Zichtrekening

DB E-Account, een 100% gratis zichtrekening.
Altijd en overal zicht op uw financiën.

Deutsche Bank offices
  • 100% gratis zichtrekening
  • Gratis bankkaart en kredietkaart
  • Gratis geldafhalingen in België en in de hele eurozone met uw Bancontact-kaart 1
  • Gratis betalingen in België en in de hele eurozone met uw Bancontact- en MasterCard-kaart
  • Altijd en overal toegankelijk via uw Online Banking

Uw zichtrekening maakt deel uit van DB M@X,
de eenvoudige oplossing waarmee u uw geld online beheert.

Vergeet beheer- en aansluitkosten,
bij ons is het dagelijkse beheer van uw geld gratis.

Eigenschappen van DB M@X

Creditrente

- Rentevoet: 0% per jaar
- Afrekening: trimestrieel

Debetrente

- Debetrentevoet: 5,87% 2
- Afrekening: trimestrieel

Kaarten

- Bankkaart: gratis
- DB Titanium Mastercard kredietkaart: gratis4

Veiligheid

Vertrouwen is het fundament van onze dienstverlening. Daarom aanvaarden we voor bedragen boven 50.000 € enkel overschrijvingen en bankcheques. U wilt een bedrag van meer dan 250.000 € op uw rekening(en) plaatsen? Dan verzoeken we u vriendelijk ons hiervan op de hoogte te brengen en ons akkoord te vragen. Zo waarborgen we een optimale kwaliteit en veiligheid.

Valuta

- Storting: bankwerkdag van storting
- Afhaling: bankwerkdag van storting

Kosten

- Openingskosten: geen
- Beheerkosten: geen
- Afsluitkosten: geen
- Elektronische correspondentie: geen 3
- Schriftelijke correspondentie alle bestemmingen: portkosten + 0,10€
- Zegelrecht per afrekening: 0,15€

Verzekering

Mogelijkheid tot het afsluiten van een verzekering ‘Overlijden door ongeval’: 4€/jaar

Interesse? Vragen?

Maak een afspraak in een van onze agentschappen of contacteer ons

(1) Sommige banken rekenen een provisie aan voor het gebruik van hun bankautomaten. Dit is bijvoorbeeld soms het geval in Duitsland. De aanrekening van deze provisie staat volledig los van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.

(2) Bij het gebruik van zijn zichtrekening spant de rekeninghouder zich in om het op dat ogenblik beschikbare saldo – rekening houdend met eventueel nog te boeken verrichtingen - op de zichtrekening niet te overschrijden. Behoudens wanneer de rekeninghouder met de bank een expliciete kredietovereenkomst heeft afgesloten, staat het de bank vrij om, naar eigen believen en zonder verplichting tot motivatie, een eventueel ontstane debetstand op de zichtrekening te tolereren of te weigeren. In dit laatste geval zal de rekeninghouder van de zichtrekening de debetstand onverwijld en volledig, inclusief reeds verlopen debetintresten, moeten aanzuiveren. Een of verschillende eventuele stilzwijgende aanvaardingen van een debetstand op de zichtrekening creëren nooit de verplichting voor de bank om toekomstige debetstanden evenzeer te tolereren. In geen geval zal de bank debetstanden stilzwijgend tolereren die meer dan 1249 euro bedragen. Evenmin zal de bank debetstanden tolereren voor een periode van meer dan drie maanden, te rekenen vanaf de datum van hun ontstaan. Zowel de stilzwijgend aanvaarde als niet getolereerde, en dus onrechtmatige debetstanden doen debetintresten lopen.

(3) Bij niet raadpleging van de elektronische rekeningafschriften gedurende zes maanden, behoudt de bank zich het recht voor deze op kosten van de cliënt per post op te sturen met een driemaandelijkse periodiciteit tegen het tarief dat hierop van toepassing is.

(4) Onder voorbehoud van goedkeuring van uw dossier door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. Vanaf 01/01/2018: 20 EUR per jaar indien de kaart de laatste 12 maanden niet minimum 12 keer gebruikt werd (eerste referentieperiode: 01/01/2017 - 31/12/2017).