Vastgoed kopen zonder uw beleggingen te verkopen? Dat kan!

Kredieten - 27 juni 2024

Vastgoed kopen zonder uw beleggingen te verkopen? Dat kan!Let op, geld lenen kost ook geld.

Droomt u van een nieuwe woning of een tweede verblijf om zelf van te genieten? Overweegt u een vastgoedinvestering? Of wil u uw kinderen helpen hun eerste huis te kopen? Dan kan u als belegger voor een dilemma staan: uw beleggingsportefeuille verkopen, of een hypotheek nemen. Maar wat als de oplossing op dat dilemma nu eens geen van beide is …? In dat geval kan een DB Investment Loan1 voor u misschien het geknipte alternatief zijn om uw project te realiseren.

In 2023 is de Belgische vastgoedmarkt lichtjes afgekoeld. Er werden minder transacties geregistreerd dan in 2022, wat aantoont dat de markt in het algemeen daalt. Toch blijft de aantrekkingskracht van onroerend goed groot bij de Belgen, en daar lijkt weinig tegen opgewassen.

Kopen met het hart of kopen als investering?

Wat uw vastgoedproject ook is, u heeft wellicht nood aan financiering. Met een DB Investment Loan kan u lenen2 door de beleggingen die u op uw effectenrekening bij Deutsche Bank heeft in onderpand te geven. En dit zonder uw beleggingen te hoeven verkopen. Op basis van de waarde en het type beleggingen en uw inkomen (uw terugbetalingscapaciteit) kan u dan een bedrag lenen tegen een competitieve rentevoet en dat met behoud van het rendementspotentieel van uw portefeuille.

Om het maximumbedrag te bepalen dat u kan lenen, analyseren de kredietexperts van Deutsche Bank elke lijn op uw effectenrekening. Dat gebeurt aan de hand van verschillende criteria: het type belegging, de mogelijke vervaldatum, de valuta, de rating van de uitgever, de volatiliteit, de liquiditeit (verhandelbaarheid), enz. Op basis daarvan wordt de onderpandwaarde van uw portefeuille bepaald. Als deze waarde hoger is dan het bedrag dat u wil lenen, dan hoeft u slechts een deel van uw beleggingen als onderpand te geven. Op die manier hoeft u uw kapitaal – of het potentiële rendement ervan – niet aan te spreken om uw vastgoed te kopen. Bovendien blijft u tijdens de looptijd van uw lening profiteren van onze opvolging en ons beleggingsadvies en kan u effecten blijven kopen en verkopen.

Klassieke lening of bullet-lening

Afhankelijk van uw project heeft u twee opties om de lening af te lossen. Of u nu een investeringspand koopt of een nieuw huis nu u misschien uw pensioen nadert, de keuze van de meest geschikte optie kan naargelang uw situatie verschillen.

  • Ofwel kiest u voor een klassieke lening met vaste maandelijkse kapitaalaflossingen en interestbetalingen. Elk maand betaalt u de rente en een deel van het geleende bedrag terug. Deze formule is mogelijk voor leningen met een looptijd van 1 tot 10 jaar en is aanbevolen als u over een grote spaarcapaciteit beschikt.
  • Ofwel kiest u voor een bullet-lening en aflossingsvrij krediet waarbij u enkel de trimestriële interesten betaalt en het kapitaal op het einde van de termijn in één keer terugbetaalt. De looptijd bedraagt 6 maanden tot 10 jaar. Deze formule kan geschikt zijn als u bijvoorbeeld vóór het einde van de lening uw groepsverzekering of pensioensparen uitbetaald krijgt, u ander vastgoed zal verkopen of uw onderneming zal overdragen.

In beide gevallen ligt de rentevoet vast voor de volledige looptijd. De rentevoet wordt bepaald aan de hand van de marktrentevoeten op het ogenblik van het afsluiten van de lening.

Lage kosten

Met een DB Investment Loan financiert u uw aankoop en behoudt u tegelijk uw beleggingsportefeuille. Daarnaast bespaart u ook talrijke kosten in vergelijking met een traditionele hypotheek die wordt gedekt door een hypothecaire inschrijving. Dit komt omdat u voor het financiële gedeelte van de aankoop geen beroep hoeft te doen op een notaris. Mooi meegenomen: bij Deutsche Bank hoeft u bij het afsluiten van een DB Investment Loan geen aanvullende producten af te sluiten (die andere banken vaak wel vragen, zoals een brandverzekering). En bij Deutsche Bank bedragen de dossierkosten slechts 250 euro.

Welke projecten financieren onze cliënten?

In 2023 realiseerden heel wat cliënten van Deutsche Bank hun projecten met een DB Investment Loan. In 80% van de gevallen werd de oplossing gebruikt voor de aankoop van onroerend goed, en dan vooral voor investeringsvastgoed. Op de tweede plaats kwam de aankoop van een eerste woning, gevolgd door een renovatie, de aankoop van een tweede verblijf of zelfs het plaatsen van een zwembad. Een DB Investment Loan werd vooral gebruikt voor de financiering van vastgoed in België, gevolgd door Frankrijk, Spanje en Italië.

Vooral bullet-formule in trek

Onze cliënten kozen vorig jaar vooral voor de bullet­formule, waarbij de gemiddelde looptijd 7 jaar bedraagt (een looptijd die moeilijk te realiseren is met een klassieke hypothecaire inschrijving wegens de hoge kosten en omslachtige administratieve procedures bij banken). De gemiddelde looptijd voor de formule met vaste maandelijkse kapitaalaflossingen en interestbetaling bedroeg 9 jaar. De bedragen variëren naar gelang van het project, maar gaan van 100.000 euro (het minimumbedrag) tot verscheidene miljoenen euro.

Een andere trend is dat bij zo’n 30% van de leningen die gekoppeld zijn aan vastgoed de zogenaamde pandhouder – dat is de titularis van de effectenrekening – niet dezelfde persoon is als de begunstigde van de lening. Op die manier gaf een groot deel van de cliënten hun (klein)kinderen een duwtje in de rug.

Kinderen helpen met hun eerste woning

Goed om weten: er zijn vele manieren om uw (klein)kinderen te helpen zonder uw vermogen in gevaar te brengen. Dat kan echter alleen als de nodige regelingen worden getroffen. De kinderen helpen kan/moet soms snel gebeuren, zeker wanneer er zich een unieke kans aanbiedt om het vastgoed van hun dromen in handen te krijgen. Het is echter sterk aan te bevelen om alle betrokken partijen te beschermen tegen plotselinge en onverwachte gebeurtenissen die zowel de nalatenschap als de goede verstandhouding in de familie in het gedrang kunnen brengen. Als u meer informatie wil of een persoonlijk successieplan wil opstellen, kan u contact opnemen met uw adviseur, een notaris en/of de afdeling Estate Planning – Private Banking van Deutsche Bank.

Alle informatie over DB Investment Loan en de actuele rentetarieven vindt u op deutschebank.be/krediet-invest

Wilt u weten hoeveel u kan lenen en wat de voorwaarden
zijn om uw project waar te maken?

Maak een afspraak met uw adviseur op het nummer 078 156 160 of contacteer uw Private Banker.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Ook extra vastgoed op het oog?

14 maart 2024

Ook extra vastgoed op het oog?

Uw beleggingen ten dienste van uw vastgoedproject

12 mei 2023

Uw beleggingen ten dienste van uw vastgoedproject

Zo kopen rijke mensen vastgoed

20 december 2021

Zo kopen rijke mensen vastgoed

1 De DB Investment Loan met onroerende bestemming is een kredietovereenkomst onderworpen aan de bepalingen van het Boek VII van het WetboekEconomisch Recht met betrekking tot het hypothecair krediet. Indien het krediet een roerende bestemming heeft of renovatiewerken financiert, is de DBInvestment Loan een lening op afbetaling onderworpen aan de bepalingen van het Boek VII van het Wetboek Economisch Recht met betrekking tot hetconsumentenkrediet.
2 Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en de naleving van bepaalde bijzondere voorwaarden, zoals de analyse van desolvabiliteit van de aanvrager, de minimumwaarde van de inpandgeving van de effectenportefeuille en de looptijd van het krediet of het doel van het krediet.

×