E-gezondheid, een snelgroeiende sector van de toekomst

Beleggen

E-gezondheid, een snelgroeiende sector van de toekomst

26 augustus 2021 - leestijd 4 min. 

Geschreven door

Nicolas Dôme
Product Manager – Structured Products

De gezondheidscrisis heeft geleid tot een versnelling van de digitalisering van de gezondheidszorg. Volgens een onderzoek van het adviesbureau Deloitte1 bereikte het percentage mensen dat een virtuele medische consultatie kreeg in april 2020 28% van de wereldbevolking als gevolg van lockdownmaatregelen, tegenover 15% in 2019. Acht van de tien patiënten denken dat zij in de toekomst opnieuw gebruik zullen maken van een medisch bezoek op afstand, zelfs na de pandemie.

De ontwikkeling van nieuwe technologieën biedt steeds meer diensten aan in verband met gezondheid. Dankzij deze nieuwe instrumenten, die steeds toegankelijker worden voor het grote publiek, kunnen talrijke parameters van de gezondheidstoestand worden gecontroleerd. Een geconnecteerd horloge kan bijvoorbeeld worden gebruikt om na te gaan of iemand dagelijks voldoende lichaamsbeweging heeft. Volgens Deloitte heeft driekwart van de mensen die hun gezondheid via een app monitoren, zijn gedrag op zijn minst matig veranderd. Recente technologische ontwikkelingen hebben echter veel meer diensten mogelijk gemaakt, zoals online medische consultaties.

Gezondheid: de crisis stimuleert technologische innovatie

Het grote voordeel van de nieuwe beschikbare technologieën is dat zij het mogelijk maken de nadruk te leggen op preventie, waardoor het aantal latere medische ingrepen aanzienlijk kan worden beperkt. 60% van de artsen is voorstander van een verschuiving naar preventie en welzijn en driekwart van de patiënten wil met zorgverleners samenwerken aan gezondheidsdoelstellingen.

Een snelgroeiende sector van de toekomst

De coronacrisis heeft de digitale transformatie en de technologische innovatie in 2020 een impuls gegeven. De verandering in de manier waarop gezondheidszorg wordt 'geconsumeerd' heeft gevolgen gehad voor de vele organisaties die deze verstrekken: opnieuw volgens de studie van Deloitte, meldt in Europa bijna 65% van de zorgverstrekkers dat hun organisatie meer gebruik is gaan maken van digitale technologieën om artsen te helpen bij hun werk. De zorginstellingen hebben ook meer gebruik gemaakt van deze technologieën om een digitaal medium te bieden voor contact met patiënten.

De gezondheidscrisis heeft er ook toe bijgedragen dat financiële, gedrags- en regelgevingsbarrières uit de weg zijn geruimd, waardoor virtuele zorg steeds meer in de publieke gezondheidszorgstelsels kan worden geïntegreerd, een trend die zich naar verwachting zal voortzetten.

Sterke groei verwacht

Deze digitalisering van de gezondheidszorg heeft financiële gevolgen. Ze kan helpen de administratieve kosten te verminderen, de efficiëntie van de zorg te vergroten, de kosten van de zorg te verlagen en de inkomsten uit de zorg te verhogen. De groeivooruitzichten op dit gebied zijn hoog, aangezien de digitalisering van de gezondheidszorg blijft versnellen. Dit maakt de ondernemingen die op dit gebied actief zijn, bijzonder aantrekkelijk voor wie in een toekomstgericht thema wilt beleggen. Volgens een studie van Global Market Insights2 zal de e-gezondheidsmarkt naar verwachting groeien van 142 miljard dollar (120 miljard EUR) in 2020 tot 427 miljard dollar (360 miljard EUR) in 2027.

Deze sterke groei moet bovendien worden gefinancierd. Volgens recente cijfers van het Amerikaanse fonds Rock Health3, dat gespecialiseerd is in de financiering van start-ups in de digitale gezondheidssector, werd in de eerste helft van 2021 een recordbedrag van 14,7 miljard dollar (12,5 miljard euro) opgehaald door bedrijven in de Verenigde Staten, meer dan in heel 2020. Tijdens de crisis is het aantal virtuele medische consultaties dan ook sterk gestegen. Volgens het Amerikaanse marketingbedrijf Sykes Enterprises4 is het percentage Amerikanen dat ten minste één onlineconsultatie heeft gehad, in één jaar verdrievoudigd tot 60%. Beleggers volgen deze trend door hun inbreng te verhogen in ondernemingen die actief zijn in de technologieën die verband houden met deze nieuwe medische diensten.

De gevolgen van fusies en overnames

De e-gezondheidszorgsector profiteert niet alleen van de groei als gevolg van het toegenomen gebruik van virtuele gezondheidszorg. Fusies en overnames bieden extra potentiële winstmogelijkheden. Deze sector is inderdaad nogal versnipperd. Sommige kleine spelers hebben producten ontwikkeld die meer groei zouden kunnen genereren door op grotere schaal op de markt te worden gebracht.

Bovendien geven sommige patiënten aan zich overweldigd te voelen door een te groot aanbod aan digitale gezondheidszorg, wat consolidatie in deze sector zou moeten aanmoedigen. Ten slotte willen digitale reuzen zoals Google of Microsoft een aanbod op het gebied van digitale gezondheid ontwikkelen in de waaier van diensten die zij aan hun miljarden gebruikers aanbieden, wat hen ertoe brengt partnerschappen aan te gaan of bedrijven over te nemen die op dit gebied actief zijn.

Ondanks de overvloed aan jonge innoverende bedrijven die op dit gebied actief zijn, moet niettemin de aandacht worden gevestigd op de risico's die eraan verbonden zijn. Per definitie zullen niet al deze start-ups zo succesvol zijn als gehoopt: beleggen in e-gezondheidszorg blijft een gok op de toekomst5 en moet worden voorbehouden aan goed geïnformeerde beleggers.

1 Bron: https://www2.deloitte.com/global/en/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/global-health-care-sector-outlook.html (zie de infografiek om te downloaden)

2 Bron https://www.gminsights.com/industry-analysis/digital-health-market

3 Bron: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-06/digital-health-investment-boom-speeds-ahead-with-first-half-jump

4 Bron: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-06/digital-health-investment-boom-speeds-ahead-with-first-half-jump

5 Bron: https://www.lecho.be/entreprises/technologie/l-e-sante-nouvel-eldorado-ou-marche-piege/10299581.html

×