Al eens gedacht aan langetermijnsparen?

Sparen & pensioen - 23 september 2022

Al eens gedacht aan langetermijnsparen?

Geschreven door Claudia Schallenbergh (Product Manager Insurance)

Samengevat:
  • Met langetermijnsparen kan u jaarlijks tot 2.350 euro (inkomstenjaar 2022) storten. Dat kan mogelijk een belastingvermindering van 30% opleveren.
  • Starten met langetermijnsparen kan ten laatste als u 64 bent, maar u kan wel na uw 65ste blijven storten.
  • Een Tak 44-product biedt de meest flexibele formule. Tijdens de looptijd van het contract kan u de samenstelling wijzigen.

Dat beleggen een hoger potentieel rendement kan opleveren, weet u al. Maar wist u dat sommige beleggingen ook een belastingvermindering kunnen opleveren? Dat kan via pensioensparen én via langetermijnsparen. U mag beide voluit combineren met elkaar.

U bent jong en u wil wat (pensioen opbouwen)?

Een woning kopen, gezinsuitbreiding, een stukje van de wereld zien … In de eerste helft van uw carrière staan er wellicht andere prioriteiten op de agenda, dan aan uw pensioen te denken. Nochtans is het een goed idee om al op uw eerste werkdag aan uw laatste te denken. Hoe vroeger u dat doet, hoe meer pensioenkapitaal u kan opbouwen. En hoe vaker u doorheen de jaren van fiscale voordelen kan genieten.

Naast het alom bekende pensioensparen (zie verder) bestaat er nog een tweede manier om fiscaal voordelig een pensioenpotje op te bouwen: langetermijnsparen. Minder bekend, maar daarom niet minder interessant.

Met langetermijnsparen kan u jaarlijks tot 2.350 euro (inkomstenjaar 2022) storten. Dat kan mogelijk een belastingvermindering van 30% opleveren; oftewel maximaal 705 euro.

Een woonkrediet en toch aan langetermijnsparen doen?

De maximale premie die u voor langetermijnsparen mag storten, hangt onder meer af van uw netto belastbaar beroepsinkomen1. Er is echter nog iets om rekening mee te houden. Langetermijnsparen kan u – behoudens een enkele uitzondering – niet cumuleren met het fiscale voordeel van de woonbonus. Maar aangezien de woonbonus ondertussen werd afgeschaft (er is wel de Chèque Habitat in Wallonië), komt u misschien toch in aanmerking. Of u met langetermijnsparen een fiscaal voordeel kan doen (en hoe hoog dat is) hangt dus naast uw inkomen ook af van uw eventuele woonkrediet, het gewest waarin en het tijdstip waarop u dit krediet afsloot.

Sinds 2015 zijn de gewesten namelijk verantwoordelijk voor de woonbonus, wat meebrengt dat de regels in Vlaanderen, Wallonië en Brussel niet dezelfde (meer) zijn. Kocht u uw enige woning aan vóór dat jaar, dan krijgt u een fiscaal voordeel berekend op de terugbetaling van de lening, in verhouding tot uw inkomen. Sloot u een lening af na 2015, dan kan het fiscaal voordeel van de woonbonus er anders uitzien, of zelfs onbestaande zijn. Heeft u dus de jongste jaren een woonkrediet afgesloten, of heeft u geen woonkrediet (meer), dan komt u door de wijzigingen in de woonfiscaliteit mogelijk wel in aanmerking voor het fiscaal voordeel van langetermijnsparen.

Uw pensioen komt al wat dichter?

Ook als uw pensioen al wat meer in zicht komt, is het een goed idee om elk jaar te blijven pensioensparen (zie verder). Zo kan u tot en met het jaar waarin u 64 wordt in aanmerking komen voor belastingvermindering én bouwt u een pensioenkapitaal op. Werd de anticipatieve heffing2 reeds ingehouden? Dan kan u nog enkele jaren verder blijven storten met fiscaal voordeel, maar zonder taxatie.

Hetzelfde geldt voor langetermijnsparen. Naarmate u uw pensioen nadert zal uw woonkrediet op een dag wellicht afbetaald zijn. Omdat de fiscale voordelen van langetermijnsparen over het algemeen niet combineerbaar zijn met die van de oudere woonkredieten, kan het een slimme zet zijn om die vrijgekomen fiscale ruimte dan te gaan opvullen met langetermijnsparen. Zo blijft u zelfs zonder (of met een klein) woonkrediet fiscaal voordeel genieten én een pensioenreserve aanleggen.

Met langetermijnsparen kan u jaarlijks tot 2.350 euro (inkomstenjaar 2022) storten. Dat kan een belastingvermindering van 30% opleveren. Goed om weten: starten met langetermijnsparen kan ten laatste als u 64 bent, maar u kan wel na uw 65ste blijven storten (wat bij pensioensparen niet kan).

Voor ieder wat wils

Of u nu 25 of 55 bent: voor elke leeftijd vindt u bij Deutsche Bank binnen het pensioensparen en langetermijnsparen een oplossing die mee evolueert met uw situatie, leeftijd en risico-appetijt.

Een Tak 44-product is de meest flexibele formule. Het is een combinatie van Tak 21 (gegarandeerd kapitaal door Allianz Benelux nv) en Tak 23 (rendement hangt af van de prestatie van een of meerdere onderliggende fondsen3). Bij de inschrijving kiest u voor de samenstelling die het beste overeenkomt met uw behoeften, beleggingshorizon en risicobereidheid. Tijdens de looptijd kan u de samenstelling van uw Tak 44-contract wijzigen zodat deze mee evolueert met uw noden en wensen.

Staat u aan het begin van uw carrière? Dan kan u – als uw beleggersprofiel het toelaat – meer gewicht geven aan Tak 23, dat meer dynamisch is. Heeft u nog maar enkele jaren te gaan voor uw pensioen? Dan kan u de risico’s verminderen en het gewicht verschuiven naar Tak 21, dat meer defensief is. Voor u op een product inschrijft, moet u uiteraard ook de precontractuele informatiedocumenten lezen (de brochure, de algemene voorwaarden, de financiële infofiche van het product en indien van toepassing het beheersreglement van de Tak 23-fondsen).

Langetermijnsparen en pensioensparen in vogelvlucht

Formule Maximale storting in inkomstenjaar 2022* Maximale belastingsvermindering in aanslagjaar 2023 Eigen bijdrage (max. storting 2022 min max. belastingsvermindering 2023)
Pensioensparen met fiscaal voordeel 30%

990 euro

(of 82,50 euro per maand)

297 euro

693 euro

(of 57,75 euro per maand) 

Pensioensparen met fiscaal voordeel 25%

1.270 euro

(of 105,83 euro per maand)

317,50 euro

952, 50 euro

(of 79,37 euro per maand)

Langetermijnsparen met fiscaal voordeel 30%

2.350 euro

(of 195,83 euro per maand)**

705 euro

1.645 euro

(of 137,08 euro per maand)

* Stortingen van premiebedragen moeten steeds rekening houden met de specifieke bapalingen van het verzekeringscontract. Opgelet, premieverhogingen vanaf 55 jaar kunnen fiscale gevolgen met zich meebrengen.

** Maximumbedrag afhankelijk van uw netto-belastbaar beroepsinkomen.

Wat met pensioensparen?

Pensioensparen mag u voluit combineren met langetermijnsparen. Met pensioensparen legt u eveneens extra kapitaal aan voor uw oude dag. De overheid stimuleert dit, want net als bij langetermijnsparen geeft ze u een fiscale beloning. Tot het jaar waarin u 64 jaar wordt, mag u jaarlijks een maximumbedrag storten (990 euro voor inkomstenjaar 2022) en kan u een belastingvermindering van 30% krijgen (tot 297 euro). U kan ook tot 1.270 euro per jaar pensioensparen, wat een belastingvermindering van 25% kan opleveren (tot 317,5 euro)4.

Deutsche Bank biedt net als voor langetermijnsparen ook een Tak 44-oplossing aan voor pensioensparen. Bij inschrijving kan u zelf de verdeelsleutel bepalen tussen Tak 21 (gewaarborgd kapitaal door Allianz Benelux nv) en Tak 23 (rendement hangt af van prestaties van onderliggende fonds(en)). Tijdens de looptijd kan u de samenstelling wijzigen. Jongere spaarders die aanvankelijk opteerden voor meer dynamische Tak 23-fondsen kunnen bijvoorbeeld op latere leeftijd de verdeelsleutel van hun stortingen wijzigen en indien gewenst ook de opgebouwde reserves overhevelen naar het defensievere Tak 21 en zo hun eventuele winst vastklikken. Het is belangrijk dat u bij uw keuze rekening houdt met uw Financial ID (beleggersprofiel).

Goed om weten: Bij pensioensparen via een pensioenspaarverzekering (Tak 44) wordt u op het einde van de rit belast op de werkelijke meerwaarde van uw belegging (Tak 23) of het gestorte kapitaal en de gewaarborgde rente (Tak 21). Een klassiek pensioenspaarfonds biedt geen mogelijkheid om uw pensioensparen zelf à la carte samen te stellen, zoals wel het geval is bij een Tak 44-product. Bovendien wordt de taxatie berekend op een forfaitaire rentevoet van 4,75% ongeacht het werkelijke rendement. Ook daarom kan een Tak 44-oplossing interessant zijn.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

24 juni 2022

7 redenen waarom de sector van de gezondheidszorg een beleggingsopportuniteit blijft

27 september 2021

5 misvattingen over beleggen

20 juni 2022

Zonder geldzorgen op reis: een handleiding

Overal waar op deze pagina gesproken wordt over een bepaalde fiscale behandeling, geldt dat deze fiscale behandeling afhangt van de individuele situatie van de cliënt en in de toekomst kan wijzigen. Wanneer naar een belastingstelsel wordt verwezen, moet dat worden opgevat als het geldende belastingstelsel voor een gemiddelde Retail cliënt met de hoedanigheid van natuurlijke persoon Belgische inwoner.

Dit artikel vormt geen fiscaal of juridisch advies. Voor meer informatie over de fiscale behandeling kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of belastingadviseur.

1 Het plafond bedraagt 176,4 euro + 6% van het netto belastbaar beroepsinkomen, met een absoluut plafond van 2.350 euro (inkomstenjaar 2022). De premie is ook beperkt in functie van de woonfiscaliteit.

2 Startte u voor uw 55ste met pensioensparen, dan betaalt u in het jaar waarop u 60 wordt in principe 8% taxatie op het gespaarde bedrag. Dit is de anticipatieve heffing of bevrijdende heffing, wat betekent dat er nadien geen taxatie meer verschuldigd is. U kan dan wel nog van de belastingvermindering genieten.

3 De term ‘fonds’ is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

4 Als u kiest voor het eerste wettelijk plafond, kunt u een belastingvermindering tot 297 euro krijgen. Daarboven kunt u een belastingvermindering tot 318 euro krijgen. Als u dus voor 280 euro extra aan pensioensparen doet, verhoogt u uw mogelijk belastingvoordeel met 21 euro. Wees voorzichtig als u kiest voor het pensioenspaarsysteem boven het eerste plafond: als u meer dan 990 euro per jaar, maar minder dan 1.188 euro stort, dan ligt het bedrag van uw mogelijke belastingvermindering lager dan dat van het pensioenspaarsysteem onder optie 1. Enkel wanneer u meer dan 1.188 euro stort, kunt u recht hebben op een belastingvermindering die hoger is dan degene onder optie 1.

×