de situatie nog verder verslechteren alvorens een kentering in te zetten. Op korte termijn zal dit zich weerspiegelen in een hoge geopolitieke risicopremie. Bijgevolg is een voorzichtige houding aangewezen zolang er niet meer duidelijkheid is over de evolutie van deze crisis alvorens desgevallend over te gaan tot een herschikking van de portefeuilles en een hogere blootstelling aan risicohoudende activa te implementeren.

Technologie- en gezondheidszorgsector bieden interessante opportuniteiten

Wij blijven van mening dat een goed evenwicht tussen kwalitatieve groeiaandelen en cyclische / waarde-aandelen aangewezen blijft in een context van hoge inflatie. In de eerste categorie kan de technologiesector blijven profiteren van de ongewijzigde structurele tendens naar digitalisering van de economie en van een solide prijszettingsvermogen. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat de sector minder zou kunnen presteren wanneer de obligatierentes aantrekken, ook al verwachten wij geen spectaculaire rentestijgingen. Ook de gezondheidszorgsector biedt mogelijkheden gezien haar defensieve kenmerken. In de tweede categorie zouden ook de sectoren die gevoeliger zijn voor evolutie van de conjunctuur en op dit moment het meest onder druk staan enkele interessante opportuniteiten kunnen bieden als de geopolitieke risico’s op de markten afnemen, in het licht van hun waarderingen die aantrekkelijker geworden zijn, de verwachte voortzetting van het wereldwijde economische herstel en hun goede internationale diversificatie.

Is uw portefeuille nog aangepast aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160 of online.

×