Samengevat

  • Om dezelfde levensstandaard te behouden, heeft u (later) wellicht een aanvullend inkomen nodig bovenop uw wettelijk pensioen.
  • Een mogelijke oplossing zijn fondsen1 die gericht zijn op hoogrentende activa en de inkomsten hieruit kunnen uitkeren in de vorm van een dividend.
  • Daarbij kunt u opteren voor een flexibel gemengd fonds dat gericht is op het genereren van een inkomen. De beheerder kan de samenstelling van het fonds aanpassen naargelang de marktomstandigheden.

Bij wie een jaartje ouder wordt, ligt de boutade ‘Vroeger was het anders’ steeds vaker op de lippen. Telefoons dienden om te telefoneren, het nieuws las je in de krant, en om geld te laten renderen kon je simpelweg sparen of in obligaties beleggen tegen interessante voorwaarden.

Die tijd van ‘eenvoudig rendement’ komt echter niet gauw terug. Om de economie te redden, zetten de centrale banken 10 jaar geleden wereldwijd de geldkraan open en reduceerden ze de rente stilaan richting de nulgrens. In de eurozone staat de rente ondertussen nog steeds op de bodem. Ondanks de economische heropleving lijkt het in Europa onmogelijk om de rente te doen stijgen om de broze groei niet te fnuiken.

Waarin beleggen?

Om vandaag een extra inkomen uit kapitaal ter aanvulling van uw pensioen te verkrijgen, dient u bereid te zijn hogere risico’s te nemen. Hogere rentes zijn nog mogelijk, maar dan wel vaak bij bedrijven met een minder solide balans, meer exotische overheden of bij aandelenmarkten. Als particuliere belegger is het niet evident om hierin steeds de juiste keuze te maken.

Een extra inkomen uit uw pensioenkapitaal beogen doorheen een volledige economische cyclus? Dat laat u gezien de toegenomen complexiteit beter over aan een beheerder die zich hier speciaal op toespitst. De beheerder van zo’n fonds maakt de moeilijke keuzes in uw plaats. Hij en zijn team hebben daarvoor de expertise die de meeste particuliere beleggers wellicht niet in huis hebben.

Flexibele gemengde fondsen gefocust op inkomsten

Een interessante piste hierbij zijn flexibel gemengde fondsen gericht op hoogrentende activa. Fondsen waarin verschillende activaklassen (aandelen, obligaties, infrastructuur, vastgoed, vreemde munten …) vertegenwoordigd kunnen zijn, noemen we gemengde fondsen. Als de beheerder ook de vrijheid heeft om het gewicht tussen die activaklassen aan te passen, dan spreken we over flexibele gemengde fondsen.

Die flexibiliteit biedt een voordeel tegenover traditionele gemengde fondsen waarbij de verhouding tussen bijvoorbeeld obligaties en aandelen vastligt. Bij een flexibel gemengd fonds heeft de beheerder meer vrijheid om op veranderende marktomstandigheden in te spelen, en soepel te navigeren naar activaklassen waar wel rendement mogelijk is. Activaklassen en geografische zones waar weinig rendement te rapen valt (zoals Europese kwaliteitsobligaties momenteel) kunnen daardoor genegeerd worden.

Focus op dividend

Sommige flexibele gemengde fondsen gericht op inkomsten streven ook naar het uitkeren van een dividend. Deze zijn interessant als u een extra inkomen uit uw pensioenkapitaal beoogt. Het uitgekeerde dividend is doorgaans afkomstig van de onderliggende dividenden van de aandelenposities en de coupons van de obligaties. Maar (een deel van) het dividend kan ook afkomstig zijn uit bijvoorbeeld investeringen in infrastructuur, vastgoed, enzovoort.

Ook op zoek naar een extra inkomen bovenop uw pensioen?

Het is belangrijk dat elke belegging aan uw beleggersprofiel wordt getoetst.

Ontdek onze oplossing

Lees ook

1 Het begrip ‘fonds’ wordt over het algemeen gebruikt voor een instelling voor collectieve belegging (ICB), die het statuut van een ICBE (UCITS) of van een AICB (niet-UCITS) kan hebben. Een ICB kan bestaan uit compartimenten. Fondsen zijn blootgesteld aan risico’s. Hun waarde kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat de beleggers het bedrag van hun belegging niet kunnen recupereren.