Deutsche Bank maakt €1,9 miljard winst vóór belastingen in Q1 2023 bekend

Markten en beleggingen - 27 april 2023

Deutsche Bank maakt € 1,9 miljard winst vóór belastingen in Q1 2023 bekend

Fragment uit de boodschap van Christian Sewing aan alle medewerkers over de resultaten van het eerste kwartaal van 2023.

Sinds we eind vorig jaar onze transformatie hebben voltooid, zijn we een nieuwe fase van onze Global Hausbank-strategie ingegaan. Onze resultaten over het eerste kwartaal, die vandaag werden gepubliceerd, onderstrepen dat we op de goede weg zijn. In een periode die opnieuw werd gekenmerkt door grote volatiliteit en door negatieve krantenkoppen over de banksector, hebben we ons niet van de wijs laten brengen en opnieuw een geweldig resultaat behaald. Dat blijkt uit de beste start van het jaar sinds lange tijd. We behaalden 7,7 miljard euro aan inkomsten, het hoogste in één kwartaal sinds 2016, en de winst vóór belastingen van 1,9 miljard euro was dan weer het beste resultaat sinds 2013. Ons rendement na belastingen op het tastbaar eigen vermogen zou 10 procent bedragen als de jaarlijkse bankheffingen pro rata over het jaar zouden worden geboekt, en ligt daarmee al op het niveau van onze doelstelling voor 2025. Dit hebben wij te danken aan een bedrijfsmix die evenwichtiger is dan in lange tijd: ongeveer twee derde van onze inkomsten en winst is afkomstig van onze stabielere activiteiten.

Dit zijn cijfers waar we trots op mogen zijn - en ik ben vooral blij omdat ze bevestigen wat sommigen tijdens de marktturbulentie in maart in twijfel probeerden te trekken: de stabiliteit en veerkracht van onze bank. Vandaag hebben we een duidelijk signaal afgegeven over hoe sterk Deutsche Bank is. Dit wordt nog duidelijker als je kijkt naar de indicatoren die gewoonlijk minder in de schijnwerpers staan. Eind maart bedroeg onze Common Equity Tier 1 (CET1)-ratio 13,6%, ruim boven onze doelstelling van 13%. Onze Liquidity Coverage Ratio (LCR) was stabiel op 143 procent, en onze kredietportefeuille blijft robuust in een moeilijk economisch klimaat. Gezien onze toenemende winstgevendheid en zeer solide kapitalisatie zijn we een dialoog met de toezichthouders gestart over het inkopen van aandelen in de tweede helft van het jaar.

We hebben hard gewerkt om deze stabiliteit te bereiken. Het is de basis voor het succesverhaal dat we sinds het begin van onze transformatie aan het schrijven zijn. We zijn ervan overtuigd dat het ons ook in staat stelt om nog sneller vooruitgang te boeken op de ingeslagen weg en om nog systematischer gebruik te maken van de mogelijkheden die ons ter beschikking staan.

Om dit alles te bereiken hebben we vandaag een reeks strategische aanpassingen aangekondigd die onze focus verder zullen aanscherpen. In dit verband gebeurden er ook enkele wijzigingen in de samenstelling en de verdeling van de verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur. De bank maakt van deze gelegenheid bovendien gebruik om op sommige plaatsen ook de managementstructuren aan te passen aan onze huidige prioriteiten.

Onze focus op kosten en efficiëntie blijft van fundamenteel belang gezien de voortdurende uitdagingen die inflatie met zich meebrengt.

Dit brengt me bij de strategische aanpassingen die we vandaag hebben aangekondigd, waaronder aanvullende kostenmaatregelen. Hier dienen zich nieuwe mogelijkheden aan, met name door het gebruik van innovatieve technologieën zoals artificiële intelligentie, maar ook door verdere optimalisering van onze organisatie- en verkoopstructuren. We willen deze mogelijkheden in de toekomst nog beter benutten en verwachten daarom 2,5 miljard euro aan operationele efficiëntieverbeteringen te kunnen realiseren, in plaats van de eerder geplande 2 miljard euro.

Wij zijn nog steeds van plan een aanzienlijk deel van de besparingen te herinvesteren in onze activiteiten om de basis te leggen voor een nog sterkere groei. De afgelopen kwartalen is gebleken dat onze cliënten op alle gebieden meer zaken met ons willen doen. We moeten ook profiteren van de marktkansen die zich in het eerste kwartaal hebben voorgedaan en doen dit door middel van extra investeringen - enerzijds in technologie, bijvoorbeeld bij de Corporate Bank, en anderzijds in extra cliëntenadviseurs, bijvoorbeeld bij de International Private Bank en bij de Origination & Advisory-activiteiten van onze Investment Bank. De afgelopen weken werden de eerste gerichte aanwervingen al aangekondigd. Het potentieel is enorm, en we hebben er alle vertrouwen in dat wij onze inkomsten tot 2025 met meer dan voorheen kunnen verhogen.

Het is echter ook belangrijk dat wij winstgevend groeien. Onze investeerders verwachten dat ons rendement op tastbaar eigen vermogen (RoTE) op de middellange termijn duidelijk boven de 10 procent uitkomt. Dat is ook onze ambitie en we zijn er, niet in de laatste plaats door het succesvolle eerste kwartaal, van overtuigd dat we de capaciteit hebben om dat te bereiken. Dit vereist echter dat wij nog beter letten op de manier waarop we ons kapitaal inzetten. Daarom zullen wij ons in de toekomst concentreren op activiteiten die minder kapitaal vergen en een bovengemiddeld rendement opleveren. Daartoe behoren met name die gebieden waar wij met onze uitzonderlijke adviescapaciteiten een toegevoegde waarde voor onze cliënten kunnen creëren.

Ons doel is om in de komende twee jaar op die manier 15-20 miljard euro aan risicogewogen activa vrij te maken, die wij opnieuw kunnen investeren in kapitaalintensieve activiteiten en kunnen uitkeren aan onze aandeelhouders, wat ons rendement ten goede komt.

We zijn een sterke bank, en we hebben nog een volle agenda met initiatieven en maatregelen om ons nog sterker te maken. We hebben onszelf ambitieuze doelen gesteld en willen in 2025 Europees marktleider zijn. Samen kunnen we dit bereiken - dat is mijn stellige overtuiging. Ik kijk uit naar onze verdere reis!

De beste groeten

Christian Sewing

Deel dit artikel

×