Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • Steden blijven groeien en de uitdagingen op vlak van onder meer milieu, infrastructuur en mobiliteit zijn groot.
  • Sectoren die daar een antwoord op bieden, kunnen een aantrekkelijke beleggingsopportuniteit zijn.

Smart cities ?

Smart cities ofwel slimme steden, zijn steden die vandaag gebruik maken van technologie, het internet der dingen en zeer veel data om de levenskwaliteit van hun inwoners en bezoekers te verbeteren. Verkeerslichten worden aangepast aan de drukte, sensoren weten wanneer het buurtparkje gesproeid moet worden en allerlei applicaties verbeteren het contact met de overheid. Die inspanningen leiden tot meer eenvoud, meer comfort, meer veiligheid, enzovoort. Steden als Oslo, Singapore en Londen werken deze slimme oplossingen nu al uit, maar we staan nog maar aan het begin van de evolutie.

Zijn smart cities een game changer  ?

Zeker, al was het maar doordat steden nog altijd stevig groeien. Momenteel woont al 54% van de wereldbevolking in een stad. Tegen 2050 zal dat 66% zijn, schatten de VN. Steden genereren 80% van het wereldwijde bbp. Ze verbruiken helaas ook 75% van de middelen en veroorzaken 70% van de directe CO2-uitstoot. Dat zorgt voor enorme uitdagingen op het gebied van onder meer milieu, samenleven, mobiliteit en onderwijs. Enkel door steden slimmer te maken kan de grootschalige verstedelijking leefbaar worden.

Wat betekent dat voor beleggers ?

Het invoeren van slimme oplossingen vereist enorme investeringen in bouwmaterialen, telecommunicatie, gezondheidszorg, vastgoed enzovoort. Dat biedt interessante opportuniteiten voor beleggers. Ook thema’s als connectiviteit, verstedelijking, milieu/duurzaamheid, slimme mobiliteit of slimme gebouwen bieden zeker potentieel. Investeringen in (openbare) infrastructuur kunnen daarbij als een defensieve pijler beschouwd worden, die voor stabiliteit en diversificatie binnen het thema zorgen.

Hoe beleggen ?

Beleggen in de steden van morgen kan door te kiezen voor individuele aandelen van bedrijven die smart cities mee helpen opbouwen. Voor een betere spreiding kan ook geïnvesteerd worden in financiële producten waarvan het rendement afhankelijk is van activa uit verschillende landen en de zonet genoemde sectoren. Zo worden de risico’s zowel geografisch als sectoraal gespreid.

We wijzen erop dat elke beleggingsbeslissing gebaseerd moet zijn op de essentiële beleggersinformatie en moet overeenstemmen met uw beleggersprofiel.

Interesse in dit thema ?

Als het past in uw beleggersprofiel, kies voor een oplossing in de vorm van een gestructureerd product1.

Ontdek onze eerste oplossing
Ontdek onze tweede oplossing

Lees ook

1Gestructureerde financiële instrumenten, ook bekend onder de naam Structured Notes, bestaan in de vorm van “gestructureerde schuldeffecten” of “afgeleide instrumenten”. Een gestructureerd financieel instrument is een financieel instrument van bepaalde duur, doorgaans uitgegeven door financiële instellingen, dat een rendement biedt dat gekoppeld is aan één of meer onderliggende activa (bijvoorbeeld een rentevoet of een beursindex) via vaste of variabele coupons betaald tijdens de looptijd of op de vervaldag van het effect. In geval van gestructureerde schuldeffecten verbindt de emittent zich ertoe aan de belegger 100% van het geplaatste kapitaal (exclusief kosten) terug te betalen op de vervaldag (behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent). In geval van een ‘afgeleid instrument’ verbindt de emittent van een Structured Note zich er echter niet toe op de vervaldag aan de belegger 100% van het geplaatst kapitaal (exclusief kosten) terug te betalen.