3 basisregels om internetfraude te vermijden

Dagelijks bankieren - 15 februari 2023

3 basisregels om internetfraude te vermijden

Fraudeurs zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om het vermogen van hun slachtoffers te stelen. Het is belangrijk om veiligheidsmaatregelen te nemen om uw activa te beschermen. U kunt bepaalde regels volgen en waakzaam blijven om het risico op fraude tot een minimum te beperken.

Hieronder een herinnering aan onze 3 basisregels:

1/ Let op wanneer u vanuit een e-mail doorklikt naar Online Banking.

Als u op een link in een e-mail klikt, controleer dan of het internetadres van de pagina waar de link toe leidt beveiligd is. U kunt controleren of het internetadres van een pagina beveiligd is door na te gaan of het begint met https (waarbij de ‘s’ staat voor ‘secured’). Het beveiligde adres van Online Banking is https://onlinebanking.deutschebank.be

2/ Let goed op wat u ondertekent wanneer u een transactie uitvoert.

Kwaadaardige software kan soms transacties (rekeningnummers, ISIN codes en/of bedragen) wijzigen. U kunt dus best zorgvuldig nakijken wat u ondertekent: druk op ‘Wat is dit?’ (in het transactiescherm van Online Banking) en controleer of de cijfers die in de digipass ingegeven moeten worden correct zijn. De cijfers komen overeen met het rekeningnummer en/of het bedrag. Afhankelijk van de transactie zullen er geen, één of meerdere controlegetallen in de digipass ingegeven moeten worden.

3/ Deel nooit uw gebruikersnaam en pincode mee. Schrijf ze ook nergens op.

Geef ook nooit uw digipass, gebruikersnaam, pincode of de door de digipass gegenereerde unieke code aan derden...

Deutsche Bank zal u nooit vragen om uw gebruikersnaam, de pincode van uw digipass of de door de digipass gegenereerde unieke code mee te delen en dit noch mondeling, noch per brief, noch per e-mail, noch via een pop-up scherm. Geef ook nooit deze gegevens als u zogezegd wordt opgebeld voor technische problemen. Uw bank- of inloggegevens zullen ook nooit op een andere website gevraagd worden dan op onze beveiligde Online Banking website.

Ga voor meer tips en informatie over de veiligheid van uw bankverrichtingen naar onze pagina ‘Veiligheid’.

Denkt u dat u het slachtoffer bent van fraude?

Blokkeer uw onlinediensten van Deutsche Bank (24/7)
door te bellen naar +32 (0)2 551 99 98.
Om uw kaarten te blokkeren, belt u Card Stop (24/7) op 078 170 170.

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

13 oktober 2022

Hoe herkent u phishing?

17 mei 2022

Voor phishing blijft het nog code rood

24 november 2021

Phishing: opgelet, ook fraudeurs doen aan diversificatie