Na negen maanden al een winst vóór belastingen van 5 miljard euro

Markten en beleggingen - 25 oktober 2023

Na negen maanden al een winst vóór belastingen van 5 miljard euro voor de Deutsche Bank groep

Fragment uit de boodschap van Christian Sewing aan alle medewerkers
over de resultaten van het derde kwartaal van 2023.

De afgelopen maanden hebben ons opnieuw pijnlijk bewust gemaakt van de onzekere omgeving waarin we wereldwijd functioneren. Ze werden gekenmerkt door natuurrampen zoals de aardbeving in Marokko en de overstromingen in Libië, maar ook door geopolitieke conflicten. We zijn allemaal nog aan het bekomen van de verschrikkelijke aanvallen op Israël twee en een halve week geleden, die we sterk veroordelen. Onze gedachten gaan uit naar onze collega's in Israël en ons medeleven gaat uit naar alle onschuldige slachtoffers in de regio. En we zijn ook bezorgd over het lot van burgers in Gaza die geen banden hebben met de terroristen.

In zo'n onstabiele situatie is het onze eerste plicht om er voor onze klanten te zijn - en de belangrijkste voorwaarde daarvoor is dat we zelf sterk in onze schoenen staan. Onze resultaten over het derde kwartaal, die vanochtend zijn gepubliceerd, laten deze kracht zien. We hebben onze winst vóór belastingen jaar-op-jaar met 7% verhoogd tot 1,7 miljard euro. Na negen maanden hebben we zo al een winst vóór belastingen van 5 miljard euro. De laatste keer dat we beter deden was 12 jaar geleden. En dit ondanks het feit dat we sinds het begin van het jaar bijna 950 miljoen euro aan niet-operationele kosten hebben geboekt.

De basis voor dit succesvolle kwartaal is de sterke vraag van klanten naar onze diensten. In het derde kwartaal noteerden we een netto-instroom in beleggingsproducten van 11 miljard euro en 18 miljard euro aan nieuwe deposito's. Onze inkomsten stegen in de periode van juli tot september opnieuw met 3% jaar-op-jaar tot 7,1 miljard euro. In alle vier divisies zetten de positieve trends van de afgelopen kwartalen zich door.

- De inkomsten van de Corporate Bank stegen met 21% op jaarbasis. Naast de brede inkomstenbasis, die in alle bedrijfsonderdelen met dubbele cijfers groeide, zien we hier ook zeer positieve ontwikkelingen op het gebied van new business: het aantal transacties met multinationals steeg in de eerste negen maanden met ongeveer 40% op jaarbasis.

- Bij de Investment Bank konden we opnieuw profiteren van onze kracht in FIC-activiteiten en in financieringen. Daarnaast waren er tekenen van voorzichtig herstel in de O&A-activiteiten. Ondanks een moeilijker marktklimaat, daalden de inkomsten slechts licht met 4% ten opzichte van het uitzonderlijk goede kwartaal vorig jaar. Als we de negatieve effecten van aanpassingen aan de waardering van schulden buiten beschouwing laten, bleven ze vrijwel gelijk aan het niveau van vorig jaar.

- De ontwikkeling van de Private Bank was bijzonder bemoedigend, met een totale stijging van de inkomsten van 3% en een stijging van 9% gecorrigeerd voor specifieke posten. In Duitsland gingen de inkomsten 16% hoger. Ik wil dit graag benadrukken, ook al zijn onze activiteiten in Duitsland recentelijk zwaar onder vuur komen te liggen. U bent op de hoogte van de problemen die we sinds de zomer bij de klantenservice hebben ondervonden. Dit heeft geleid tot veel negatieve reacties van klanten en krantenkoppen. Het feit dat we desondanks opnieuw een instroom van miljarden euro's in Private Bank-producten hebben geregistreerd, laat zien dat onze klanten op ons blijven vertrouwen. Daarom is het nog belangrijker dat we er alles aan doen om de nog steeds bestaande beperkingen in de dienstverlening op te lossen. We zijn op de goede weg en hebben twee derde van de achterstand weggewerkt. Dit geeft ons veel vertrouwen dat we onze klanten zoals gepland tegen het einde van het jaar weer het serviceniveau kunnen bieden dat ze terecht van ons verwachten. Ik wil iedereen bedanken die hieraan werkt en die in deze moeilijke tijd de dialoog aangaat met onze klanten.

- Bij Asset Management blijven de moeilijke marktomstandigheden druk uitoefenen op onze activiteiten. Doordat de beheervergoedingen licht daalden en de performance- en transactievergoedingen sterk daalden, waren de totale inkomsten 10% lager op jaarbasis. DWS heeft tegenmaatregelen genomen om deze situatie aan te pakken, die al effect hadden in het derde kwartaal; de niet-operationele kosten daalden met 9% op jaarbasis. In combinatie met een netto-instroom van 2 miljard euro, vormt dit een goede basis voor hogere resultaten in de komende kwartalen.

Met onze kracht in alle vier de bedrijfsonderdelen, ons brede productaanbod en ons unieke wereldwijde netwerk, zijn we goed gepositioneerd om de komende kwartalen samen met onze klanten te blijven groeien. Daarom hebben we er alle vertrouwen in dat we de strategische doelen die we onszelf hebben gesteld voor 2025 niet alleen zullen halen, maar zelfs zullen overtreffen.

Wat betreft omzet liggen we op koers om dit jaar opnieuw de verwachtingen te overtreffen. We verwachten een omzetniveau van ongeveer 29 miljard euro te kunnen bereiken. Dit zou een aanzienlijk hoger groeipercentage betekenen dan de 3,5 - 4,5% die we onszelf hebben opgelegd als samengesteld jaargemiddelde van 2021 tot 2025.

We liggen ook op koers wat betreft de kosten; de aangepaste kosten stegen slechts licht in het derde kwartaal, wat een goed resultaat is tegen de achtergrond van een aanhoudende, zeer hoge inflatie. Tegelijkertijd hebben we al een aanzienlijk deel van de voor 2025 geplande operationele efficiëntieverbeteringen gerealiseerd en weten we precies welke tactische en structurele maatregelen nodig zijn om de rest te realiseren en onze kosten/inkomsten ratio terug te brengen van de huidige 72 naar minder dan 62,5%. Data en technologie spelen hierbij een steeds belangrijkere rol.

De factor die ons bijzonder zelfverzekerd maakt, is onze kapitaalkracht. Aan het einde van het derde kwartaal was onze CET 1 kapitaalratio 13,9% en daarmee aanzienlijk hoger dan onze eigen verwachtingen. Dit komt vooral doordat we ons kapitaal veel efficiënter gebruiken. In het lopende jaar hebben we de risicogewogen activa met ongeveer 10 miljard euro verlaagd door optimaliseringsmaatregelen, zonder dat dit een negatief effect had op de inkomsten. Dit betekent dat we al een groot deel hebben bereikt van de 15-20 miljard euro die we eind 2025 hebben beloofd, en we verhogen ons doel met nog eens 10 miljard euro op basis van het werk van de afgelopen zes maanden.

Daarnaast hebben we nog meer kapitaalmogelijkheden geïdentificeerd en zien we nu ruimte om 3 miljard euro extra kapitaal vrij te maken. Enerzijds geeft dit ons extra mogelijkheden om de kapitaaluitkeringen aan aandeelhouders te verhogen tot boven de 8 miljard euro die we eerder aankondigden uit te keren in 2025. Anderzijds kunnen we nu meer investeren in technologie, controles en vooral in onze bedrijven, waardoor we onze Global Hausbank-strategie versneld kunnen uitvoeren.

Het is hierbij van cruciaal belang dat we gericht investeren in de gebieden waarin we het sterkst zijn en die de hoogste toegevoegde waarde leveren voor onze klanten. Het is echter net zo belangrijk dat we investeren in die gebieden waar we met relatief weinig kapitaalinvesteringen dubbelcijferige rendementen kunnen behalen. Samen met een voortdurende kostendiscipline is dit de sleutel om onze winstgevendheid op het niveau te brengen dat beleggers van ons verwachten. In het derde kwartaal was ons rendement op het tastbaar eigen vermogen (RoTE) 7,3%. Gecorrigeerd voor niet-operationele kosten en met een gelijke verdeling van de bankheffingen over het jaar zou dit bijna 9% zijn geweest. Ons doel om in 2025 een rendement van meer dan 10% te behalen ligt dus absoluut binnen bereik.

Zoals we altijd hebben gezegd, kan ook dit slechts een tussenstap zijn. Onze ambities en ons potentieel zijn veel groter. Ik ben ervan overtuigd dat Deutsche Bank alle kansen heeft om de marktleiders in Europa in te halen. We hebben een sterke basis, we hebben een duidelijk pad uitgestippeld om de top te bereiken. En het mooiste is dat we het zelf in de hand hebben om ons potentieel te verwezenlijken.

Iedereen in het Group Management Committee (GMC) is vastbesloten om te profiteren van de geweldige kans die ons wordt geboden. Dat is waar we elke dag voor werken en we zijn blij dat jullie allemaal achter ons staan. Namens al mijn collega's in het GMC wil ik jullie bedanken voor alweer een uitstekend kwartaal, waarin jullie je niet hebben laten afremmen door bijzondere uitdagingen.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

12 juli 2023

Fitch verhoogt de kredietratings van Deutsche Bank

×