Fitch verhoogt de kredietratings van Deutsche Bank

Markten en beleggingen - 12 juli 2023

Fitch verhoogt de kredietratings van Deutsche Bank

Kredietbeoordelaar Fitch heeft de ratings van Deutsche Bank verhoogd, waardoor de belangrijkste ratings van de bank zich nu in de 'A' zone bevinden. De Issuer Default Rating van Deutsche Bank is verhoogd van 'BBB+' naar 'A-', met een stabiele outlook, terwijl de Viability Rating is verhoogd van 'bbb+' naar 'a-'. Fitch verhoogt zowel de Long-Term Deposit Rating als de Senior Preferred Debt Rating van de bank van 'A-' naar 'A', terwijl de Senior Non-Preferred Debt Rating stijgt van 'BBB+' naar 'A-'.

Derde positieve evolutie in twee maanden tijd

Dit is de derde positieve evolutie in de kredietratings van Deutsche Bank in de afgelopen twee maanden, met upgrades door twee ratingbureaus in de afgelopen twee weken. Vorige week verhoogde DBRS de ratings van Deutsche Bank, terwijl S&P op 17 mei de outlook voor de ratings van de bank verhoogde naar positief.

"Het is zeer bemoedigend dat een belangrijke stakeholder onze transformatie-inspanningen opnieuw erkent," aldus Christian Sewing, Chief Executive Officer. "Met een winstgevend en uitgebalanceerd bedrijfsmodel en een sterke balans hebben we een solide platform opgebouwd om onze samenwerking met klanten te versterken en een duurzame groei te realiseren."

James von Moltke, Chief Financial Officer, voegde hieraan toe: "Deze upgrade onderstreept de kracht en veerkracht van Deutsche Bank, die we eerder dit jaar onder moeilijke omstandigheden hebben laten zien. We hebben onze stabiele activiteiten, die nu een aanvulling vormen op onze sterkte in investment banking, getransformeerd. We hebben onze risicodiscipline bewezen en ons kapitaal, onze liquiditeit en onze financiering zijn sterk."

Drijfveren voor deze upgrade

Het uitvoeren van de transformatie - Fitch zegt hierover: "De ratings van Deutsche Bank weerspiegelen de voltooiing van het grootste deel van haar herstructurering en haar stabielere, degelijk gediversifieerde bedrijfsmodel", en voegt daaraan toe: "De gezonde risicobereidheid van de bank, de kwaliteit van haar activa, haar financiering en liquiditeit ondersteunen ook de ratings." Fitch merkt ook op dat de winstgevendheid de afgelopen vier jaar aanzienlijk is verbeterd.

Een evenwichtig bedrijfsmodel... - Fitch voegt eraan toe dat de transformatie de inkomstenmix van de bank heeft verbeterd, met stabiele activiteiten die een nog steeds sterke Investment Bank aanvullen: "Deutsche Bank heeft een behoorlijk gediversifieerd bedrijfsmodel gericht op vier activiteiten: Corporate Bank (CB), Investment Bank (IB), Private Bank (PB) en Asset Management (AM). De inkomstenbijdrage en kosten/inkomstenratio's van de CB en PB zijn aanzienlijk verbeterd en samen met AM waren deze activiteiten goed voor 65% van de totale inkomsten in Q1 2023."

...waardoor de winstkwaliteit is verbeterd - "Wij zien het genereren van stabiele inkomsten uit deze activiteiten in combinatie met de uitvoering van de geplande kostenbesparingen als de sleutel tot het beperken van de winstvolatiliteit die inherent is aan de Investment Bank. De IB heeft haar franchise met succes versterkt en heeft wereldwijd haar leidende posities in Fixed Income en valutahandel behouden, die in 2022 goed hebben gepresteerd."

Vermogenskwaliteit: veerkrachtig ondanks tegenwind - Fitch merkt op dat de kwaliteit van de activa in de toekomst onder druk zal komen te staan door economische tegenwind. Het bureau vult echter aan: "We verwachten dat de ratio van dubieuze leningen over het algemeen veerkrachtig zal blijven door de grote blootstelling van de bank aan Duitsland en de goede reputatie van de bank op het gebied van kredietrisicobeheer. Hierdoor zijn de voorzieningen voor dubieuze debiteuren lager dan bij andere banken."

De sterke balans wordt weerspiegeld in een solide kapitaalstructuur ... - Volgens Fitch is "de kapitalisatie toereikend in het licht van de lagere risico's als gevolg van de herstructurering van de bank". Het bureau heeft er vertrouwen in dat de bank haar doelstellingen zal halen en "verwacht dat de common equity Tier 1 (CET1) kapitaalratio en de Basel leverage ratio in lijn zullen blijven met de doelstellingen van het management van respectievelijk ongeveer 13% en ten minste 4,5% in de komende twee jaar."

... en een gezonde financierings- en liquiditeitsbasis - Fitch ziet de financieringsbasis van Deutsche Bank als robuust na de turbulenties van eerder dit jaar. "We verwachten dat de bank maatregelen zal nemen om haar solide binnenlandse depositofranchise te behouden en haar afhankelijkheid van marktfinanciering in de komende twee jaar te beperken." Fitch ziet de liquiditeit en deposito's als solide in een post-TLTRO-omgeving1, met de opmerking: "We verwachten dat de liquiditeit tot dicht bij de doelstelling van het management zal dalen naarmate de TLTRO-toekenningen aflopen en dat de saldi van leningen en deposito's globaal in lijn zullen blijven met hun niveaus van eind maart 2023."

Met deze laatste wijziging zijn de ratings van Deutsche Bank bij toonaangevende bureaus als volgt:

de ratings van Deutsche Bank bij toonaangevende bureaus

Note: Ratings as of July 3, 2023
(1) The Issuer Credit Rating (IRC) is S&P’s view on an obligors overall creditworthiness. It does not apply to any specific financial obligation, as it does not take into account the nature of and provisions od the obligation, its standing in bankruptcy or liquidation, statutory preferences, or the legality and enforceability of the obligation.
(2) Defined as senior unsecured debt rating at Moody’s and S&P, as preferred senior debt rating at Fitch and as senior debt at DBRS.
(3) Short-term senior preferred rating.


Deel dit artikel

Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies.

1. TLTRO's, targeted longer-term refinancing operations oftewel gerichte langerlopende herfinancieringstransacties, worden gebruikt door de de ECB om leningen aan banken tegen gunstige tarieven te verstrekken.

×