Beleggen

Een wereld in verandering geeft beleggers stof tot nadenken

07 september 2020 - leestijd 4 min. 50

Geschreven door

David Ghezal

Investment Strategist

Samengevat

  • Demografische veranderingen, schaars wordende beschikbare natuurlijke bronnen en toenemende infrastructuurbehoeften (om op de snelle verstedelijking te antwoorden), zijn stuk voor stuk strategische thema's voor de toekomst.
  • Als we de verregaande veranderingen die momenteel aan de gang zijn analyseren, kunnen we beleggingsmogelijkheden identificeren waarbij we profijt kunnen halen uit deze onvermijdelijke wereldwijde transitie.

De wereld maakt momenteel snelle en structurele demografische veranderingen door. Onze tijd wordt gekenmerkt door drie grote demografische trends. In de eerste plaats de vergrijzing van de wereldbevolking. De nieuwe, jonge generaties consumeren op een andere manier dan de vorige. Ten tweede blijft de wereldbevolking snel groeien. Ten derde gaan steeds meer mensen in de stad wonen.

Economische en sociale gevolgen

Deze drie fundamentele demografische veranderingen hebben grote economische en sociale gevolgen. Ten eerste vereist een oudere bevolking meer investeringen in de gezondheidszorg, terwijl de opkomst van de “millennials”, die in de twee decennia vóór 2000 zijn geboren, de vraag naar nieuwe technologieën en diensten zal doen toenemen om te beantwoorden aan hun specifieke verwachtingen. De tweede belangrijke trend, de bevolkingsgroei, roept vragen op over de beschikbaarheid en het efficiëntere gebruik van de natuurlijke bronnen. Tot slot vereist het steeds grotere deel van de wereldbevolking dat naar de steden komt een aanzienlijke ontwikkeling en aanpassing van de stedelijke infrastructuur.

Die cruciale economische en sociale ontwikkelingen zullen belangrijke gevolgen hebben voor vraag en aanbod van goederen en diensten. Bedrijven die actief zijn in sectoren die zullen profiteren van die belangrijke trends zijn dus aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden.

Strategische sectoren

De vergrijzing zou bijvoorbeeld ten goede moeten komen aan de farmaceutische sector, biotechnologiebedrijven, medische diensten en leveranciers van medische apparatuur. Ook diensten zoals ouderenzorg en gezondheidsgerelateerde vastgoedbeleggingen zullen van deze ontwikkeling profiteren.

De jongere generaties onderscheiden zich dan weer door hun voorkeur voor producten en diensten met een focus op recreatie en welzijn, maar ook en vooral door hun onverzadigbare honger naar sociale netwerken en nieuwe technologieën. Deze trends bestonden al voor de gezondheidscrisis maar werden nog versterkt door de coronaviruspandemie. Dat is onder meer gebleken uit de zeer sterke toename van het online verbruik, lang niet alleen bij de “millennials”.

Een ander voorbeeld: gezien natuurlijke bronnen steeds schaarser worden als gevolg van de toename van de wereldbevolking zullen alternatieve energieën voor fossiele brandstoffen steeds populairder worden, net als rationeel beheer van water en afval, de strategische sectoren voor de toekomst.

De stedelijke infrastructuur zal moeten ontwikkelen om te beantwoorden aan de steeds grotere bevolkingsdruk die rust op de steden. Ook daarin liggen mogelijkheden voor beleggers, zoals in de bouwsector, engineering, architectuur of vervoer. Volgens een studie van adviesbureau McKinsey1 zou de wereldwijde vraag naar infrastructuur tegen 2035 investeringen van meer dan 69.400 miljard dollar vergen.

Kortom, de fundamentele verandering die de wereldbevolking doormaakt, zal kolossale uitgaven vergen in strategische sectoren waar slimme beleggers onvermijdelijk de meeste aandacht aan zouden moeten besteden.

Interesseert het thema van de wereld in verandering u?


Indien het past in uw beleggersprofiel, kies voor een oplossing in de vorm van een gestructureerd product2.

Lees ook

Beleggen

Beleggen

Beleggen

Als de bossen de vruchten plukken van uw beleggingen

Als de bossen de vruchten plukken van uw beleggingen

Als de bossen de vruchten plukken van uw beleggingen

05 november 2019

leestijd 1 min.

05 november 2019

leestijd 1 min.

05 november 2019

leestijd 1 min.

Dagelijks bankieren

Dagelijks bankieren

Dagelijks bankieren

Woont u straks ook in een smart city?

Woont u straks ook in een smart city?

Woont u straks ook in een smart city?

29 november 2019

leestijd 4 min.

29 november 2019

leestijd 4 min.

29 november 2019

leestijd 4 min.

1 Bron: McKinsey Global Institute, “Bridging infrastructure gaps: Has the world made progress?”, oktober 2017.

2 Gestructureerde financiële instrumenten, ook bekend onder de naam Structured Notes, bestaan in de vorm van “gestructureerde schuldeffecten”, of “afgeleide instrumenten”. Een gestructureerd financieel instrument is een financieel instrument van bepaalde duur, doorgaans uitgegeven door financiële instellingen, dat een rendement biedt dat gekoppeld is aan één of meer onderliggende activa (bijvoorbeeld een rentevoet of een beursindex) via vaste of variabele coupons betaald tijdens de looptijd of op de vervaldag van het effect. In geval van gestructureerde schuldeffecten verbindt de emittent zich ertoe aan de belegger 100% van het geplaatste kapitaal (exclusief kosten) terug te betalen op de vervaldag (behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent). In geval van een “afgeleid instrument” verbindt de emittent van een Structured Note er zich echter niet toe op de vervaldag aan de belegger 100% van het geplaatste kapitaal (exclusief kosten) terug te betalen.

×