Gestructureerde producten

Gestructureerde producten

Profiteer van de vele mogelijke strategieën die gestructureerde producten te bieden hebben en volg de marktevolutie terwijl u de risico's probeert te beperken.

Reclame

Onze selectie gestructureerde producten

Het deel van uw geld dat u optimaal wilt indekken tegen onzekerheden. Het kan gaan om een nog op te bouwen kapitaal of een kapitaal dat u wilt aanhouden om er een regelmatig inkomen uit te halen.

Het deel van uw geld dat u in een gestaag tempo wilt zien aangroeien en waarvoor u bereid bent een hoger risico te aanvaarden.

Geselecteerde gestructureerd(e) product(en)

Momenteel kunnen we u geen producten aanbieden.

Archief >

Wat is een gestructureerd product?

Een gestructureerd product is een schuldinstrument dat (doorgaans) wordt uitgegeven door een financiële instelling, en dat kan reageren op verschillende strategieën met als doel een potentieel rendement te behalen. Dit potentiële rendement is gekoppeld aan de prestatie van een onderliggend actief, zoals een aandelenindex of een rentevoet.

Meer weten over gestructureerde producten?

Op onze pagina Nieuws & Advies vindt u bijkomende informatie over deze producten en de verschillende thema’s die in deze beleggingscategorie aan bod komen.

Nog geen cliënt?

Geïnteresseerd in gestructureerde producten?

Nog geen cliënt?

Geïnteresseerd in gestructureerde producten?

Nog geen cliënt?

Geïnteresseerd in gestructureerde producten?

Ontdek onze andere oplossingen

Beleggingsfondsen4

Beleggingsfondsen4

Beleggingsfondsen4

 
Kies uit meer dan 2.000 fondsen van een dertigtal partners.

 
Kies uit meer dan 2.000 fondsen van een dertigtal partners.

 
Kies uit meer dan 2.000 fondsen van een dertigtal partners.

Obligaties

Obligaties

Obligaties

 
Een zeer voorspelbare belegging die recht geeft op terugbetaling van het kapitaal op de vervaldatum.

 
Een zeer voorspelbare belegging die recht geeft op terugbetaling van het kapitaal op de vervaldatum.

 
Een zeer voorspelbare belegging die recht geeft op terugbetaling van het kapitaal op de vervaldatum.

1. Bij Deutsche Bank stellen we u een unieke benadering voor, gebaseerd op 3 sleuteldoelstellingen: Liquiditeiten, Bescherming en Groei
Meer weten

2. Dit recht geldt enkel:
- Op de vervaldag, bij niet-vervroegde terugbetaling (sommige producten voorzien in de mogelijkheid van vervroegde terugbetaling).
- Behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de uitgever en/of de garant (indien van toepassing).

3. We raden u aan om de juridische documenten te lezen voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Zo krijgt u inzicht in de mogelijke risico's en voordelen van het desbetreffende product. De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als een gunstig advies ten aanzien van de effecten die worden aangeboden of de effecten die zijn toegelaten voor verhandeling op een gereglementeerde markt.

4. De term 'fonds' is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

×