De Fed effent het pad voor tapering

Markten

De Fed effent het pad voor tapering

23 september 2021 - Leestijd 2 min. 30

Geschreven door

 Deepak Puri, CFA® & Sam Matthews

Chief Investment Officer Americas - Head Chief Investment Office Americas

Samengevat:
  • De Fed is van mening dat tapering binnenkort gerechtvaardigd kan zijn als de economie op het huidige pad blijft.
  • Aangezien de monetaire beleidskoers niet werd gewijzigd, was de reactie van de markt eerder gematigd.
  • Aangepaste zogenaamde dot plots tonen een mogelijke eerste renteverhoging vanaf volgend jaar met verdere stappen in zowel 2023 als 2024.

Wat is er gebeurd?

Na de FOMC-vergadering blijkt dat de Fed haar monetaire beleidskoers niet wijzigt. Ze bevestigde dat ze zal doorgaan met het opkopen van activa voor een totaal volume van 120 miljard dollar per maand. De beleidsrente blijft binnen de beoogde vork van 0% - 0,25%.

De verklaring van het FOMC bleef dus grotendeels ongewijzigd. De enige merkbare aanpassing was dat de opmerkingen van voorzitter Powell tijdens de vergadering van vorige maand in Jackson Hole werden herbevestigd. Daarin verklaarde hij dat zolang de economie en de arbeidsmarkt beide blijven aantrekken, een matiging van de activa-aankopen "spoedig gerechtvaardigd kan zijn".

De Fed sluit een eerste renteverhoging in 2022 niet langer uit

Naast de ’no change announcement’ en de bijgewerkte FOMC verklaring, werden ook de economische prognoses aangevuld met de vooruitzichten voor 2024. De zogenaamde dot plot (grafiek die de renteverwachtingen van de Fed-leden weergeeft) wijst nu op een eerste renteverhoging in 2022, drie renteverhogingen in 2023, en nog eens drie in 2024, wat een restrictiever monetair beeld is dan voorheen.

Herziening van de economische cijfers

De leden van het comité hebben de groei- en inflatieprognoses verder bijgesteld. De mediane inflatieprognose (PCE – personal consumption expenditure) is sterk opwaarts herzien voor dit jaar en ligt ondertussen ook boven het streefcijfer van de Fed voor de komende twee jaar, wat wijst op een toenemende bezorgdheid. Wat de groei betreft, is de mediane prognose voor dit jaar verlaagd, maar voor de komende twee jaar dan weer verhoogd.

Tijdens de vraag- en antwoordsessie beantwoordde de Fed-voorzitter diverse vragen over de mogelijke start van de tapering. Hij verklaarde dat "aanzienlijke verdere vooruitgang" is geboekt wat de inflatie betreft. Sommige FOMC-leden zijn echter van mening dat er nog vooruitgang geboekt moet worden op de arbeidsmarkt.

Over de hogere inflatieverwachtingen zei Jerome Powell dat de aanhoudende problemen in de toeleveringsketen een directe invloed hebben gehad op de herziene cijfers. Hij voegde eraan toe dat de problemen met de bevoorradingsketen nog niet zijn opgelost en de inflatieprognoses na 2024 verder zullen beïnvloeden.

Hoe reageerden de markten?

Er kwam een beperkt marktreactie op de FOMC-verklaring, met aandelenmarkten die over het algemeen een positieve dag beleefden.
Zowel de S&P 500 als de NASDAQ 100 handelden rond +1,00%, terwijl Treasuries en goud over het algemeen stabiel bleven.

Wat betekent dit voor beleggers?

Zoals verwacht blijft de Fed een afwachtende houding aannemen en blijft ze de inflatie en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt nauwlettend in het oog houden. De meest recente werkgelegenheidscijfers (+235.000) betekenen dat het banenrapport van september zeer nauwlettend in de gaten zal worden gehouden, om er zeker van te zijn dat de economie op koers blijft om haar ’maximale werkgelegenheid’-doelstelling te halen.

De subtiele wijziging in de tekst van de Fed-verklaring bereidt beleggers voor op de toegenomen kans dat de overige vergaderingen in 2021 zullen leiden tot de aankondiging van tapering, op voorwaarde dat de economische gegevens in de goede richting blijven evolueren.

Financiële markten lijken voorbereid

Aangezien tapering al enige tijd is aangekondigd, hebben de financiële markten zich kunnen voorbereiden op deze mogelijke wijziging van het monetaire beleid. Daarom verwachten wij een betrekkelijk vlotte overgangsfase. Tapering impliceert nog steeds een uitbreiding van de balans van de Fed in een gematigd tempo en weerspiegelt een positief economisch klimaat.

De belangrijkste verandering is wellicht de herziene dot plot, waarbij de FOMC-leden gelijk verdeeld zijn over de vraag of zij de rente in 2022 zullen verhogen. Gezien de verwachte veranderingen in de samenstelling van het FOMC in de komende maanden, mag een renteverhoging volgend jaar echter niet als vanzelfsprekend worden beschouwd.

Heeft uw portefeuille een update nodig?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160 of online.

×