De Chinese autoriteiten ondersteunen de economie na een zwak 4e kwartaal

Markten

De Chinese autoriteiten ondersteunen de economie na een zwak 4e kwartaal

19 januari 2022 - Leestijd 3 min. 

Geschreven door

Jason Liu & Eirini Pournaras

Head Chief Investment Office APAC - Investment Officer APAC

Samengevat:
  • Het bbp van China groeide in het vierde kwartaal met 4% t.o.v. Q4 2020, waardoor de groei voor het hele jaar 2021 op 8,1% uitkwam.
  • De zwakte op de vastgoedmarkt en de matiging van de consumptie werden gedeeltelijk gecompenseerd door de buitenlandse handel, die een recordoverschot op de handelsbalans liet optekenen.
  • Wij verwachten een matiging van de economische groei tot 5,3% voor 2022; het monetaire en begrotingsbeleid zouden deze groei moeten ondersteunen.

Wat is er gebeurd?

China heeft zijn bbp-cijfers voor het vierde kwartaal bekendgemaakt. Zoals verwacht vertraagde de groei tot slechts 4% t.o.v. het vierde kwartaal van 2020, tevens de laagste kwartaalgroei van 2021. Desondanks bedroeg de groei voor het volledige jaar 2021 8,1%, waarmee onze prognose van 7,7% werd overtroffen. Dit resultaat ligt bovendien ver boven het door de regering nagestreefde doel: een jaarlijkse groei van "meer dan 6%".

De aanhoudende vertraging is vooral toe te schrijven aan de vastgoedmarkt, waar de verkoop en de investeringen zijn teruggevallen. Ook China's strikte zero-covid-beleid heeft een impact gehad op de economische activiteit. In vele delen van het land waren er bijvoorbeeld plaatselijke lockdowns. Dit beïnvloedde het consumptiepatroon: de detailhandelsverkopen stegen in december met slechts 1,7% tegenover december 2020, de traagste groei sinds augustus 2020.
Daartegenover staat dat de tekorten in de energievoorziening in de loop van het kwartaal zijn afgenomen. Dit kwam tot uiting in de verbetering van de industriële productie, die in december met 4,3% jaar op jaar steeg, tegenover 3,8% in november. Ook de PMI voor de verwerkende industrie trok eind 2021 aan, met een cijfer van 50,3 punten in december.

Ondertussen zijn de investeringen in vaste activa in 2021 met 4,9% gestegen. De groei blijft het sterkst in de hightechindustrie - zowel in de bewerkende en verwerkende industrie als in de dienstensector - en in de sociale sector, met name de gezondheidszorg en het onderwijs.

Ten slotte staat China nog steeds zeer sterk wat buitenlandse handel betreft. Het handelsoverschot bereikte in 2021 een recordhoogte van 676,4 miljard dollar. De uitvoer heeft de marktverwachtingen overtroffen, maar tijdens de eerste maanden van 2022 zal er wellicht een vertraging optreden als gevolg van de matigende wereldwijde vraag en de toenemende kostendruk op de leveranciers. Deze trend is al duidelijk zichtbaar in de gegevens voor december, die met 20,9% jaar op jaar zijn gestegen, een lichte afname tegenover de 22% in november 2021.

Wat betekent dat voor beleggers?

In de toekomst zou de uitbraak van omikron tegenwind kunnen veroorzaken. Het virus blijft een risico vormen, omdat China zijn zero-covid-beleid voor een langere periode zal voortzetten. Nu het Chinese Nieuwjaar nadert, zijn verschillende steden op hun hoede en werden er reisbeperkingen ingesteld voor de feestdagen.

Het zwakkere bbp in China over het vierde kwartaal weerspiegelt de vertraging van de productie en de bedrijvigheid op de vastgoedmarkt. De Chinese autoriteiten hebben blijk gegeven van een hogere tolerantie ten aanzien van een meer gematigde groei, die dan wel duurzamer moet worden. Dit gezegd zijnde, is de zwakke groei op korte termijn een aandachtspunt voor de economie.

Verrassende renteverlaging door de PBoC

Tegen deze achtergrond verraste de People's Bank of China (PBoC) de markten door de rente van de Medium Term Credit Facility (MLF) met 10 basispunten (bps) te verlagen tot 2,85% voor een totaal aan leningen ter waarde van 110 miljard dollar (700 miljard yuan). Ze verlaagde ook haar 7-daagse ‘reverse repo rate‘ met 10 basispunten tot 2,10%. In dit opzicht is de PBoC een van de enige centrale banken die een beleid van monetaire versoepeling voert, in tegenstelling tot de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die een meer restrictief beleid aanhoudt. De vastgoedsector blijft het grootste risico voor 2022, hoewel het kredietbeleid al voorzichtig is versoepeld. Daardoor zou het sentiment op de huizenmarkt kunnen verbeteren naarmate het economisch herstel later in het jaar aan kracht wint.

Ook het begrotingsbeleid zal verschuiven van restrictief naar stimulerend, met dit jaar naar verwachting een hoger tekort dan vorig jaar. Volgens ons kunnen belastingverlagingen voor kleine bedrijven en werknemers uit de middenklasse, alsook hogere uitgaven voor infrastructuur, valabele beleidsopties zijn.

Conclusie

Wij behouden een neutrale visie op Chinese aandelen. We verwachten een versoepeling van het monetaire en begrotingsbeleid voor de economie in het algemeen, maar geloven dat het beleid in sommige specifieke sectoren alsnog restrictief kan blijven, in overeenstemming met de langetermijndoelstelling van de regering van ’gedeelde welvaart’. Wij zien het tweede kwartaal als een potentieel keerpunt voor Chinese aandelen en aandelen uit de opkomende markten, naarmate de autoriteiten een aantal beperkingen rond Covid versoepelen en het herstel van de ASEAN-economieën vaart krijgt.

Is uw portefeuille nog aangepast aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160 of online.

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

×