Samengevat

  • De markt voor robotica groeide de jongste jaren stevig.
  • Robotica kan interessante kansen bieden om uw portefeuille verder te diversifiëren.

De auto of trein waarin u straks stapt. De smartphone in uw broekzak. Of het pakje dat de koerier op uw deurmat achterliet. Allen zijn ze in hun productieproces onder handen genomen door robots. Ook al zijn robots in het dagelijks leven niet altijd even zichtbaar, toch neemt hun aantal jaar na jaar fors toe.

Hun sterke groei wordt ondersteund door heel wat ontwikkelingen. In een wereld met lage groei, schaarse grondstoffen en een vergrijzende bevolking kunnen robots oplossingen aanreiken:

  • Ze kunnen de productiviteit doen stijgen.
  • Ze kunnen helpen om productie terug dichter bij consumenten te brengen en leveringstijden te verkorten. Op die manier kunnen ze ook helpen om stijgende loonkosten te compenseren in opkomende landen.
  • Ze dragen bij tot een accurater grondstoffengebruik.
  • Ze verhogen productieflexibiliteit en maken personalisatie goedkoper.

Robotica wordt/is dan ook alomtegenwoordig in het dagelijks leven: industriële robots voor gevaarlijke, vuile en repetitieve taken, om wagens te parkeren, 3D-printing, drones die pakjes bezorgen of in precisielandbouw worden ingezet, robots die mensen helpen in huis, ouderen verzorgen, opereren, vervoeren in zelfrijdende auto’s … Het toepassingsveld is breed. Heel breed.

Hoe beleggen in robotica?

De wereld verandert. Daarom is het goed om u regelmatig de vraag te stellen of uw beleggingsportefeuille mee dient te veranderen. Robotica kan interessante kansen bieden om uw portefeuille verder ter diversificatie aan te vullen. Maar … robotica is ook een containerbegrip waar u als belegger makkelijk in kan verdwalen. En in technologie kunnen veranderingen snel gaan. De waardering van roboticabedrijven is onderhevig aan de grillen van de markt, en deze kunnen hevig zijn.

Indien uw beleggersprofiel dat toelaat, kunt u kiezen voor een actief beheerd themafonds1.

Ook inspelen op dit veelbelovend thema?

Ontdek onze oplossing

Lees ook

1 De term 'fonds' is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

2 Een tracker is een beleggingsinstrument dat probeert om zo accuraat mogelijk een referentie-index (meestal een ruime korf van aandelen) te volgen.

3 Prognoses vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, opinies en hypothetische modellen of analyses, die onnauwkeurig of onjuist kunnen blijken.

4 Bron: Boston Consulting Group, 2015.