Uw droomproject financieren zonder uw beleggingen te verkopen: een handleiding

Kredieten

Uw droomproject financieren zonder uw beleggingen te verkopen: een handleiding

18 oktober 2021 - Leestijd 2 min.

Let op, geld lenen kost ook geld.

Samengevat:

  • Met een DB Investment Loan1 kunt u een hele reeks dromen waarmaken: een tweede verblijf in het buitenland of in België, investeringsvastgoed, een zeilboot, sportvliegtuig ...
  • Het bedrag dat u leent, is gewaarborgd door een pand op uw effectenrekening.
  • Op die manier hoeft u uw eigen woning of een ander onroerend goed niet te laten hypothekeren. U bespaart hiermee heel wat extra kosten en dient uw beleggingen niet te verkopen.

De aankoop van een vastgoedbelegging (voor u of uw kinderen), de aankoop van een tweede huis of de renovatie van uw woning, een oldtimer of een kunstwerk: welke dromen u ook heeft, u dient ze op een of andere manier te financieren.

Geïnteresseerd in een project? Hier is onze kredietoplossing

Met onze kredietoplossing DB Investment Loan kunt u een bedrag lenen voor een project door de beleggingen op uw effectenrekening in onderpand te geven. 

Dit gebeurt zonder dat u uw effecten hoeft te verkopen. Uw terugbetalingscapaciteit - uiteraard rekening houdend met o.a. uw inkomen - en de waarde en het soort beleggingen in uw portefeuille bepalen het bedrag dat u kunt lenen. En dat tegen een rentevoet die concurrerend is met andere soorten leningen. Het grote voordeel? U blijft eigenaar van uw in pand gegeven beleggingen. Zo blijft u genieten van de potentiële rendementen en inkomsten ervan.

Waarom zou ik lenen voor een project in plaats van mijn effecten te verkopen?

De centrale banken hebben de controle over het renteklimaat. Ze houden de rente laag en pompen geld in de markten. Dat ultraflexibel monetair beleid zal waarschijnlijk nog lang worden voortgezet. Door de huidige crisis neemt de schuldenlast van de overheden fors toe, waardoor de centrale banken genoodzaakt zijn hun aankopen op de obligatiemarkt op te voeren. De markt verwacht dan ook dat de rente nog heel lang laag blijft. Ook het rendement op spaargeld zal waarschijnlijk onbeduidend en ver onder de inflatie blijven.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat in het huidige economische klimaat met lage rentetarieven en massale stimuli, andere activaklassen zoals beleggingsfondsen en aandelen profiteren en de voorkeur verdienen. Tenminste voor beleggers die een voldoende lange beleggingshorizon hebben, die bereid zijn een zeker risico te aanvaarden en voor wie de volatiliteit op korte termijn minder gevolgen heeft.

Belegd blijven

Dit illustreren we even met de historische rendementen van onze discretionair beheerde Private Banking-portefeuilles2. De afgelopen 7 jaar behaalde onze defensieve portefeuille (‘Income’) een rendement op jaarbasis van 1,83%. Voor beleggers die bereid zijn meer risico te nemen, leverde de ‘Balanced’-portefeuille een jaarlijks rendement van 4,89% op en de ‘Dynamic’-portefeuille 6,71%.

Als we kijken naar het rentetarief (JKP) in 2014, dan bedroeg die 2,21% voor een DB Investment Loan met een looptijd van 7 jaar. De potentiële waarde van onze kredietformule is dan ook meteen duidelijk. Vooral wanneer u weet dat u, om uw koopkracht te behouden en de inflatie te verslaan, geen andere keuze hebt dan op langere termijn belegd te blijven en meer risico te nemen (indien uw Financial ID en beleggingshorizon het toelaten).

Uiteraard hoeft u geen portefeuille onder discretionair beheer te hebben om te kunnen profiteren van een DB Investment Loan. Al uw effecten kunnen in aanmerking komen voor uw financiering.

Ten slotte mag u niet uit het oog verliezen dat de inpandgeving van uw effectenrekening om te lenen voor een project niets afdoet aan ons advies. Als DB Personal of Private Banking-cliënt blijft u profiteren van proactieve en persoonlijke ondersteuning, waaronder aanbevelingen om uw portefeuille aan te passen aan de marktontwikkelingen (tenzij u koos voor een relatie zonder advies). Ook als u uw portefeuille wenst te liquideren, kunt u dat te allen tijde doen, mits de bank daarmee instemt. In dit geval rust het pandrecht op de uit de verkoop resulterende liquide middelen.

Een voorbeeld uit de praktijk

Stel dat u 200.000 euro nodig heeft voor de aankoop van investeringsvastgoed. In het kader van een DB Investment Loan (kredietovereenkomst voor onroerend goed, zonder aflossing en zonder hypothecaire inschrijving) met een looptijd van 7 jaar bedraagt het jaarlijks kostenpercentage (JKP) momenteel 1,57% (vaste debetrentevoet van 1,53% + 250 euro administratiekosten van kracht op 15/10/2021), wat neerkomt op 84 maandelijkse aflossingen van 2.511,31 euro. Dat is een totaal af te lossen bedrag van € 211.200,04. Rentevoet voor een periode van 7 jaar, geldig op 15/10/2021, tot wijziging. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag en naleving van bepaalde voorwaarden.

Meer weten over DB Investment Loan?

Neem contact op met uw DB Personal adviseur of Private Banker om meer te weten over de voorwaarden van deze kredietformule en het bedrag dat u kunt lenen.

1 De DB Investment Loan met onroerende bestemming is een kredietovereenkomst onderworpen aan de bepalingen van het Boek VII van het Wetboek Economisch Recht met betrekking tot het hypothecair krediet. Indien het krediet een roerende bestemming heeft of renovatiewerken financiert, is de DB Investment Loan een lening op afbetaling onderworpen aan de bepalingen van het Boek VII van het Wetboek Economisch Recht met betrekking tot het consumentenkrediet. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en de naleving van bepaalde bijzondere voorwaarden, zoals de analyse van de solvabiliteit van de aanvrager, de minimumwaarde van de inpandgeving van de effectenportefeuille en de looptijd van het krediet of het doel van het krediet.

2 Nettorendement in euro over 7 jaar (van 30/09/2014 tot 30/09/2021) van onze oplossing voor discretionair beheer in het kader van Private Banking, op basis van modelportefeuilles met de profielen Income (1,1 miljoen euro), Balanced (2,1 miljoen euro) & Dynamic (2,4 miljoen euro), alle kosten en belastingen afgetrokken. Bron: Deutsche Bank AG, kantoor Brussel. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. Beleggingsproducten zijn aan risico's onderhevig.

×