Deutsche Bank maakt resultaten voor 2022 bekend

Markten en beleggingen - 2 februari 2023

Deutsche Bank maakt resultaten voor 2022 bekend

Uittreksel uit de boodschap van Christian Sewing aan alle collega’s over de resultaten van 2022

1.305 dagen geleden, op 8 juli 2019, presenteerden we een nieuwe strategie voor onze bank. We noemden deze strategie "Compete to Win" om duidelijk te maken waar het ons om ging: Deutsche Bank na vele moeilijke jaren weer concurrentieel maken. Om dat te bereiken zijn we begonnen aan een ambitieuze transformatie die de afgelopen jaren veel van ons allemaal heeft gevergd.

Vandaag maken wij de balans op van deze transformatie en de resultaten zijn bemoedigend: wij hebben de belangrijkste doelstellingen die wij ons drieënhalf jaar geleden hebben gesteld, bereikt. Onze bank is nu winstgevender, efficiënter, beter gediversifieerd, robuuster en minder risicovol dan toen - en daardoor in een sterke positie om in de mondiale concurrentie niet alleen te overleven, maar zelfs in de aanval te gaan.

De resultaten van vorig jaar, die we vanochtend hebben gepubliceerd, zijn een indrukwekkend bewijs van deze kracht; we eindigden 2022 met een winst vóór belastingen van 5,6 miljard euro. Dit is een stijging van 65 procent ten opzichte van het voorgaande jaar en het hoogste resultaat in 15 jaar. Ons rendement op het tastbaar eigen vermogen na belastingen steeg tot 9,4 procent. Dit is hoger dan onze doelstelling van 8 procent, wat deels te danken is aan het eenmalige effect van de herwaardering van onze Amerikaanse uitgestelde belastingvorderingen, waaruit de verbeterde winstgevendheid van onze Amerikaanse franchise blijkt.

Het aanzienlijk betere jaarresultaat danken wij echter in de eerste plaats aan onze operationele vooruitgang. We hebben de inkomsten met 7 procent verhoogd tot 27,2 miljard euro dankzij de toegenomen klantenactiviteit. Tegelijkertijd hebben we de kosten verder verlaagd met 5 procent tot 20,4 miljard euro. De kosten-batenverhouding, onze belangrijkste efficiëntie-indicator, is voor het hele jaar gedaald van 85 naar 75 procent.

Dit zijn zeer goede cijfers, die nog indrukwekkender worden als we kijken naar de omstandigheden waarin we ze hebben bereikt. 2022 werd gekenmerkt door een verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, ernstige marktturbulentie, zorgen over een energietekort in Europa en een inflatie zoals we die in decennia niet meer hebben gezien.

In deze onzekere omgeving hebben we onderstreept waarin onze bank zich vooral onderscheidt. Dankzij de hoge kwaliteit van onze kredietportefeuille en ons eersteklas risicobeheer konden wij, zoals verwacht, de voorzieningen voor kredietverliezen binnen de perken houden. En terwijl wij onze klanten in deze tijden met krediet en liquiditeit hebben bijgestaan, hebben wij een sterke balans aangehouden, waardoor onze CET1-ratio tijdens onze transformatie vrijwel voortdurend boven de 13 procent bleef.

Bovenal heeft ons bedrijfsmodel, dat gebaseerd is op vier sterke pijlers, zich in deze moeilijke tijd precies zo bewezen als we voor ogen hadden toen we in 2019 begonnen met de reorganisatie van onze divisies. Terwijl de afgelopen jaren, toen de markten het goed deden en de rente laag was, onze divisies Investment Bank en Asset Management uitblonken met hoge groeicijfers, waren in 2022 de Corporate Bank en de Private Bank de belangrijkste groeiers met omzetstijgingen van respectievelijk 23 en 11 procent. Beide divisies behaalden dan ook recordwinsten.

Dit mag echter geen afbreuk doen aan de prestaties van de Investment Bank en Asset Management. Het aanhoudende succes van de Investment Bank in Fixed Income en Currencies compenseerde ruimschoots de stilstand in Origination & Advisory vorig jaar, en de inkomsten stegen met 4 procent. Bij Asset Management daalden de inkomsten met 4 procent. Gezien de gelijktijdige inzinking van bijna alle belangrijke markten is deze prestatie echter nog steeds opmerkelijk.

2022 was niet alleen een succesvol jaar voor onze Core Bank. Ik wil ook wijzen op de prestaties van onze Capital Release Unit. Dat team heeft opnieuw uitstekende vooruitgang geboekt bij de vermindering van risico's en kosten en heeft de afgelopen drieënhalf jaar een cruciale bijdrage geleverd aan onze transformatie. De eenheid heeft haar opdracht nu in principe volbracht. Terwijl zij haar resterende posities onder leiding van Richard Stewart verder afwikkelt, zullen wij stoppen met de afzonderlijke verslaggeving over dit team.

Onze volgende belangrijke doelstelling blijft ongewijzigd: met onze Global Hausbank-strategie, die wij in maart vorig jaar hebben gepresenteerd, blijven wij op de goede weg om in 2025 een rendement op het tastbaar eigen vermogen na belastingen van meer dan 10 procent te bereiken. In 2023 willen wij de volgende stap in deze richting zetten en onze winst vóór belastingen verder verhogen; wij verwachten dat onze inkomsten weer zullen stijgen en dat onze voorzieningen voor kredietverliezen stabiel zullen blijven in het licht van de verbeterende economische vooruitzichten. En wij streven ernaar om de kosten in 2022 gelijk te houden, ook al moeten wij daarvoor in een inflatoire omgeving nog ambitieuzer worden.

In het algemeen moeten we ervan uitgaan dat de tijden turbulent en uitdagend zullen blijven. En we weten dat we op sommige gebieden, waaronder onze controles, nog moeten verbeteren. Maar met ons uitstekende team twijfel ik er niet aan dat we de uitdagingen ook dit jaar weer aankunnen. Jullie hebben de afgelopen drieënhalf jaar allemaal geweldige dingen bereikt, en met jullie deskundigheid, discipline en inzet hebben jullie ook in 2022 jullie stempel gedrukt. De Raad van Bestuur en het Group Management Committee zijn jullie enorm dankbaar. We zijn trots op wat we samen tot stand hebben gebracht. En dat zouden jullie ook moeten zijn.

De beste wensen,

Christian Sewing


Deel dit artikel

×