Markten

Aandelen: bijhouden en bijsturen

05 maart 2021 - leestijd 4 min. 30

Samengevat 

  • Wereldwijde aandelenindices bereikten in februari nieuwe records waarbij cyclische sectoren beter presteerden dan defensieve. 
  • Hoewel 2021 wellicht een hobbelige rit wordt voor de wereldwijde aandelenmarkten, blijven we positief voor de komende 12 maanden, met een regionale voorkeur voor Amerikaanse aandelen.
  • Sectoraal zetten we in op technologie en financiële waarden.

In februari bereikten de wereldwijde aandelenindices nieuwe records dankzij de ‘reflation trade’, waarbij het vooruitzicht op een extra aanzienlijk Amerikaans fiscaal stimuleringspakket en vertragende Covid-19-cijfers de risicobereidheid van beleggers hielpen aanwakkeren.

Terwijl Japan de best presterende ontwikkelde markt was, blonk Azië ex-Japan uit binnen de opkomende aandelenmarkten. Beide regio's profiteerden enorm van het hersteltraject van de Chinese economie.

Cyclische sectoren presteren beter dan defensieve

We zagen eveneens hernieuwde belangstelling voor cyclische sectoren naarmate de rente steeg en de rentecurves steiler werden, waardoor deze duidelijk beter presteerden dan defensieve sectoren (zie grafiek).

Cyclische sectoren presteren beter dan defensieve

Bron: Bloomberg Finance L P, Deutsche Bank AG. Data op 1 maart 2021.

Financiële waarden profiteerden van de rentestijging en de energiesector presteerde uitstekend in het zog van de stijgende olieprijs, terwijl sectoren die als alternatief gelden voor obligaties zoals nutsbedrijven en consumentengoederen achterbleven.

De marktbewegingen van de eerste twee maanden bevestigen onze visie dat 2021 waarschijnlijk een hobbelige rit wordt voor de wereldwijde aandelenmarkten.

Bedrijfswinsten overtroffen de verwachtingen maar gematigde marktreacties

In het vierde kwartaal van 2020 overtroffen de bedrijfswinsten de marktverwachtingen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Respectievelijk 79% (S&P 500) en 63% (STOXX Europe 600) van de bedrijven deden het beter en dat is boven de langetermijngemiddelden van respectievelijk 74% en 51%.

Het is opmerkelijk dat de markt slechts matig heeft gereageerd op de recente winstverrassingen, wat anderzijds misschien niet verrassend is omdat een duidelijke winstverbetering wellicht al grotendeels geanticipeerd werd in de koersen.

Wij blijven positief op aandelen voor de komende 12 maanden

Wij denken dat een aantal factoren de ‘reflation trade’ zullen blijven ondersteunen - waaronder een waarschijnlijke versnelling op het vaccinatiefront en de geleidelijke opheffing van de lockdownmaatregelen. Daar bovenop zal de overvloedige liquiditeit en de steun van de centrale banken vermoedelijk niet snel ingetrokken worden. Daarom herhalen wij onze positieve visie op aandelen voor de komende 12 maanden.

Voorkeur op Amerikaanse aandelen

Hoewel Europese aandelen relatief goedkoop lijken en wij verwachten dat de heropleving van de mondiale economie de aandelenkoersen zal ondersteunen, blijven wij de voorkeur geven aan Amerikaanse aandelen om twee belangrijke redenen:

  • De economische groeivooruitzichten in de VS zijn beter. Het herstel in Europa ligt verschillende kwartalen achterop. 
  • In Europa hebben we nood aan een aanhoudende hogere rente door de hogere blootstelling aan waarde-aandelen en cyclische sectoren om beter te presteren dan de Amerikaanse tegenhangers. Dat lijkt in het huidige klimaat onwaarschijnlijk.

Wij menen dan ook dat er momenteel betere manieren zijn om cycliciteit aan een portefeuille toe te voegen dan Europese aandelen van beurgenoteerde ondernemingen van hoge kwaliteit (blue chips): opkomende markten, Japan en small en midcaps bieden wellicht interessantere mogelijkheden.

De dollar kan een rol spelen

De evolutie van de dollar zou onze visie op aandelen ook enigszins kunnen wijzigen. De aandelenmarkt presteert over het algemeen beter wanneer de dollar zwakker is en vice versa. Een aanzienlijk sterkere dollar zou gevolgen kunnen hebben voor onze voorkeuren, waaronder die voor de opkomende markten.

Een andere factor is dat, hoewel de koers-winstverhoudingen in absolute termen historisch hoog zijn, ze in verhouding tot de obligatierendementen nog steeds niet te duur zijn. Wanneer we echter een snelle en aanhoudende stijging van de reële rente krijgen, zullen de markten onder druk komen te staan, aangezien er historisch gezien een sterke omgekeerde relatie bestaat tussen het niveau van de reële obligatierente en de koers-winstverhoudingen van aandelen (zie grafiek).

De dollar kan een rol spelen

Bron: Bloomberg Finance L P, Deutsche Bank AG. Data op 1 maart 2021.

Voorkeur voor financiële waarden en technologie

Onze reeds lang bestaande voorkeur voor technologie heeft het de voorbije 12 maanden goed gedaan dankzij een sterke winststijging, mede door Covid-19, en lage obligatierendementen. Wij verwachten dat technologie verder zal profiteren van de structurele trends op langere termijn (bv. digitaliseringstrends zoals e-handel, contactloos betalen, thuiswerken enz.)

Impuls die fiscale stimuleringsmaatregelen aan bedrijfsinvesteringen geeft

Sectoren die zich aanpassen aan een andere economische wereld zullen in toenemende mate gebruik maken van technologie om de productiviteit te verbeteren, bedrijfsmodellen te veranderen en te innoveren. De technologiesector kan dan ook profiteren van verdere fiscale stimuleringsmaatregelen die de bedrijfsinvesteringen, die al verscheidene jaren onder de trend liggen, een impuls geven.

De inkomsten in de sector zijn in verhouding tot de bredere markt ook veel sterker dan tijdens de dot-com bubbel. Anderzijds is de technologiesector wel kwetsbaar voor een scherpe en aanhoudende verdere stijging van de reële rentevoeten, wat niet ons centrale scenario is.

Goede vooruitzichten voor financiële sector

Door zijn hoge correlatie met obligatierendementen en met elke opleving van de economische activiteit, heeft de financiële sector het sinds november beter gedaan dan de bredere markt. Een rentecurve die nog steiler wordt, zou de netto rentemarges van de banken zeker ten goede komen. Bovendien hebben ongekende fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen tot minder faillissementsverwachtingen geleid.

Hierdoor konden voorzieningen worden vrijgemaakt wat de winstvooruitzichten voor banken ten goede komt. Bovendien waren de balansen van de banken voor de Covid-19-crisis in betrekkelijk goede vorm, deels dankzij de strenge regelgeving die na de wereldwijde financiële crisis van 2008 is ingevoerd. De sector als geheel lijkt aantrekkelijk gewaardeerd, met relatieve koers-winstverhoudingen die nog steeds op een historisch laag niveau liggen. En tenslotte presteert de sector doorgaans beter in de vroege expansiefase van de conjunctuurcyclus.

Is uw portefeuille nog steeds aangepast aan de economische situatie?


Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160.

Lees ook

Beleggen

Beleggen

Beleggen

Wat raden wij u aan om te kopen of te verkopen?

Wat raden wij u aan om te kopen of te verkopen?

Wat raden wij u aan om te kopen of te verkopen?

22 februari 2021

leestijd 2 min.

22 februari 2021

leestijd 2 min.

22 februari 2021

leestijd 2 min.

Dagelijks bankieren

Dagelijks bankieren

Dagelijks bankieren

Zo geniet u op elk moment van onze expertise

Zo geniet u op elk moment van onze expertise

Zo geniet u op elk moment van onze expertise

01 februari 2021

leestijd 3 min. 30

01 februari 2021

leestijd 3 min. 30

01 februari 2021

leestijd 3 min. 30

×