Algemene opstoot van marktvolatiliteit

Markten & beleggingen - 5 october 2023

Algemene opstoot van marktvolatiliteit

Samengevat

 • De financiële markten beleefden een nerveus derde kwartaal, met onder andere een flauwe maand september die haar reputatie als slechtste maand van het jaar volledig waarmaakte.
  • Investment grade-bedrijfsobligaties1, die een goede kredietkwaliteit combineren met aantrekkelijke potentiële rendementen, bieden veel mogelijkheden voor het diversifiëren van de obligatieportefeuille en blijven naar onze mening de meest aantrekkelijke categorie.
   • Wij raden aan om belegd te blijven in aandelen en zien de huidige correctie op de aandelenmarkt als een koopopportuniteit. Op de middellange termijn geven we de voorkeur aan de Europese aandelenmarkt vanwege de aantrekkelijkere waarderingen.

   De financiële markten hebben een bijzonder nerveus derde kwartaal achter de rug. September verliep belabberd en deed daarmee haar reputatie van slechtste maand van het jaar alle eer aan. Er waren de signalen van een economische vertraging in de eurozone en China én de aanhoudende geopolitieke spanningen, maar het marktsentiment had vooral te lijden onder het groeiende besef dat de beleidsrente van de centrale banken langer dan voorzien (“higher for longer”) op hoog niveau zal blijven om de inflatie onder de knie te krijgen. Ook de sterkste trimestriële stijging van de olieprijs sinds de Russische invasie van Oekraïne (+27% voor een vat Brent-olie in 3 maanden tijd) - als gevolg van een verstoord evenwicht tussen vraag en aanbod - bekoelde het enthousiasme van heel wat beleggers.

   Tegen die achtergrond dreven de massale verkopen van staatsleningen (“sell-off”) de rendementen naar de hoogste niveaus in jaren. De Amerikaanse rente op 10 jaar veerde ruim 70 basispunten op tot een sinds 2007 niet meer gezien niveau (4,57%), terwijl de Duitse rente op 10 jaar (+45 basispunten) het hoogste peil sinds 2011 bereikte (2,84%). Resultaat: US Treasury Bonds en staatsleningen van de eurozone leverden het voorbije kwartaal respectievelijk 3% en 2,5% in. Logischerwijze kwamen daarmee ook de andere obligatiecategorieën onder druk te staan, ook al wisten Investment Grade-bedrijfsobligaties in euro nog wat winst te sprokkelen doordat de sell-off hier minder uitgesproken was.

   De aandelenmarkten van hun kant sloten het kwartaal ruim in het rood af. Op Wall Street bedroeg het verlies 3,7% voor de S&P 500 en 4,1% voor de Nasdaq. In Europa kwam de Stoxx Europe 600-index 2,5% lager uit. De beurzen van Amsterdam (AEX -5,8%) en Frankfurt (DAX -4,7%) bengelden onderaan. De MSCI Emerging Markets-index verloor 3,7%. Na afloop van dit bewogen kwartaal, blijven de beurzen van de ontwikkelde landen en obligaties van de privésector toch in het groen sinds het jaarbegin, terwijl staatsleningen alweer terrein verliezen op jaarbasis.

   Focus op Investment Grade bedrijfsobligaties

   In de huidige omgeving blijven obligaties onze favoriete activaklasse. De zeer forse recente stijging van de obligatierendementen, naar aanleiding van de restrictieve commentaren van de Fed en de ECB na afloop van hun laatste vergaderingen, maakte deze categorie nog aantrekkelijker. Wij denken ook dat deze ontwikkeling de beleggers mogelijkheden biedt om de hogere rendementen te vergrendelen op langere looptijden.

   Investment Grade-bedrijfsobligaties, die een goede kredietkwaliteit combineren met een aantrekkelijk rendementspotentieel, bieden uitgebreide diversificatiemogelijkheden in het obligatieluik en blijven volgens ons de meest aantrekkelijke categorie. Een meerderheid van de bedrijven blijft fundamenteel gezond en van zodra de huidige volatiliteit bedaart, zal dit op middellange termijn wellicht bijdragen tot lagere kredietspreads. Bovendien ligt het aantal wanbetalingen in dit segment in historisch opzicht momenteel erg laag. Het segment met de laagste solvabiliteit, met een rating BBB- bij Standard & Poor’s en Fitch, en Baa3 bij Moody’s, vertoont immers een jaarlijkse default rate van minder dan 0,3% sinds 2000. High Yield-obligaties2 bieden aanlokkelijke rendementen, maar de risico’s zijn navenant. De problemen bij de meest kwetsbare emittenten om zich te herfinancieren tegen hogere rentevoeten en de verwachte stijging van de default rate binnen afzienbare tijd, maken dat het volgens ons voorbarig is om actief te beleggen in dit segment.

   Volatiliteit op de aandelenmarkten

   Verwacht wordt dat de volatiliteit op de beurzen zal aanhouden zolang de situatie op het obligatiefront niet bedaart, in het bijzonder door de reële rentevoeten (nominale rente minus de inflatie). Dit gezegd zijnde, na de forse opwaartse bijstelling van de verwachtingen omtrent het traject van de beleidsrente, lijkt het toekomstige monetaire beleid van de centrale banken op een meer realistische manier te zijn ingecalculeerd dan aan het begin van het afgelopen kwartaal. Toch zouden beter dan verwachte cijfers in de Verenigde Staten, met name wat de arbeidsmarkt betreft, de heersende nervositeit in de hand kunnen werken (“good news is bad news”), omdat ze de kans vergroten dat de Fed haar monetaire beleid nog verder verstrakt. Daarnaast zal ook het seizoen van de kwartaalresultaten de komende weken bepalend zijn voor de evolutie van de markten. In dit opzicht zullen de markten vooral aandacht hebben voor de evolutie van de winstmarges en de managementcommentaren over de toekomstige activiteit.

   Conclusie

   Hoewel het aangewezen is om de pionnen voorzichtig uit te spelen op het schaakbord van de beurzen, blijven wij positief over de vooruitzichten voor de aandelenmarkten. Wij verwachten een gematigde stijging op een horizon van 12 maanden. Bijgevolg raden wij aan belegd te blijven en beschouwen we de huidige correctie veeleer als een aankoopgelegenheid. In regionaal opzicht blijft onze voorkeur uitgaan naar Europa boven de Verenigde Staten. De Amerikaanse beurs met haar belangrijke technologiesector zou wel veerkrachtiger kunnen zijn in een context van groeivertraging, maar de hoge waarderingen weerspiegelen er nu al het verwachte winstherstel van volgend jaar. Vandaar dat we ons op middellange termijn eerder op de Europese aandelenmarkt richten, gezien de interessantere waarderingen en een hoger dividendrendement. Wat de groeimarkten betreft, gaat onze voorkeur uit naar Azië.

   Beleggen in het obligatiesegment

   Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Elke beleggingsbeslissing moet in overeenstemming zijn met uw Financial ID. Meer info op deutschebank.be/financialid.

   Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Alleen ter illustratie. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies.

   Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

   Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
   U kunt op elk moment uitschrijven.

   Deel dit artikel


   om in obligaties te beleggen

   27 september 2023

   Rentepiek? Een gunstig moment om in obligaties te beleggen?

   financiële markten

   6 september 2023

   Ook voor de financiële markten was het een kwakkelzomer

   1. 'Investment Grade'-obligaties zijn obligaties van uitgevers waarvan de financiële situatie als solide wordt beschouwd. Ze hebben een rating van AAA tot BBB- bij Standard & Poor's, of een equivalente rating bij Moody's of Fitch. Hoe hoger de rating, hoe groter de kans dat de belegger op de eindvervaldag wordt terugbetaald door de uitgever (behalve bij faillissement).

   2. 'Non-Investment Grade'-obligaties (High Yield) zijn obligaties van uitgevers waarvan de financiële situatie als veel riskanter wordt beschouwd. Ze hebben een rating tussen BB+ en D bij Standard & Poor's, of een equivalente rating bij Moody's of Fitch. Omdat het risico op wanbetaling door High Yield-uitgevers aanzienlijk hoger is, bieden ze een potentieel hoger rendement dan 'Investment Grade'-obligaties.

   ×