Fiscaliteit - 17 februari 2021

Boekhoudplicht voor uw maatschap: wat zijn de spelregels?

Samengevat

  • De regels over wat 'moet', 'mag' en 'kan' liggen nog niet volledig vast, maar de Commissie voor Boekhoudkundige Normen schiep al klaarheid over enkele aspecten.
  • Hieronder vindt u een overzicht van de boekhoudkundige verplichtingen die u als zaakvoerder van een maatschap heeft.

Heeft u een maatschap? Dan bent u sinds de hervorming van het ondernemingsrecht verplicht om uw maatschap in te schrijven in het Kruispuntbank van Ondernemingen én om een boekhouding te voeren.

Ook al is die verplichting al geruime tijd in werking, nog altijd bestaan er heel wat onduidelijkheden over de precieze invulling van de boekhouding.

Boekhoudkundige verplichtingen: dit weten we al

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) gaf hierover nog geen finaal advies. Toch schiep de CBN ondertussen al wat klaarheid over enkele spelregels:

  • Een maatschap moet in principe een dubbele boekhouding bijhouden. De zaakvoerder heeft echter de mogelijkheid om een vereenvoudigde boekhouding te voeren indien het bedrag van de 'omzet' (exclusief btw) over het laatste boekjaar niet hoger is dan 500.000 euro. De vaststelling of de omzetdrempel van 500.000 euro overschreden wordt, wordt pro rata berekend in functie van het aantal maanden van het boekjaar. De ‘omzet’ van uw maatschap bepaalt dus mee of u voor een vereenvoudigde boekhouding kan kiezen.
  • Een vereenvoudigde boekhouding houdt in dat u een aankoop- en verkoopboek, een financieel dagboek en een inventarisboek dient bij te houden.
  • Het begrip ‘omzet’ bij een vereenvoudigde boekhouding betekent: het bedrag van de andere dan niet-recurrente ontvangsten (exclusief btw). In de praktijk komt dit dus neer op alle recurrente ontvangsten van uw maatschap.
  • Wanneer een maatschap een effectenportefeuille aanhoudt en deze actief beheert, dan zullen hoogstwaarschijnlijk alle recurrente ontvangsten (de recurrent ontvangen interesten, de recurrent ontvangen dividenden, de recurrent ontvangen verkoopwaarde van de effecten, etc.) moeten worden meegenomen in de berekening van de omzet.
  • Een maatschap kan elk jaar opnieuw beslissen welk type boekhouding ze zal voeren, tenzij de drempel van 500.000 euro werd overschreden. In dat geval is een dubbele boekhouding verplicht.
  • Een maatschap mag tijdens het eerste boekjaar dat ze boekhoudplichtig is een vereenvoudigde boekhouding voeren. Dat kan echter alleen als uit vooruitzichten te goeder trouw blijkt dat het grensbedrag van 500.000 euro tijdens dit eerste boekjaar niet zal worden overschreden.
  • Een maatschap heeft, ongeacht de vorm van de boekhouding (vereenvoudigd of dubbel), geen publicatieverplichting. Uw maatschap hoeft haar jaarrekening (voorlopig) niet openbaar te maken.

Wat zijn recurrente en niet-recurrente ontvangsten?

Recurrente ontvangsten zijn voornamelijk jaarlijks terugkerende dividenden en/of interesten. Volgens de 'omzetdefinitie' zijn ze de belangrijkste parameter bij het bepalen van de omzet van een maatschap. Niet-recurrente ontvangsten zoals uitzonderlijke ontvangsten (bijvoorbeeld een eenmalig superdividend) tellen niet mee bij de berekening van de jaarlijkse omzet.

Het verschil tussen deze twee is in de praktijk echter niet altijd eenvoudig te bepalen. Ondanks de eerste toelichting van de CBN, is het voor maatschappen dus nog altijd niet duidelijk wanneer ontvangsten al dan niet als recurrent moeten worden beschouwd. Voorlopig zal elke maatschap dit individueel moeten bekijken met haar boekhouder om tot een gefundeerde conclusie te komen.

Een regelmatige boekhouding én controleerbaar

Het ontbreken van specifieke waarderingsregels mag volgens de CBN echter geen vrijgeleide zijn om de vereenvoudigde boekhouding op een willekeurige manier op te stellen. De boekhouding moet regelmatig en dus controleerbaar zijn. De gegevens en staten die volgen uit de verwerking van de boekhoudgegevens moeten steeds kunnen worden geverifieerd. Dit betekent dat elke verrichting van begin tot einde moet kunnen worden gevolgd, en dat de bijbehorende verantwoordingsstukken beschikbaar zijn.

Welke verantwoordingsstukken nodig zijn, op welke wijze beleggingsproducten (zoals gemeenschappelijke beleggingsfondsen) gerapporteerd moeten worden ... : daar geeft de CBN voorlopig geen invulling aan. Elke maatschap zal dit individueel moeten bekijken met haar boekhouder.

Wij hopen op korte termijn de nodige definitieve toelichting te ontvangen, en houden u uiteraard op de hoogte op deze website.

Dit artikel vormt geen fiscaal of juridisch advies. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer verwezen wordt naar een fiscaal stelsel, dan dient dat te worden begrepen als het fiscaal stelsel van toepassing op een gemiddelde retailcliënt in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon die Belgisch ingezetene is.

Meer weten over de impact op uw maatschap?

Als u vragen hebt of een doordachte vermogensplanning wilt opmaken, kunt u contact opnemen met uw adviseur, notaris en/of de dienst ‘Estate Planning - Private Banking’ van Deutsche Bank.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Lees ook

Estate Planning

Estate Planning

Estate Planning

UBO-register: vergeet uw bewijs van uiteindelijke begunstigden niet

UBO-register: vergeet uw bewijs van uiteindelijke begunstigden niet

UBO-register: vergeet uw bewijs van uiteindelijke begunstigden niet

16 februari 2021
leestijd 3 min. 30

16 februari 2021
leestijd 3 min. 30

16 februari 2021
leestijd 3 min. 30

Fiscaliteit

Fiscaliteit

Fiscaliteit

Uw buitenlands tweede verblijf wordt binnenkort anders belast

Uw buitenlands tweede verblijf wordt binnenkort anders belast

Uw buitenlands tweede verblijf wordt binnenkort anders belast

11 maart 2021
leestijd 3 min. 30

11 maart 2021
leestijd 3 min. 30

11 maart 2021
leestijd 3 min. 30

Dagelijks bankieren

Dagelijks bankieren

Dagelijks bankieren

Zo geniet u op elk moment van onze expertise

Zo geniet u op elk moment van onze expertise

Zo geniet u op elk moment van onze expertise

01 februari 2021
leestijd 3 min. 30

01 februari 2021
leestijd 3 min. 30

01 februari 2021
leestijd 3 min. 30

×