Een miljard kiezers naar de stembus in India

Markten & beleggingen - 22 maart 2024

Een miljard kiezers naar de stembus in India

Geschreven door Mayank Khemka - Chief Investment Officer India, Kaniz Rupani - Investment Strategist

Samengevat

  • De Indiase nationale verkiezingen die in april/mei worden gehouden, zullen de grootste democratische oefening zijn die ooit ter wereld is gehouden.
  • Een groot aantal jonge kiezers die voor het eerst gaan stemmen en vrouwen zullen een steeds grotere rol spelen bij het bepalen van de winnaar.
  • Ondanks de verhoogde economische welvaart en de verwachting dat de BJP-partij aan de macht zal blijven, kan een opstoot van volatiliteit na de bekendmaking van de resultaten niet worden uitgesloten.

Over een paar weken gaan de Indiërs naar de stembus voor de vijfjaarlijkse nationale verkiezingen, waarvan de resultaten eind mei worden verwacht. Met bijna een miljard geregistreerde kiezers wordt dit de grootste verkiezingsoefening ooit. Tweederde van deze kiezers ging al naar de stembus voor de vorige verkiezingen - meer dan 600 miljoen burgers, wat meer is dan de hele bevolking van Noord-Amerika of de Europese Unie.

Het huidige Parlement

In 2019 won de regerende Bharatiya Janata Party (BJP) de verkiezingen met 303 van de 543 zetels in de Lok Sabha (lagerhuis van het parlement).

Als we het zetelaandeel uitsplitsen per staat, zien we dat de volledige kern van het hindoe-gebied gedomineerd werd door de BJP. De 'grote staten', die het grootste aantal zetels in het parlement krijgen, zijn een ander belangrijk element om rekening mee te houden bij de nationale verkiezingen in India. De zes belangrijkste staten sturen 280 leden naar de Lok Sabha en zijn van cruciaal belang voor elke partij in het Indiase democratische systeem (‘first past the post’)1. De BJP heeft momenteel een meerderheid in 4 van deze 6 staten.

De kiezers

Nu de Indiase bevolking uitgroeit tot de grootste ter wereld, zijn steeds meer jongeren kiesgerechtigd. Meer dan 73 miljoen nieuwe kiezers zullen in 2024 een belangrijke rol spelen. Ze zijn handig met de computer, beter opgeleid dan hun ouders en ambitieus. Dit cohort zal de politieke partijen scherp houden als het gaat om de manier waarop ze campagne voeren en hun verkiezingsbeloften waarmaken.

Een andere opmerkelijke trend is de toenemende opkomst van vrouwelijke kiezers. Het opkomstpercentage van vrouwen is gestegen van ongeveer 55% in het begin van de jaren 2000 tot 67% bij de meest recente verkiezingen, waardoor ze dichter bij de mannen aansluiten. Deze ontwikkeling, die een teken is van de verhoogde economische welvaart van vrouwen, hun sterkere sociale en geografische mobiliteit en hun betere toegang tot informatie, heeft een aanzienlijke invloed op de manier waarop het beleid met betrekking tot vrouwen wordt benaderd. Zittende partijen zullen zich op een andere manier dan voorheen tot deze nieuwe groepen moeten richten.

De stijging van de totale opkomst (figuur 1) wordt door verkiezingsspecialisten beschouwd als het geven van een duidelijk mandaat aan één partij. Deze conclusie wordt ondersteund door de resultaten van de laatste twee verkiezingen.

Figuur 1: Stijgende opkomst in 's werelds grootste democratie

Figuur 1: Stijgende opkomst in 's werelds grootste democratie

Bron: Verkiezingscommissie van India. Gegevens van 23 februari 2024.

De belangrijkste kwesties

Economische welvaart

India heeft de afgelopen tien jaar een ongekende economische groei doorgemaakt. Zoals figuur 2 laat zien, is het bbp van India verdubbeld van 1.850 miljard USD in 2014 tot 3.730 miljard USD in 2023, met een gemiddelde jaarlijkse groei van 7,26%, ondanks de krimp in 2020 als gevolg van de pandemie. Daarnaast steeg het bbp per inwoner in dezelfde periode van 1.438 USD naar 2.612 USD.

Figuur 2: 5de economie ter wereld in termen van bbp

5de economie ter wereld in termen van bbp

Bron: FMI, Bloomberg Finance L.P. Gegevens van 23 februari 2024.

De Nifty large-cap index steeg in deze periode met 14,77% gemiddeld per jaar, wat niet alleen een nieuwe klasse van binnenlandse beleggers opleverde, maar ook een gevoel van economische welvaart creëerde.

Tegelijkertijd hebben ingrijpende hervormingen geleid tot structurele veranderingen in het dagelijks leven. De digitalisering van overheidsdiensten, het op rekening zetten van spaargeld en een toename van de aandelenallocatie van huishoudens, de opkomst van digitale betalingen, de stimulering van verschillende verwerkende industrieën en, last but not least, de massale ontwikkeling van infrastructuur, hebben de bevolking het gevoel gegeven dat India op weg is om een toonaangevende wereldeconomie te worden. Dit gevoel zal zich naar verwachting vertalen in stemmen voor de regerende BJP-partij.

De opmars van sociale media

Met een hoge mobiele penetratie en misschien wel de goedkoopste datasnelheden ter wereld, is de online tijdsbesteding en het gebruik van applicaties de afgelopen jaren toegenomen. Toepassingen zoals WhatsApp en Instagram hebben elk meer dan 500 miljoen gebruikers in het land. Terwijl politieke partijen nu grote 'digitale cellen' hebben om deze kanalen te voeden met partij-informatie, verandert de combinatie van jonge kiezers en influencers het spel voor deze partijen opnieuw.

Een ander opvallend fenomeen is dat het Indiase platteland ondertussen meer internetgebruikers heeft dan de stedelijke gebieden. Online campagne voeren wordt dus een integraal onderdeel van de verkiezingscampagne en zal waarschijnlijk net zo belangrijk worden als de fysieke bijeenkomsten die populair zijn in plattelandssteden en -dorpen.

Een groot aantal sociale bijstandsprogramma’s

De afgelopen jaren heeft de overheid meer dan 30 grote initiatieven gelanceerd voor veel verschillende lagen van de bevolking. Deze omvatten uiteenlopende gebieden zoals sociale huisvesting, beroepsopleiding, pensioenen, ziekteverzekering, startende bedrijven en productie, om er maar een paar te noemen. Deze programma's hebben ongetwijfeld de economische situatie van een groot aantal burgers in zowel stedelijke als landelijke gebieden verbeterd. De regering heeft al 100% elektrificatie bereikt in het hele land en streeft ernaar om tegen eind 2024 alle huizen van drinkwater te voorzien. Er zijn ook een aantal landbouwgerelateerde programma's gelanceerd, zoals oogstverzekeringen, kunstmestverrijking en tweejaarlijkse betalingen om de voornamelijk agrarische beroepsbevolking te ondersteunen.

Een verdeelde oppositie

De gefragmenteerde oppositiepartijen in India hebben een gewaagde poging gedaan om samen een coalitie te vormen onder de naam I.N.D.I.A (Indian National Developmental Inclusive Alliance). Hoewel bijna alle belangrijke oppositiepartijen er deel van uitmaken, zijn er al scheuren ontstaan. Enkele belangrijke regionale leiders hebben er namelijk voor gekozen om zich terug te trekken of zelfs om over te stappen naar de BJP. De Indiase Nationale Congrespartij, die verantwoordelijk was voor de onafhankelijkheid van India, ziet haar positie in termen van zetels in het parlement bijna gereduceerd tot die van een regionale partij.

De BJP heeft de handen ineen geslagen met verschillende andere partijen om de Nationale Democratische Alliantie (NDA) te vormen. De projectie van de huidige premier Narendra Modi als de belichaming van het beleid en de prestaties van deze regering benadrukt echter ook de zwakte van de oppositiepartijen, die geen geloofwaardige kandidaat hebben om naar voren te schuiven als potentiële premier.

Reactie van de markten

De aandelenmarkten hebben de afgelopen 5 verkiezingen over het algemeen positieve rendementen gegenereerd in de periodes voor en na de verkiezingsuitslag. Figuur 3 laat zien hoe de Nifty 50 index 6 maanden voor en na de verkiezingsuitslag presteerde. Hoewel het traject van de markt werd bepaald door de mondiale en binnenlandse economische context, is het interessant om de timing te bekijken. In 2004 en 2009 herstelden de wereldwijde markten van schokken veroorzaakt door respectievelijk het instorten van de dotcom-zeepbel en de wereldwijde financiële crisis. Andere verkiezingsjaren werden merkwaardig genoeg gekenmerkt door slechte marktresultaten in het voorgaande jaar.

Figuur 3: Positieve prestatie van de Nifty 50 index rond de verkiezingen

  6 maanden voor de verkiezingen Dag van de verkiezingen 6 maanden na de verkiezingen
1999 35% 1% 4%
2004  9% -8% 19%
2009 31% 18% 17%
2014 19% 1% 17%
2019 12% -1% 2%
Gemiddelde
21% 2% 12%

Bron: LSEG. Gegevens van 19 februari 2024.

De markten vestigen echter ook hoop op een nieuw gevormde regering in het centrum en geven haar een aantal 'wittebroodsweken', zoals blijkt uit de resultaten na de verkiezingen. Hoewel de Nifty 50 index in 2023 met 20% is gestegen en de relatieve waarderingen in vergelijking met andere wereldwijde markten niet goedkoop zijn, kan de groei in India - in vergelijking met andere grote economieën - de waarderingspremie rechtvaardigen.

Conclusie

De Indiase verkiezingen worden een enorme administratieve uitdaging en de politieke partijen bereiden zich al voor op een slopende verkiezingscampagne, zowel in persoon als online. Economische welvaart blijft het belangrijkste thema van de campagne en zou het electoraat kunnen aanmoedigen om voor continuïteit te stemmen. Factoren zoals jongeren die voor het eerst gaan stemmen en vrouwen die steeds actiever worden - beide met een sterke toegang tot sociale netwerken - veranderen het politieke landschap en het vermogen van leiders om stemmen aan te trekken. Een gefragmenteerde oppositie zal waarschijnlijk leiden tot een verdeelde stemming en in het Indiase systeem krijgt de partij met de meeste stemmen (niet noodzakelijk een meerderheid) meer zetels.

India blijft volgens ons een aantrekkelijke investeringsbestemming. Hoewel de hoge waarderingen beleggers misschien hebben afgeschrikt van aandelen, blijft de sterke groeipremie de hoge koers-winstverhoudingen rechtvaardigen. De markten hebben over het algemeen goed gepresteerd in verkiezingsjaren; de vraag blijft of de resultaten van dit jaar al tot uiting komen 'in de prijs'. Hoewel de beleggingsvooruitzichten voor India op de middellange tot lange termijn gunstig blijven, gezien de aanhoudende economische groei van het land die nog steeds wordt aangedreven door de binnenlandse vraag, moeten beleggers toch rekening houden met volatiliteit na de bekendmaking van de verkiezingsuitslag.

Beleggen in deze regio?

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Elke beleggingsbeslissing moet in overeenstemming zijn met uw Financial ID (beleggersprofiel). Meer info op deutschebank.be/financialid.

Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Alleen ter illustratie. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies. Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Kunnen de beurzen nog verder stijgen?

7 maart 2024

Kunnen de beurzen nog verder stijgen?

Stop eens een Aziatische tijger in uw portefeuille

23 november 2023

Stop eens een Aziatische tijger in uw portefeuille

1 FTPT is een kiesstelsel waarbij kiezers een stem uitbrengen op één kandidaat en de kandidaat met de meeste stemmen wint de verkiezing.

×