Geslaagd halfjaar voor de Amerikaanse en Europese beurzen

Markten

Geslaagd halfjaar voor de Amerikaanse en Europese beurzen

05 juli 2021 - leestijd 2 min. 30 

Geschreven door

David Ghezal
Investment Strategist

Samengevat:
  • De beurzen maakten van het voorbije kwartaal gebruik om hun winsten sinds begin dit jaar nog wat aan te dikken.
  • Rekening houdend met de toestand van de pandemie en het indrukwekkende parcours dat de beurzen sinds de lente van vorig jaar hebben afgelegd, is de kans op een koersterugval toegenomen en zullen toekomstige beurswinsten bescheidener zijn.
  • Terwijl de ogen van de beleggers gericht zijn op de Fed, blijft de huidige macro-economische omgeving ongunstig voor de obligatiemarkten.

De beurzen maakten van het voorbije kwartaal gebruik om hun winsten sinds begin dit jaar nog wat aan te dikken. Ze werden daarbij aangemoedigd door de versnelde vooruitgang in de uitrol van de vaccins, de daling van het aantal nieuwe coronabesmettingen, ondanks bepaalde “hotspots”, en een aantal indicatoren die een fors economisch herstel bevestigen. Al die elementen droegen bij tot een optimistische sfeer, ook al zorgden aan het einde van het kwartaal de oprukkende deltavariant en de strakkere toon van de Federal Reserve (Fed) voor enige beroering in sectoren die gevoelig zijn voor de heropening van de economieën.

Solide beursprestaties

De beurzen van de ontwikkelde landen kunnen een sterke balans voorleggen.

  • In de Verenigde Staten veerde de S&P 500 tussen april en juni 8,2% op, waarmee de winst sinds 1 januari boven de 14% uitkomt.
  • In Europa won de Stoxx Europe 600 dan weer 5,4%, goed voor een stijging van 13,5% voor dit jaar. Ondanks een veelbelovend voorjaar blijven de groeimarkten achterop met een stijging van 6,5% halfweg 2021.
  • Op de obligatiemarkten deden US Treasury bonds (+1,8%) het aanzienlijk beter dan staatsleningen van de eurozone (-0,7%) tijdens het tweede kwartaal, maar beiden laten sinds begin dit jaar een terugval optekenen.
  • Alle dynamische categorieën van hun kant, inclusief schuld van opkomende landen, profiteerden van de risicobereidheid om tijdens het tweede kwartaal terrein te winnen. Toch boeken alleen speculatieve obligaties dit jaar winst (+3,6% in USD).
  • Bij de grondstoffen onthouden we vooral de glansprestatie van olie (+24,2% de voorbije 3 maanden, +51,4% tijdens het voorbije halfjaar voor de WTI). Ondanks een behoorlijke kwartaalwinst van 3,7% blijft goud dit jaar duidelijk in het rood (-6,8%).

Alle ogen op de Fed

De markten houden het doen en laten van de Federal Reserve (Fed) aandachtig in het oog om een beter zicht te krijgen op de kalender voor de afbouw van de activa-aankopen (tapering). De volgende cijfers over de inflatie en de werkgelegenheid in de VS zullen in dat opzicht bepalend zijn.

Voorlopig biedt de context van negatieve reële rentevoeten nog steun aan de beurzen, maar dit gezegd zijnde zien wij geen marge voor een verdere stijging van de waarderingsmultiples (= verhouding koers/winst) op de huidige niveaus, wat maakt dat de bedrijfswinstcijfers wellicht de belangrijkste prestatiemotor zullen worden. Dit betekent dat de komende kwartaalresultaten overtuigend moeten zijn en de beleggers moeten geruststellen over de gang van zaken voor de bedrijven.

Ondanks de verbeterde gezondheidssituatie ligt de coronacrisis niet achter ons. We moeten aandacht blijven besteden aan de evolutie van de varianten en de impact ervan op de heropening van de economieën.

Toekomstige beurswinsten zullen bescheidener zijn

Rekening houdend met deze elementen en het indrukwekkende parcours dat de beurzen sinds de lente van vorig jaar hebben afgelegd, is de kans op een koersterugval toegenomen. Verwacht wordt dat de toekomstige winsten bescheidener zullen zijn. Toch blijven wij van mening dat periodes van turbulentie een gelegenheid bieden om onze blootstelling aan aandelen te versterken.

In dit stadium lijkt een hybride strategie ons het meest aangewezen omdat ze ons in staat stelt de risico’s naar aanleiding van de sectorale rotatie op de markten deels op te vangen. Deze strategie berust enerzijds op de kwalitatieve groei van de technologische sector, die surft op de golf van de digitale economie, en van de gezondheidssector, waarvan de waarderingen en het defensieve karakter aantrekkelijk zijn. Anderzijds richt ze zich ook op meer cyclische segmenten om te profiteren van de aan de gang zijnde reflatie, bijvoorbeeld via kleine en middelgrote beurskapitalisaties in Europa en de financiële sector.

Ongunstig klimaat voor obligaties ...

De huidige macro-economische context blijft ongunstig voor de obligatiemarkten. Hoewel wij op middellange termijn slechts een beperkte stijging van de obligatierente verwachten, zou deze evolutie toch wegen op de koersevolutie van staatsleningen (US Treasury Bonds, Duitse Bunds en satellieten). Er bestaan wel opportuniteiten in het obligatie-universum, maar de zoektocht naar aanvaardbare positieve obligatierendementen is geen sinecure en gaat altijd gepaard met het aanvaarden van bepaalde risico’s.

Voorkeur voor speculatieve en opkomende obligaties, waarbij u selectief te werk gaat

Toch moet dat streven naar hogere rendementen altijd gedisciplineerd verlopen en moet de obligatiebelegger aandacht hebben voor een doordachte diversificatie en selectief zijn wat kredietkwaliteit en duratie betreft. Speculatieve obligaties en schuld van groeilanden blijven in dit opzicht interessante pistes. Speculatieve obligaties zouden met name kunnen profiteren van het conjunctuurherstel en de daling van de default rates in de VS en Europa.

Bepaalde positieve fundamentals wijzen ook op een verdere daling van de risicopremies (spreads) voor obligaties van opkomende landen, zowel voor bedrijfs- als overheidsobligaties. Periodes van volatiliteit, bijvoorbeeld naar aanleiding van de verwachte tapering door de Fed of een opstoot van het coronavirus, vallen hoe dan ook niet uit te sluiten. Toch zouden die beheersbaar moeten blijven en deze twee geprefereerde obligatiesegmenten zullen naar verwachting aantrekkelijke carry1 trades blijven opleveren in een context van nog steeds lage rentevoeten.

Is het tijd om uw beleggingen bij te sturen?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160 of online.

Lees ook

1 ‘Carry’ is de opbrengst of kost om een actief aan te houden (to carry: ‘dragen, vervoeren’).