Millennials en de uitdagingen van de vergrijzing

Markten

Millennials en de uitdagingen van de vergrijzing

03 augustus 2021 - leestijd 4 min. 

Geschreven door

Wim D'Haese
Head Investment Strategist

Samengevat:

  • Millennials vormen een steeds belangrijkere groep in vele delen van de wereld, zowel in economisch als in politiek opzicht.
  • Beleggen rond het thema van de millennials kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door zich te richten op hun consumptiegewoonten, bv. uitgaven voor technologie en amusement.
  • Wie rechtstreeks in deze sectoren belegt, moet zich echter bewust zijn van diverse risico's, met name rond rentevoeten en regelgeving.

Millennials worden zo genoemd omdat de oudsten rond de wisseling van het derde millennium volwassen werden. Millennials zijn geboren tussen het begin van de jaren tachtig en het einde van de jaren negentig.

Millennials zijn niet alleen belangrijk vanwege hun economische macht en hun koopkracht. Omdat ze in veel landen de grootste generatiegroep vormen, hebben zij ook steeds meer invloed op de politieke en beleidsagenda. Mede daardoor blijft de aandacht gericht op onderwerpen als klimaatverandering en ongelijkheid.

De eerste generatie geboren met het digitale

Deze generatie is ook de eerste die kan worden omschreven als echt digitaal (‘digital natives’). Zij hebben bijgedragen aan het hoge gebruik van internet, smartphones en sociale media.
Millennials worden vaak, terecht of onterecht, geassocieerd met een meer doelgerichte manier van denken. Prestige en geld verdienen zijn voor velen van hen misschien minder relevant. Wat zeker waar is, is dat zij al verschillende financiële crises hebben meegemaakt, en waarschijnlijk de eerste generatie zullen zijn die de gevolgen van de klimaatverandering ten volle onder ogen zal moeten zien.

Maar ondanks deze economisch wispelturige achtergrond hebben ze gemiddeld een hoger bbp per hoofd van de bevolking dan vorige generaties, wat een hogere levensstandaard en een lager armoedeniveau impliceert.

Consumptievoorkeuren

Een voor de hand liggende manier om op het millennial thema in te spelen is zich richten op bedrijven die het grootste deel van hun omzet genereren uit hun consumptievoorkeuren, d.w.z. bedrijven die veel te maken hebben met bedrijfsactiviteiten zoals sociale media, amusement of populaire merken.

Hier liggen waarschijnlijk nog steeds grote kansen, maar het is goed om te beseffen dat deze aanpak een aantal risico's inhoudt. Met name het risico van een stijging van de rentevoeten, dat de waardering van zogeheten ‘groeiaandelen’ kan schaden, maar ook risico's in verband met een mogelijke verscherping van de regelgeving tegen grote technologieconglomeraten.

Langetermijnuitdagingen voor millennials

De context waarin millennials leven plaatst hen voor een aantal langetermijnuitdagingen. De meest voor de hand liggende zijn:

  • Demografie: de vergrijzing van de bevolking in de ontwikkelde landen en de daling van de beroepsbevolking betekenen dat de millennials tijdens hun actieve leven meer van de pensioenen van de ouderen zullen moeten financieren dan de vorige generaties hebben moeten doen.
  • Schuldenlast: de schuldniveaus in vele andere landen zullen naar verwachting hoog blijven en ver boven 100% van het jaarlijkse bbp liggen. Millennials zouden dus de eersten kunnen zijn die de pensioenen (en andere socialezekerheidsstelsels) moeten financieren in een tijd waarin de druk op de overheidsfinanciën hogere belastingtarieven vereist.
  • Het milieu: Millennials zijn opgegroeid in een wereld die is gevormd door de toegenomen globalisering, die nu met name door de opwarming van de aarde op de proef wordt gesteld.

Conclusie : er zijn kansen, maar wees voorzichtig

Millennials zullen dus een zeer belangrijk beleggingsthema blijven. Tot voor kort ging de aandacht vooral uit naar de consumptieprioriteiten van millennials en de gevolgen daarvan voor bepaalde sectoren. Er zullen op dit gebied aanzienlijke kansen blijven bestaan, maar wij willen ook wijzen op de risico's, met name in verband met de rentevoeten en de regelgeving.

Het volledige dossier lezen?

Ontdek onze CIO Special 'Millenials' >

In deze CIO special geven we een overzicht van de onderliggende trends van het beleggingsthema millennials en leggen we uit hoe beleggers dit kunnen benaderen.

Wilt u beleggen
in een beleggingsfonds1 dat blootgesteld is aan dit thema?

1 De term 'fonds' is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

×