Samengevat

  • Funds For Good toont aan dat een rendabel financieel product ook een positieve impact kan genereren voor de samenleving in het algemeen.
  • De stichting Funds For Good Philanthropy werd in 2013 opgericht en heeft zopas de kaap van 200 gefinancierde bedrijfsprojecten gerond.
  • De ondersteunde projecten hebben al geleid tot de oprichting van 240 starters-bedrijfsprojecten in België.

Sinds de lancering in 2013 heeft Funds For Good nv een zeer specifieke positionering in de financiële sector: dat noemen we impactbeleggingen. Hoe werkt het? Heel eenvoudig: Funds For Good biedt een fondsengamma1 waarvan het beheer steunt op de ESG-criteria2 (environment, social en governance).

Een deel van de inkomsten die door Funds For Good worden gegenereerd, wordt onmiddellijk herbelegd in maatschappelijke projecten. Concreet: Funds For Good stort 50% van zijn winst (met een minimum van 10% van zijn omzet) door naar projecten die het ondersteunt, zonder dat het rendement van de beleggingen daaronder lijdt. Zo kunnen werklozen een renteloze lening krijgen om hun eigen micro-onderneming op te richten. Na de terugbetaling wordt dat geld opnieuw geïnjecteerd in andere ondernemingsprojecten.

Meer dan 200 ondersteunde projecten

Werkt het? En of! De stichting Funds For Good Philanthropy kondigde begin augustus aan dat ze de kaap van 200 ondersteunde projecten heeft gerond, voor een totaal uitgeleend bedrag van meer dan 500.000 euro. Zo hebben 240 mensen hun onzeker bestaan achter zich kunnen laten en hun eigen micro-onderneming kunnen oprichten. Verhuisdienst, kapsalon, biologische landbouw, restaurant, kruidenierswinkel, schrijnwerkerij ... allemaal professionele projecten die konden worden opgestart dankzij het duwtje in de rug van de stichting Funds For Good Philanthropy.

Ontdek de projecten die Funds For Good Philanthropy ondersteunt

Financieel en menselijk duwtje in de rug

“Wij zijn de enigen in België die 0%-leningen toekennen aan gepassioneerde ondernemers die opnieuw aan de slag willen maar geen toegang hebben tot klassieke bankkredieten”, legt Nicolas Crochet, co-CEO van Funds For Good nv uit. “We werken samen met verschillende microkredietinstellingen in België. Om daarin te slagen, besteden we de helft van onze eigen winst (met een minimum van 10% van onze omzet) aan de financiering van maatschappelijke projecten. Bovendien besteedt elk lid van ons team een kwart van zijn tijd aan coaching van ondernemers die wij begeleiden.”

Het team van Funds For Good kan ook rekenen op de waardevolle hulp van een honderdtal vrijwillige coaches die aan kandidaat-ondernemers een gepersonaliseerde opvolging van hun project aanbieden: advies, in contact brengen met vakmensen uit de sector, het delen van expertise, hulp inzake marketing, enz.

Zin om ervoor te gaan en hulp te bieden aan startende ondernemers?

Word coach

De kaap van 200 ondersteunde projecten is een bijkomende stap in de ontwikkeling van Funds For Good, dat het daar niet wil bij laten. “Funds For Good Philanthropy heeft de ambitie om in de komende jaren meer dan 5000 gefinancierde personen te bereiken”, voegt Patrick Somerhausen, co-CEO van Funds For Good nv eraan toe. “Dat is een realistisch doel, als we kijken naar de groei van onze activiteit. Voor steeds meer mensen (zonder erkend diploma, te jong, te oud, migranten, enz.) blijft het ingewikkeld om terug te keren op de arbeidsmarkt. Het is voor ons dus belangrijk om mensen die een ondernemingsproject ontwikkelen, te blijven helpen en begeleiden.”

Partnerschap met Deutsche Bank

Deutsche Bank heeft de producten van Funds For Good in 2015 opgenomen in haar fondsenaanbod. Toen heeft Deutsche Bank beslist om af te zien van een deel van de vergoeding die ze ontvangt op de distributie van de fondsen van Funds For Good. Het geld dat zo vrijkomt, voedt de financiële middelen die gaan naar de begeleiding van sociale projecten.

Sinds 2015 hebben de bedragen die cliënten van Deutsche Bank beleggen in de Funds For Good-fondsen een aanzienlijke impact gehad: deze beleggingen hebben het rechtstreeks mogelijk gemaakt om tussen 25 en 30 bedrijfsprojecten in België te ondersteunen.

Als we dat gaan projecteren op de toekomst zijn dat in de komende 5 jaar mogelijk 150 projecten die rechtstreeks zullen worden ondersteund. DB ondersteunt de ambities van haar partner Funds For Good. Wij hopen dat Funds For Good binnen 5 jaar de symbolische grens van 500 projecten zal bereiken indien de groei van de belegde activa versnelt.

Funds For Good in enkele cijfers

  • 540.000 euro toegekend in de vorm van renteloze leningen.
  • 206 gefinancierde ondernemers.
  • 13.830 euro: het gemiddelde bedrag toegekend aan de ondersteunde projecten in de vorm van microkredieten.
  • 19% van de ondersteunde projecten is duurzaam of sociaal van aard.

Geïnteresseerd in impactbeleggingen?

Beleggingsoplossingen van Funds For Good zijn beschikbaar bij Deutsche Bank. Wij wijzen erop dat elke belegging moet overeenstemmen met uw Financial ID.

Ontdek onze oplossingen

Lees ook

1 De term "fonds" is de algemene naam voor Instellingen voor Collectieve Beleggingen (ICB’s). ICB’s zijn ofwel ICBE’s of AICB’s; ze bestaan in de vorm van een beleggingsvennootschap (BEVEK) of een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF). Fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

2 Ecologische, sociale en governancecriteria:
- De selectie van de activa in de portefeuille van het compartiment gebeurt op basis van een beleid van maatschappelijk verantwoord ondernemen op drie niveaus:
1. Een aantal bedrijven worden uit het beleggingsuniversum geweerd op grond van de sector waarin ze actief zijn (tabak, wapens, steenkool) of van hun gedrag (schending van de mensenrechten, milieu- of andere schandalen).
2. De portefeuille is opgebouwd om het volgende te realiseren: i. een koolstofvoetafdruk van minstens 20% lager dan die van de benchmark; ii. een stijging met 10% van de maatschappelijke waarde van de ondernemingen ten opzichte van de referentie-index.
3. Op het vlak van governance:
i. De Beheerder en de Distributiecoördinator hebben allebei de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI) ondertekend.
ii. Er wordt een stemrechtenbeleid ingevoerd.