Kredieten

Kredieten

Is dit het moment om uw droom waar te maken?

Is dit het moment om uw droom waar te maken?

02 oktober 2020 - leestijd 3 min. 30

02 oktober 2020 - leestijd 3 min. 30

Let op, geld lenen kost ook geld.

Samengevat
 • Met een DB Investment Loan1 kunt u een hele reeks dromen waarmaken: een tweede verblijf, oldtimer, zwembad, kunstwerk, zeilboot, sportvliegtuig ...
 • Het bedrag dat u leent, is gewaarborgd door de waardering van uw effectenrekening.
 • Op die manier hoeft u uw eigen woning of een ander onroerend goed niet te laten hypothekeren. U bespaart hiermee heel wat extra kosten en dient uw beleggingen niet te verkopen.

2020 heeft ons tot nog toe minstens één iets geleerd: niemand weet wat morgen brengt. De afgelopen maanden hebben we allemaal de behoefte gevoeld om even stil te staan bij wat echt telt, om even gas terug te nemen en na te denken over wat ons gelukkig maakt.

Met het gezin ontspannen in een huis aan zee of dichtbij de natuur, uitwaaien op uw eigen zeilboot, op een warme dag verfrissing vinden in uw zwembad, de haren op uw armen voelen rechtkomen als u met die oldtimer rijdt, de tijd vergeten door van dat kunstwerk in uw woonkamer te genieten ... Wat uw droomproject ook is, de meeste dromen kosten geld. En uw plannen financieren betekent vaak ook keuzes maken. Moet ik mijn beleggingsportefeuille verkopen? Kies ik voor een hypothecaire lening of een andere leenformule?

DB Investment Loan biedt een uitkomst voor dit dilemma: met deze formule financiert u een project (roerend of onroerend) en behoudt u tegelijkertijd uw beleggingsportefeuille - en het potentiële rendement en inkomen die daarmee gepaard gaan. Dat is des te interessanter in deze tijden, waarin u met een spaarrekening aan koopkracht blijft verliezen.

U hoeft uw beleggingen niet te verkopen

DB Investment Loan is een lening op maat waarmee u uw behoefte aan liquiditeiten financiert en die gedekt wordt door uw beleggingen als onderpand (zonder dat u die hoeft te verkopen). Zo kunt u - op basis van de waarde en het soort beleggingen dat u in portefeuille heeft - een bepaald bedrag lenen aan een heel concurrentieel rentetarief in vergelijking met een traditionele persoonlijke lening.

Het juiste moment

U heeft waarschijnlijk een goed gediversifieerde beleggingsportefeuille en u weet dat beleggen een strategie op lange termijn is. Het zou daarom jammer zijn om uw beleggingen geheel of deels te verkopen en later opnieuw een portefeuille op te bouwen, op voorwaarde natuurlijk dat u weer de middelen heeft om dat te doen. Bovendien levert uw portefeuille u mogelijks inkomsten op (dividenden, meerwaarden, rente, enz.) en kan hij een potentieel rendement opbrengen2.

Uw financiering op maat

Een DB Investment Loan afsluiten kan vanaf 50.000 euro. Om het maximale bedrag dat u kunt lenen te bepalen, analyseren onze kredietexperts elke lijn van uw effectenrekening. Dat gebeurt volgens verschillende criteria: type belegging, mogelijke vervaldatum, valuta, rating van de uitgever, volatiliteit, liquiditeit, enz.

Hoe defensiever de belegging, hoe hoger de waardering. Op basis van deze analyse bepalen onze kredietexperts een onderpandwaarde, die het maximale bedrag aangeeft dat u kunt lenen. Als deze onderpandwaarde hoger is dan uw liquiditeitsbehoefte, dient u slechts een deel van uw beleggingen in onderpand te geven.

Bent u benieuwd tot welk bedrag u kunt lenen? U kunt steeds contact met ons opnemen om uw leencapaciteit te bepalen.

Terugbetaling: 2 opties

Voor de aflossing van de interesten en het kapitaal worden twee verschillende formules aangeboden.

 • Enerzijds de 'bullet'-formule, waarmee elk kwartaal alleen interest wordt terugbetaald. Het kapitaal wordt volledig en in één keer terugbetaald op de vervaldag. Deze formule is mogelijk met een looptijd van 6 maanden tot 10 jaar. Ze kan met name interessant zijn als er voor de eindvervaldag van het krediet een instroom van geld wordt verwacht. Denk bijvoorbeeld aan een groepsverzekering of pensioenspaarplan waarvan het vrijgekomen kapitaal zou kunnen worden gebruikt om het geleende kapitaal af te lossen.
 • Anderzijds kan het krediet ook worden afgelost volgens eerder klassieke voorwaarden: in dat geval lost de kredietnemer elke maand de interest en een deel van het geleende kapitaal af. Deze formule is mogelijk met een looptijd van 1 tot 10 jaar.

De rentevoet ligt vast voor de volledige looptijd van het krediet. Hij wordt bepaald op basis van de marktrente die geldt op het moment dat u het krediet afsluit. De administratieve kost bedraagt vanaf 1 januari 2021 250 euro (eenmalig).

Een voorbeeld is duizend woorden waard

Uw keuze is gemaakt: u bent verliefd geworden op dit grote en lichtrijke appartement aan de Costa del Sol, ideaal om uw kinderen en kleinkinderen uit te nodigen. Om het te financieren heeft u 200.000 euro nodig.

Stel dat u bij Deutsche Bank beschikt over een contract discretionair vermogensbeheer van het type Private Solutions Funds Medium ter waarde van 400.000 euro. Deze belegging wil u gebruiken als onderpand voor een hypothecair krediet met onroerende bestemming en met kapitaalaflossing (gedekt door roerende zekerheden).

Als uw kredietaanvraag wordt aanvaard, kunt u de 200.000 euro die u nodig heeft over 7 jaar lenen tegen een jaarlijks kostenpercentage (JKP) van 0,94% (vaste debetrentevoet: 0,90% + 250 euro administratiekosten). Deze lening is terugbetaalbaar in 84 maandelijkse aflossingen van 2.457,63 euro voor een totaal terug te betalen bedrag van 206.690,92 euro. Dit voorbeeld is gebaseerd op rentevoeten voor een periode van 7 jaar, geldig vanaf 1 december 2020 tot aan wijziging.

Hoe zit het met uw portefeuillebeheer in dit alles?

Als belegger bij Deutsche Bank, en nog meer als DB Personal of Private Banking-cliënt, profiteert u altijd van proactieve en persoonlijke ondersteuning. Het verpanden van uw effectenrekening gedurende de looptijd doet daar geen afbreuk aan. Integendeel ...

Gedurende de looptijd van uw krediet blijft u genieten van onze monitoring en advies voor uw portefeuille. Als de vervaldatum van een belegging afloopt of een transactie wordt aanbevolen vanwege marktontwikkelingen, of als u om andere redenen een verkooporder wil plaatsen, kan dit onder voorbehoud van toestemming van Deutsche Bank. Uw beheerder bij Deutsche Bank zal ervoor zorgen dat een transactie de onderpandwaarde van uw portefeuille niet vermindert.

Kopen, renoveren, conserveren ... tegen lage kosten.


Een DB Investment Loan onderscheidt zich door zijn heel concurrentiële tarieven3 op de Belgische markt. Als u vastgoed wenst te kopen, hoeft u bovendien geen beroep te doen op een notaris voor het financiële aspect van de aankoop. U hoeft ook geen schuldsaldoverzekering af te sluiten, noch aan alle verplichtingen te voldoen die andere banken opleggen: afsluiten van een brandverzekering, verplichte storting van de inkomsten enzovoort.

Als de financiering bedoeld is voor de aankoop, renovatie of het behoud van onroerend goed, valt uw DB Investment Loan onder de belastingwetgeving voor persoonlijke kredieten. In sommige gevallen kan die recht geven op een belastingvoordeel. In het kader van een tweede woning (en dus niet uw eigen woning), en afhankelijk van uw situatie, kan u aanspraak maken op belastingaftrek in het kader van de rentevergoeding.

In het kort

 • Een kredietoplossing om uw droomproject te financieren zonder uw beleggingen te verkopen.
 • Gedurende de looptijd van uw krediet blijven uw beleggingen u een potentieel rendement opleveren.
 • Financiering op maat van uw situatie en uw behoeften.
 • Een lage rente die voor de volledige looptijd van de lening is vastgesteld.
 • Lagere en transparante kosten: eenmalige administratiekost van 250 euro (vanaf 1 januari 2021).
 • Minimaal te ontlenen bedrag: 50.000 euro over een periode van 6 maanden tot 10 jaar.

Uw droom werkelijkheid maken?

Maak een afspraak met uw adviseur door te bellen naar 078 156 160 of neem contact op met uw persoonlijk adviseur of Private Banker. Hij of zij kan u een schatting geven van het bedrag dat u zou kunnen lenen op basis van uw portefeuille.


Deel dit artikel

Lees ook

Kredieten

Kredieten

Kredieten

Een tweede woning financieren?

Een tweede woning financieren?

Een tweede woning financieren?

02 oktober 2019

leestijd 2 min. 30

02 oktober 2019

leestijd 2 min. 30

02 oktober 2019

leestijd 2 min. 30

1 De DB Investment Loan met onroerende bestemming is een kredietovereenkomst onderworpen aan de bepalingen van het Boek VII van het Wetboek Economisch Recht met betrekking tot het hypothecair krediet. Indien het krediet een roerende bestemming heeft of renovatiewerken financiert, is de DB Investment Loan een lening op afbetaling onderworpen aan de bepalingen van het Boek VII van het Wetboek Economisch Recht met betrekking tot het consumentenkrediet. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en de naleving van bepaalde bijzondere voorwaarden, zoals de analyse van de solvabiliteit van de aanvrager, de minimumwaarde van de inpandgeving van de effectenportefeuille en de looptijd van het krediet of het doel van het krediet.

2 Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Wat hun toekomstig rendement betreft, kunnen ze stijgen maar ook dalen, en in sommige gevallen krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

3 Mits aan bepaalde specifieke voorwaarden wordt voldaan, zoals een analyse van de kredietwaardigheid van de aanvrager, de minimumwaarde van de onderpandwaarde van uw effectenportefeuille en de duur of het doel van het krediet.

×