Markten

Chinese aandelen: volatiliteit temidden van vrees voor monetaire verstrakking

24 maart 2021 - leestijd 4 min.

Samengevat

  • Chinese aandelen kenden de voorbije weken een correctie. Sinds hun piek in februari zijn de brede indices er met 10% gedaald. 
  • De marktvolatiliteit nam toe door bezorgdheid over een mogelijke verstrakking door de centrale bank, sectorrotatie van de aandelenmarkten, de sterke Amerikaanse dollar en de spanningen tussen de Verenigde Staten en China. 
  • Hoewel de volatiliteit op korte termijn hoog kan zijn, blijven wij constructief over Chinese aandelen. Wij stellen ook voor om meer te beleggen in de cyclische sectoren die van het economische herstel zouden kunnen meeprofiteren.

Wat is er gebeurd?

Chinese aandelen hebben de afgelopen weken een correctie ondergaan. Sinds de piek medio februari is de Shanghai Composite Index, China’s referentie-index, met bijna 10% gedaald. De Hang Seng Index, de referentie-index voor Hongkong, is in dezelfde periode eveneens met ongeveer 10% gedaald. Vooral de technologiesector kende een grotere correctie dan de bredere markt, aangezien de Hang Seng TECH Index ongeveer 26% daalde sinds het hoogtepunt medio februari. De zwakte van de markt heeft zich vervolgens deze week voortgezet.

Hoe reageerden de markten?

De Shanghai Composite Index, de Chinese referentie-index, daalde woensdag 24 maart met 1,3% en noteert sinds de piek medio februari bijna 10% lager. De Hang Seng Index, de referentie-index van Hongkong, daalde met 2,0% en de Hang Seng TECH index daalde met 3,1%.

Wat betekent dit voor beleggers?

Wij denken dat de volatiliteit in Chinese aandelen vooral door de volgende 4 redenen werd veroorzaakt:

1. Vrees voor een monetaire verstrakking door de centrale bank van de Volksrepubliek China (PBoC)

Sinds begin dit jaar is de centrale bank bezig met het normaliseren van het monetaire beleid door middel van openmarkttransacties, waarbij de PBoC benadrukt dat zij de relatief krappe en evenwichtige liquiditeitsomstandigheden wil handhaven. Hoewel de periodieke verstrakking van de liquiditeit over het algemeen goed is voor de economie om eventuele zeepbellen in activa op de langere termijn te voorkomen (vooral dan in de vastgoedmarkt), is de volatiliteit van de markt op korte termijn toegenomen.

2. Algemene afkeer van technologieaandelen

Hogere rentevoeten in de Verenigde Staten en andere delen van de wereld, waaronder Europa en Japan, hebben geleid tot een aanzienlijke sectorrotatie van aandelen met een hoge rentegevoeligheid naar meer cyclische bedrijven. Als gevolg daarvan is het ‘momentum’ verschoven van ‘groei’ naar ‘waarde’. Net als in de Verenigde Staten is er ook in China sprake van een uitstroom uit groei- en technologieaandelen. Nu overal ter wereld vaccinatieprogramma’s zijn opgezet, hebben beleggers hun aandacht verlegd van technologie naar de meer traditionele waardesectoren.

3. De kracht van de Amerikaanse dollar is terug

De Amerikaanse dollar is sinds begin 2021 gestopt met dalen. Dit heeft geleid tot een divergentie met aandelen uit de groeilanden, zoals vertegenwoordigd door de MSCI EM Index, die sterk blootgesteld is aan de Chinese en de Aziatische technologiesectoren. Na een ‘bull-run’ van meer dan 10 maanden wijst deze trend op een negatieve beweging op korte termijn voor aandelen.

4. De betrekkingen tussen de Verenigde Staten en China staan weer in de schijnwerpers

De eerste ontmoeting tussen de regering Biden en China vond vorige week in Alaska plaats. Het team van Biden heeft een enigszins scherp standpunt ingenomen over kwesties die China als ‘rode lijn’ beschouwt. De heropleving van de spanningen kan een impact hebben op het algemene marktsentiment en kan in de loop van het jaar een risico vormen voor de Chinese markten.

Hoewel de volatiliteit op korte termijn hoog kan blijven, blijven wij positief over Chinese aandelen wegens de potentieel hogere winstcijfers, de solide macro-economische omstandigheden en het algemeen ruime liquiditeitsklimaat. Wij verwachten dat China dit jaar een bbp-groei van 8,7% zal realiseren. Wij denken dat er recent wat winstnemingen hebben plaatsgevonden na de sterke rally van vorig jaar en begin dit jaar, maar de langetermijnvooruitzichten voor Chinese aandelen blijven positief. Wij verwachten dat Chinese centrale bank zich flexibel zal opstellen bij de normalisering van haar beleid. Een sterke verstrakking is volgens ons onwaarschijnlijk. Wij voorzien een aanhoudend winstherstel bij Chinese bedrijven tegen de achtergrond van solide macro-economische fundamentals.

Daarom adviseren wij een hybride benadering van de activaspreiding, waarbij de ene pijler bestaat uit structurele winnaars uit de technologiesector en de andere uit cyclische bedrijven die van de economische opleving zou moeten kunnen profiteren.

Is uw portefeuille nog steeds aangepast aan de economische situatie?


Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook

Markten

Markten

Markten

ECB grijpt in om stijgende obligatierente tegen te gaan

ECB grijpt in om stijgende obligatierente tegen te gaan

ECB grijpt in om stijgende obligatierente tegen te gaan

12 maart 2021

leestijd 4 min. 10

12 maart 2021

leestijd 4 min. 10

12 maart 2021

leestijd 4 min. 10

Markten

Markten

Markten

Aandelen: bijhouden en bijsturen

Aandelen: bijhouden en bijsturen

Aandelen: bijhouden en bijsturen

05 maart 2021

leestijd 4 min. 30

05 maart 2021

leestijd 4 min. 30

05 maart 2021

leestijd 4 min. 30

×