Moody's verhoogt de rating van Deutsche Bank

Markten

Moody's verhoogt de rating van Deutsche Bank

6 augustus 2021 - Leestijd  4 min.

persbericht Deutsche Bank AG

Samengevat :
  • Dit is de eerste prestatie-gedreven ratingupgrade voor Deutsche Bank door Moody's sinds 2007, en bovendien één van de weinige ratingupgrades van een grote Europese bank door een toonaangevend bureau in 2021. 
  • Sinds november 2020 is de outlook voor de verschillende ratings van Deutsche Bank door alle grote ratingbureaus verhoogd.
  • Alle ratings van Deutsche Bank zijn ondertussen opnieuw op een positieve outlook geplaatst.

Moody's Investor Services heeft op 5 augustus een upgrade aangekondigd van alle ratings van Deutsche Bank. De Counterparty Rating en de Long-Term Deposit Rating van Deutsche Bank zijn opgewaardeerd van A3 naar A2, en de Non-Preferred Senior Unsecured Debt Rating gaat van Baa3 naar Baa2. Ook de rating voor kortetermijndeposito's en tegenpartijen is opgewaardeerd van P2 naar P1. Bovendien zijn alle ratings van Deutsche Bank opnieuw op een positieve outlook geplaatst.

Dit is de eerste prestatie-gedreven ratingupgrade voor Deutsche Bank door Moody's sinds 2007, en bovendien één van de weinige ratingupgrades van een grote Europese bank door een toonaangevend bureau in 2021. Sinds november 2020 is de outlook voor de verschillende ratings van Deutsche Bank door alle grote ratingbureaus verhoogd. Moody's: "Deutsche Bank heeft aanzienlijke stappen gezet om kosten te verlagen, haar inkomstenbasis te verstevigen en haar onderliggende winstpotentieel te verhogen.

Sterkere, meer gediversifieerde winsten zullen, als ze aanhouden, een buffer vormen voor de meer volatiele resultaten van Deutsche Bank's kapitaalmarktactiviteiten in ongunstige markten en - samen met de aanzienlijk lagere kostenbasis - de bank uitrusten om de financiële doelstellingen te bereiken die nog maar twee zomers geleden in de strategische revisie werden vastgelegd. Dit vooruitzicht, samen met de gekende sterke punten van Deutsche Bank op het gebied van solide kapitaal en liquiditeit, worden weerspiegeld in onze opwaardering van de ratings van de bank met een positieve outlook."

Christian Sewing, Chief Executive Officer, reageerde: "Het besluit van Moody's om onze ratings op te waarderen wordt zeer op prijs gesteld en is een mooie erkenning voor de bijzondere inspanningen van onze medewerkers, die Deutsche Bank in een zeer uitdagende omgeving transformeren. Samen hebben we een robuust bedrijfsmodel opgebouwd dat wordt ondersteund door een sterk kapitaal- en liquiditeitsbeheer en een gedisciplineerd kosten- en risicobeheer. Onze resultaten over de eerste helft van 2021, met winstverbeteringen in alle vier de bedrijfsonderdelen, onderstrepen de vooruitgang die we hebben geboekt op weg naar een duurzame winstgevendheid."

James von Moltke, Chief Finance Officer, voegde hieraan toe: "Dit is een mijlpaal voor ons transformatieproces. Deze beslissing van Moody's, een belangrijke stakeholder, valideert de vooruitgang die Deutsche Bank heeft geboekt sinds we twee jaar geleden onze nieuwe strategie lanceerden. Verbeteringen van de ratings voor zowel de lange als de korte termijn helpen ons om onze klantenactiviteiten aan meer concurrerende voorwaarden te financieren. Een positieve outlook is voor ons een grote aanmoediging om verdere vooruitgang te boeken bij de transformatie van Deutsche Bank."

Wat drijft deze beslissing? Belangrijkste factoren voor de upgrade

De succesvolle uitvoering van een unieke transformatie

Moody's zei: "Sinds de aankondiging van haar strategische reorganisatie in de zomer van 2019, heeft Deutsche Bank haar winstkracht herwonnen; het verbruik van kapitaal en leverage exposure verminderd; haar operationele kosten aanzienlijk verlaagd; haar sterke liquiditeit behouden; en haar afhankelijkheid van financiering op de kapitaalmarkt verminderd. Deze resultaten hebben Deutsche Bank in staat gesteld de strategische omschakeling te financieren, zonder de belangrijkste kapitaalratio's aanzienlijk te verlagen, waardoor de onderneming een meer solide basis heeft dan bij eerdere, minder ingrijpende herstructureringen het geval was."

De heroriëntering op kernkwaliteiten werpt vruchten af

Moody's merkte op: " Een centraal element van Deutsche Bank's strategische transformatie was de heroriëntering van haar kapitaalmarktactiviteiten en inkomstenmix op minder kapitaalintensieve activiteiten - cruciaal voor de groei van haar zakelijke klantenbasis die de kern van het nieuwe bedrijfsmodel zal vormen. Deutsche Bank is erin geslaagd om tijdens de herstructurering de inkomsten te doen stijgen en ligt voor op schema om haar inkomstendoelstellingen voor 2022 halen."

Goed gepositioneerde kernactiviteiten

Het bureau voegde daaraan toe: "De heroriëntatie van Deutsche Bank op activiteiten met hogere marges binnen vastrentende waarden en valuta's heeft niet geleid tot zichtbaar verlies van klanten of inkomsten. De inkomstenmix is namelijk nog steeds redelijk goed gediversifieerd. Daarom zou een vertraging in één of meer domeinen de herstelde inkomstenbasis van de Investment Bank (IB) niet buitensporig mogen verminderen, zodat de IB zelfs in een meer genormaliseerde markt goede winsten kan blijven boeken. Bovendien zullen de stijgende rentevoeten wereldwijd, vooral in de VS, de resultaten in de segmenten Corporate Bank (CB) en Private Bank (PB) vanaf 2022 verbeteren."

Een sterke vooruitgang op het gebied van duurzaamheid

Volgens Moody's loopt Deutsche Bank met haar duurzaamheidsstrategie in belangrijke opzichten voor op sectorgenoten. Deutsche Bank, zo merkt Moody's op, "heeft onlangs de initiatieven rond haar Sustainable Finance Taxonomy versneld om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte van ondernemingen wereldwijd om bedrijfsmodellen aan te passen aan bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen. De vroegtijdige invoering van een ESG-beleid en de bijhorende strategieën zal Deutsche Bank helpen om haar oplossingen aan te passen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van klanten. De bank heeft al geïsoleerde duurzame transacties geïntroduceerd op het gebied van handels- en toeleveringsketenfinanciering. Deze omvatten financieringsstructuren met ESG-gerelateerde beloningen en boetes indien duurzaamheidsdoelstellingen, gebaseerd op meetbare prestatie-indicatoren, niet worden gehaald. Deze kans op inkomstengroei is slechts één voorbeeld van hoe Deutsche Bank voorloopt op de concurrentie bij het ontwikkelen en dragen van de kosten van ESG-producten en risicobeheercapaciteiten."

Het conservatieve balansbeheer werpt vruchten af

Moody's merkte op dat "Deutsche Bank's gezonde kapitaalbasis en sterke liquiditeit stevige buffers bieden tegen verliezen." Het agentschap voegde toe dat "De bank verwacht een Common Equity Tier 1 (CET1) kapitaalratio van ongeveer 13% te behouden voor 2021 en daarna. Dit biedt een goede kapitaalbasis om de verwachte verslechtering van de activakwaliteit en de daaruit voortvloeiende negatieve ratingmigratie op te vangen. Deutsche Bank's aanzienlijke hoeveelheid liquide activa van hoge kwaliteit blijft een competitief voordeel op gebied van kredietsterkte van de groep en heeft haar herfinancieringsrisico aanzienlijk verminderd."

Sterk risicobeheer

Moody's lichtte toe: "De kredietportefeuille van de bank is goed gediversifieerd, met gematigde risicoconcentraties. Deze portefeuille van 445 miljard euro is goed gespreid over regio's, segmenten en activaklassen. Ongeveer de helft van de kredietverlening is gericht op Duitse particulieren en bedrijven, en we schatten dat de blootstelling aan risicovoller commercieel vastgoed en de leveraged debt capital markets (LDCM) samen slechts 9% van de totale brutoleningen uitmaken. Deutsche Bank heeft ook een lage blootstelling aan ongedekte consumentenkredieten." 

De aanhoudende kostendiscipline zorgt voor rendement voor aandeelhouders

Moody's zei: "In het tweede kwartaal van 2021 zijn de aangepaste kosten van Deutsche Bank met 6% gedaald tot € 4,6 miljard, opnieuw als gevolg van personeelsreducties en andere kostenefficiëntiewinsten. Maar deze herstructurering heeft ook geleid tot een stijging van de inkomsten, zodat de kostenverlagingen zich zullen vertalen in een aanzienlijk verbeterd operationeel hefboomeffect. Als deze vooruitgang aanhoudt, is Deutsche Bank goed op weg om haar ambitie van een rendement op eigen vermogen van 8% na belastingen in 2022 te verwezenlijken."


Na deze upgrade zijn de belangrijkste ratings van Deutsche Bank bij de toonaangevende bureaus als volgt:

Moody's relève les notations de la Deutsche Bank
×