Uw doelstellingen
liquiditeiten, bescherming, groei

Dankzij uw Financial ID structureren we samen uw kapitaal volgens drie specifieke
doelcategorieën. Zo realiseert u uw projecten volgens de prioriteit die u eraan geeft. En met
aandacht voor de risico’s die u werkelijk neemt.

Uw doelstellingen

Liquiditeiten

Het deel van uw vermogen dat altijd beschikbaar moet blijven voor uw dagelijkse uitgaven, voor een project op korte termijn of als financiële reserve.

Door uw liquiditeitsdrempel te bepalen, zit u nooit zonder cash bij onvoorziene omstandigheden. U krijgt een waarschuwing van zodra uw portefeuille onder het door u bepaalde minimum zakt.

Liquiditeiten

Info

U kunt deze bedragen op elk moment aanpassen aan uw situatie.

Bescherming

Het deel van uw geld dat u optimaal wilt beschermen tegen onzekerheden. Het kan gaan om kapitaal dat u wilt beschermen voor een specifiek doel op middellange of lange termijn (aankoop van vastgoed, pensioenkapitaal, …) of kapitaal dat u wilt beschermen om er regelmatige inkomsten uit te halen.

Door uw minimumbeschermingsbehoefte te bepalen, bent u er zeker van dat u dit minimumbedrag altijd zult aanhouden in uw beleggingen met gegarandeerd of beschermd kapitaal. U krijgt een waarschuwing van zodra uw portefeuille onder dat minimum zakt.

Bescherming

Info

Het is mogelijk om regelmatige inkomsten uit uw beleggingen in bescherming te halen.

Groei

Dit is het deel van uw portefeuille waarvan u een hoger rendement mag verwachten maar waarvoor het risico op kapitaalverlies groter is.

Op basis van de algemene strategie die u hebt gekozen, van uw verliestolerantie en van uw financiële situatie, bepaalt Deutsche Bank het maximale risico binnen uw portefeuille.

Deutsche Bank zal u informeren van zodra u het maximum risico overschrijdt door de nodige notificaties te activeren.

Groei

Info

U kunt deze bedragen op elk moment aanpassen aan uw situatie.

Door uw doelstellingen te bepalen, verzekert u zich van

Advies op maat dat écht tegemoetkomt aan uw persoonlijke doelstellingen.

Notificaties van zodra uw portefeuille niet meer aansluit bij uw risicoprofiel.

De opvolging van uw portefeuille door Deutsche Bank, die u toelaat om tijdig te reageren wanneer uw portefeuille uw aandacht vergt.

Bepaal nu uw doelstellingen

Meld u aan in uw Online Banking en vul de vragenlijst in

of

Hebt u vragen?

×