Belgische fondsen overschrijden 200 miljard euro, een record

Markten

Belgische fondsen overschrijden 200 miljard euro, een record

2 december 2021 - leestijd 2 min.

Artikel gepubliceerd in
L’Écho op 26 november 2021.

Fondsen zijn bij Belgische beleggers steeds meer in trek. Het totale uitstaande bedrag van Belgische beleggingsfondsen kwam vorige maand boven de 200 miljard euro uit, een absoluut record. Dat blijkt uit nooit eerder geziene statistieken van de FSMA, de Autoriteit voor financiële diensten en markten, die L’Écho in primeur kon inkijken. Die instelling, die toezicht houdt op financiële producten die in ons land aan het grote publiek worden aangeboden, publiceert nu vrijdag voor de allereerste keer kwartaalgegevens over Belgische fondsen, om de evolutie op deze snelgroeiende markt beter te kunnen schetsen.

Aan het einde van het derde kwartaal bedroeg het totaalbedrag van de fondsen die onder toezicht van de FSMA staan, 199,7 miljard euro. De markt werd op 22 oktober uitzonderlijk nog eens gepeild om na te gaan of de drempel van 200 miljard overschreden was. En inderdaad, op die datum bedroeg het totale uitstaande bedrag van de Belgische fondsen 205 miljard euro.

Stijging van de intekeningen

“Die gegevens tonen aan dat de Belg steeds meer te vinden is voor een actiever beheer van zijn spaargeld”, analyseert Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA. “Er wordt nogal snel gezegd dat Belgen terughoudend zijn in het nemen van risico’s en trouw blijven aan hun spaarrekening; dat is steeds minder het geval. “Eind september bedroeg het totale uitstaande bedrag van de spaarrekeningen volgens de Nationale Bank 298,2 miljard euro. Maar dhr. Servais benadrukt dat de groei van de beleggingsfondsen in één jaar tijd in geen enkele zin te vergelijken is met die van de spaarboekjes.

De totale nettoactiva van de Belgische fondsen stegen met 27% (+42 miljard euro) ten opzichte van het bedrag dat eind september 2020 werd opgetekend, terwijl het uitstaande bedrag van de spaarrekeningen in diezelfde periode met slechts 2% toenam (+6 miljard euro). Conclusie van Jean-Paul Servais: “Het is misschien achterhaald om te zeggen dat de Belg een afkeer heeft van risico.”

De groei van de fondsen is zeker grotendeels te danken aan de gunstige evolutie van de markten waardoor de waarde van de activa in de fondsen is gestegen. Maar de FSMA stelt ook een sterke toename van het aantal intekeningen vast. In één jaar tijd was er in de fondsen een inbreng van 65,6 miljard euro en een opneming van 48,4 miljard, wat leidt tot een netto-intekening van meer dan 17 miljard.

Duurzame fondsen in opmars

Uit de kwartaalcijfers blijkt ook een daling van het aantal fondscompartimenten dat in België wordt aangeboden. Eind september waren dat er 681, tegenover 774 een jaar eerder. Voor Jean-Paul Servais “is dat geen probleem.” “Uit ervaring weten we dat hoe groter de fondsen, hoe meer mogelijkheden om de kosten onder controle te houden. Het kostenbeheer is echter een element dat regelgevers nauwlettend opvolgen. “Met andere woorden, deze evolutie wijst op een gezond beheer in de sector. De FSMA stelt vast dat de populairste fondsen - en dat is geen verrassing - gemengde fondsen en aandelenfondsen zijn (zie infografie), terwijl pensioenspaarfondsen een beperktere groei kennen.

Tot slot kiezen beleggers steeds meer voor duurzame fondsen. Op basis van de nieuwe Europese reglementering stelt de FSMA vast dat het marktaandeel van die fondsen die duurzaamheidscriteria toepassen, in één jaar tijd gestegen is van 51% naar meer dan 56%. Het uitstaande bedrag van niet-duurzame fondsen daarentegen is in het derde kwartaal duidelijk gedaald. “Dat bevestigt dat er van beleggerskant echt vraag naar is om positief te kunnen beleggen”, besluit Jean-Paul Servais.

Belgische fondsen overschrijden 200 miljard euro, een record.

Philippe Galloy
Copyright © 2021 Mediafin. All rights reserved

Duurzaam beleggen: 50 tinten groen?

Duurzaam beleggen: 50 tinten groen?

Duurzaam beleggen: 50 tinten groen?

Het aanbod aan duurzame beleggingsproducten neemt fors toe. Hoe herkent u nu wat écht duurzaam is? Onze analyse.

Het aanbod aan duurzame beleggingsproducten neemt fors toe. Hoe herkent u nu wat écht duurzaam is? Onze analyse.

Het aanbod aan duurzame beleggingsproducten neemt fors toe. Hoe herkent u nu wat écht duurzaam is? Onze analyse.

×