Deutsche Bank maakt €1,9 miljard winst vóór belastingen in Q1 2023 bekend

Markten en beleggingen - 26 juli 2023

Deutsche Bank behaalt in het tweede kwartaal de hoogste omzet sinds 2016

Fragment uit de boodschap van Christian Sewing aan alle medewerkers over de resultaten van het tweede kwartaal van 2023.

Beste collega’s

De financiële resultaten van het tweede kwartaal die we vandaag hebben gepubliceerd, vragen om een grondige toelichting van de voornaamste ontwikkelingen. De belangrijkste boodschap is echter dat we opnieuw een sterke operationele prestatie hebben geleverd van april tot juni, waarmee we onze opwaartse trend van de afgelopen jaren voortzetten. Dit wordt weerspiegeld in de omzet, die met 11% steeg ten opzichte van Q2 2022 tot € 7,4 miljard, het hoogste cijfer voor het tweede kwartaal sinds 2016.

Onze winst voor belastingen daalde daarentegen met 9% vergeleken met 12 maanden geleden, tot € 1,4 miljard, wat te wijten was aan buitengewone kosten die niet direct verband houden met onze lopende bedrijfsactiviteiten. Deze kosten niet meegerekend, steeg onze winst voor belastingen in het tweede kwartaal met 25% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Deze niet-operationele kosten zijn voornamelijk gekoppeld aan juridische procedures en herstructurering en bedragen in totaal € 655 miljoen, meer dan een half miljard euro meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ondanks deze kosten konden we onze winst voor belastingen in de eerste zes maanden van 2023 licht verhogen ten opzichte van het voorgaande jaar tot 3,3 miljard euro - ons beste resultaat in 12 jaar.

Dit bewijst eens te meer hoe solide onze bank is - op alle gebieden:

  • De Corporate Bank verhoogde haar omzet in het tweede kwartaal met 25%, met dubbelcijferige groeipercentages in alle bedrijfsonderdelen. De Business Bank, die zich richt op kleinere zakelijke cliënten, zag haar omzet met 78% stijgen. Tegelijkertijd verbeterde de winstgevendheid van de Corporate Bank aanzienlijk: het rendement na belastingen op het tastbaar eigen vermogen bedroeg een zeer solide 14,8%. Een indrukwekkende prestatie. Gefeliciteerd!
  • Bij de Investment Bank daalden de inkomsten met 11%, vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar, waarin de markt extreem actief was als gevolg van de onzekerheid over de oorlog in Oekraïne. Vergeleken met onze sectorgenoten kunnen we onze eigen resultaten absoluut handhaven en we hebben ons marktaandeel in enkele belangrijke gebieden verder verhoogd. Onze financieringsactiviteiten waren opnieuw zeer stabiel en de inkomsten uit Origination & Advisory, dat een sleutelrol speelt in onze groeistrategie, stegen met 25%.
  • De Private Bank genereerde dan weer 11% meer inkomsten dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar, met een bijzonder sterke groei van 16% in onze binnenlandse Duitse markt. De basis voor verdere groei is nu gelegd, met een netto-instroom van bijna € 7 miljard. Daarnaast verwachten we de komende kwartalen een gunstige wind voor de rentetarieven. Tegelijkertijd hebben we aan het einde van het tweede kwartaal de laatste grote stap gezet in de IT-fusie tussen Deutsche Bank en Postbank, met de migratie van 12 miljoen Postbank-klanten naar het gezamenlijke IT-platform. Dit was een enorme teamprestatie waarbij bedrijfs- en infrastructuureenheden betrokken waren en eentje die niet kan worden overschat.
  • Asset Management blijft profiteren van de sterke vraag van cliënten. Van april tot juni boekte DWS een netto-instroom van meer dan € 9 miljard, voornamelijk in passieve en alternatieve beleggingsproducten. Dit was aanzienlijk meer dan in het eerste kwartaal, dat ook al zeer goed was. We bevinden ons dus in een goede positie om weer te groeien, nu de financiële markten verbeteren, na een omzetdaling van 6% in het tweede kwartaal.

Dit alles onderstreept de voordelen van ons evenwichtige bedrijfsmodel, met vier divisies die elkaar perfect aanvullen. Dit geeft ons kracht en stabiliteit, waar momenteel veel vraag naar is. Onze resultaten uit het tweede kwartaal onderstrepen op indrukwekkende wijze onze veerkracht: we konden onze Common Equity Tier 1-ratio optrekken tot 13,8%, we hebben voldoende kasreserves en onze deposito's zijn in het tweede kwartaal weer licht gestegen.

Samen met de toename van de zakelijke volumes is dit een duidelijk teken van het vertrouwen dat onze cliënten in ons hebben. En we hebben onlangs ook belangrijke vertrouwensstemmen gekregen van andere belanghebbenden: de ratingbureaus Fitch en DBRS hebben ons beide een upgrade gegeven in juni. Gisteren keurde de Europese Centrale Bank onze plannen goed om € 450 miljoen van onze eigen aandelen terug te kopen, waardoor we meer kapitaal kunnen uitkeren aan onze aandeelhouders, zoals beloofd. Dit laat zien dat ook onze toezichthouders de kracht en stabiliteit van onze bank erkennen.

Met deze solide basis kunnen we nu verder werken aan de taken die we onszelf hebben opgelegd om ons groeitraject te versnellen. We hebben het afgelopen kwartaal al een goede vooruitgang geboekt: onze inkomstengroei ligt ruim boven de samengestelde jaarlijkse groeidoelstelling van 3,5% tot 4,5% die we onszelf voor 2025 hadden gesteld. En we hebben de basis gelegd voor toekomstige groei, bijvoorbeeld door selectieve werving, de overname van de Britse broker Numis en onze samenwerking met Miles & More. Tegelijkertijd gaan we, zoals gepland, efficiënter om met ons kapitaal. In het tweede kwartaal hebben we de afwikkelingstransacties versneld, waardoor risicogewogen activa van ongeveer € 3 miljard vrijkwamen. Tegen 2025 streven we naar een structurele vermindering van de risicogewogen activa met 15 tot 20 miljard euro.

Tot slot boeken we ook vooruitgang bij het verlagen van de kosten. Van de extra 2,5 miljard euro die we willen besparen, hebben we al veel van de maatregelen die nodig zijn om meer dan 1 miljard euro aan kostenbesparingen te realiseren, afgerond of geïmplementeerd. Daarnaast hebben we andere concrete stappen bepaald om de operationele efficiëntie op alle niveaus te verbeteren. Ik ben me ervan bewust dat dit ook betekent dat we een aantal moeilijke beslissingen moeten nemen, maar we opereren in een omgeving waarin de prijzen aanzienlijk stijgen, wat nog een reden is om een strikte kostendiscipline te handhaven. Dit is de enige manier waarop we de financiële ruimte kunnen creëren om te blijven investeren in ons bedrijf en onze toekomstige groei.

Maar eerste en vooral wil ik van de gelegenheid gebruik maken om u namens het management te bedanken voor opnieuw een sterk kwartaal, een echt succesvol eerste halfjaar en vooral voor uw niet-aflatende inzet. Het momentum is aan onze kant: we hebben een solide businessmodel en een strategie die werkt. Het afgelopen kwartaal hebben we het winstpotentieel van onze bank laten zien en we boeken goede vooruitgang op het gebied van winstgevendheid. We kunnen dan ook erg trots zijn op onze medewerkers. Het is aan ons om onze bank vooruit te helpen. Laten we er samen alles aan doen om deze kans te grijpen.

De beste groeten

Christian Sewing
Chief Executive Officer

Deel dit artikel

×