Quels sont les 5 atouts de la région Asie-Pacifique pour votre portefeuille ?

Beleggen

Wat zijn de vijf troeven van de Aziatisch-Pacifische regio voor uw portefeuille?

06 april 2021 - leestijd 3 min. 30

Geschreven door

Nicolas Dôme
Product Manager – Structured Products

Samengevat
  • De groei in de Aziatisch-Pacifische regio zal dit jaar naar verwachting duidelijk boven het wereldwijde gemiddelde liggen.
  • Het vooruitzicht van het einde van de pandemie, de ontwikkeling van nieuwe technologieën of de recente sluiting van een belangrijke vrijhandelsovereenkomst zouden deze regio moeten ondersteunen.

Voor de beleggers lijken de Aziatische markten een mooie opportuniteit te vormen. Verwacht wordt immers dat ze in de komende maanden een sterke groei zullen optekenen.

Beter dan de economische groei in de rest van de wereld

Volgens de laatste prognoses van het Internationaal Monetair Fonds1 (IMF) zou het bruto binnenlands product (bbp) van de Aziatisch-Pacifische regio in 2021 immers bijna 7% moeten stijgen, na een inkrimping van 2,2% vorig jaar.

De Aziatisch-Pacifische regio zal het dus naar alle waarschijnlijkheid beter doen dan het wereldwijde gemiddelde aangezien de verwachte stijging van het bbp dit jaar op wereldschaal 5,5% bedraagt, na een daling met 3,5% in 20202.

Welke factoren zullen de economische groei in de regio ondersteunen?

1. De gezondheidssituatie verbetert dankzij de vaccins

Dat doet vermoeden dat de beperkingen die aan bedrijven en consumenten waren opgelegd, zullen worden opgeheven. Thailand bijvoorbeeld, is net begonnen met een uitgebreide vaccinatiecampagne3, waardoor het op termijn het toerisme weer zou kunnen opstarten, een cruciale sector voor de groei van het land. Ook de Filipijnen hebben net hun eerste dosissen vaccin ontvangen4.

De Aziatische landen zouden dus geleidelijk uit de crisis moeten geraken. Ze waren bij de eerste die getroffen werden door het coronavirus, maar ze zouden ook de eerste kunnen zijn die de pandemie achter zich kunnen laten. Zo is China erin geslaagd om de ziekte op zijn grondgebied zo goed als uit te roeien. Het is trouwens het enige grote land ter wereld dat vorig jaar een economische groei – van meer dan 2% – heeft weten te behouden.

2. De elektronicafabriek van de wereld

Een ander element dat in het voordeel spreekt van het economisch herstel in Azië, is de opkomst van nieuwe technologieën die gunstig zou moeten zijn voor de vele ondernemingen van de regio die in die sector actief zijn. De recente schaarste van halfgeleiders heeft het strategische belang van de Aziatische markten in dat domein duidelijk gemaakt.

De meeste westerse technologische bedrijven besteden hun activiteiten uit aan Azië. Die regio is zo de elektronicafabriek van de wereld geworden. Tijdens de pandemie speelde de boom van de onlinehandel en de elektronische betalingen ruimschoots in de kaart van die bedrijven.

3. Ontwikkelde landen + groeilanden = winnende combinatie?

Bovendien heeft de Aziatisch-Pacifische regio het voordeel dat het een combinatie is van ontwikkelde landen, zoals Japan, Zuid-Korea, Australië of Nieuw-Zeeland, en groeilanden zoals China en India. Terwijl de eerste voor een zekere stabiliteit zorgen in het geheel, vormen de tweede belangrijke groeifactoren.

Groei-economieën zoals China zijn beginnen omschakelen naar een economisch model dat meer gebaseerd is op diensten. Die transformatie gaat gepaard met de opkomst van een middenklasse die toegang wil krijgen tot meer consumptiegoederen. We hebben bijvoorbeeld recent een sterk herstel van de Chinese automarkt vastgesteld. De stijging van de binnenlandse vraag zou moeten bijdragen tot het handhaven van een aanhoudende groei in de Aziatische groeilanden.

4. Een uitgebreid handelsakkoord

De sluiting van een uitgebreid handelsakkoord tussen verschillende landen van de Aziatisch-Pacifische regio eind vorig jaar zal naar verwachting ook bijdragen aan het economische dynamisme van de regio. De uitgebreide regionale economische partnerschapsovereenkomst (RCEP, lees ons artikel hierover) zal de handel tussen de vijftien ondertekenende landen, waaronder China, die samen ongeveer 30% van de bevolking en het bbp van de wereld vertegenwoordigen, versterken.

De verlaging van de douanetarieven waarin dit internationale pact voorziet, zou bedrijven uit de regio ertoe moeten aanzetten om meer onderling handel te drijven. Door op die manier de grootste vrijhandelszone ter wereld tot stand te brengen, gaan de partnerlanden ook nieuwe commerciële opportuniteiten creëren voor de andere economieën van de wereld5. De Europese Unie heeft al aangegeven dat ze nauwere economische relaties wenst aan te knopen met de landen van de regio.

5. Herstel van de grondstoffenmarkt

Een andere factor die de groei in de economieën van de Aziatisch-Pacifische regio ondersteunt, is de verwachting van een krachtig herstel van de wereldeconomie na de gezondheidscrisis, wat de grondstoffenmarkt een impuls heeft gegeven. De stijgende metaalprijzen zijn gunstig voor Australië, een land met een sterk ontwikkelde mijnbouwsector.

De stijgende prijzen van de landbouwvoedingsmiddelen is dan weer gunstig voor Nieuw-Zeeland, waar meer dan de helft van de export bestaat uit landbouwproducten. China, de grootste consument van grondstoffen ter wereld, laat de landen van de Aziatisch-Pacifische regio mee profiteren van zijn sterke groei, een dynamiek die nog zal worden versterkt door het RCEP.

De dollar in het oog houden

Voor Europese beleggers die mee willen surfen op de golf van Aziatische economische groei, moet rekening worden gehouden met een belangrijke variabele: de dollar.

Veel bedrijven en landen uit de regio zijn immers schulden aangegaan door obligaties in Amerikaanse dollar uit te geven. Bij een stijging van de dollar worden al die economische spelers dus geconfronteerd met zwaardere financiële lasten. Maar verwacht wordt dat de Federal Reserve (Fed), de Amerikaanse centrale bank, het komende jaar een zeer inschikkelijk monetair beleid zal aanhouden, waardoor het risico op een stijging van de wisselkoers van de dollar ten opzichte van die valuta’s onder controle zou moeten blijven.

Interesseert dit thema u?

1 Bron: https://www.imf.org/en/Publications/REO/APAC/Issues/2020/10/21/regional-economic-outlook-apd

2 Bron: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update

3 Bron: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-28/thailand-kicks-off-covid-19-vaccine-program-with-sinovac-shots

4 Bron: https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-philippines-vaccine/first-shipment-of-coronavirus-vaccine-arrives-in-philippines-idUSL4N2KL0U9

5 Bron: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/88997/regional-comprehensive-economic-partnership-%E2%80%93-what-does-it-mean-eu_en

×