Publicitaire communicatie

Ontdek ook

Graag meer weten?

Graag meer weten?

Graag meer weten?

Onze experts bespreken de beleggingsthema's.

Onze experts bespreken de beleggingsthema's.

Onze experts bespreken de beleggingsthema's.

Top 5 fondsen

Top 5 fondsen

Top 5 fondsen

De meest verkochte3 fondsen bij Deutsche Bank sinds 1 januari 2024

De meest verkochte3 fondsen bij Deutsche Bank sinds 1 januari 2024

De meest verkochte3 fondsen bij Deutsche Bank sinds 1 januari 2024

Geïnteresseerd?

Onze adviseurs helpen u graag verder tijdens een persoonlijk gesprek in een Advisory Center bij u in de buurt.

Beleggingsproducten zijn aan risico’s onderhevig. Zij kunnen zowel in waarde toenemen als afnemen en u kan niet zondermeer het bedrag van uw belegging recupereren.

Deze informatie wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en mag niet als enige basis worden gebruikt om een beleggingsbeslissing te nemen. Voordat u belegt, moet u het essentiële-informatiedocument (KID) en het prospectus lezen.

Meer info over uw rechten kunt u terugvinden in het document Samenvatting van de rechten van beleggers, beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.

1. Artikel 9 SFDR (Verordering (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector). Een duurzaam fonds is een belegging in een economische activiteit die een bijdrage levert aan een doelstelling op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Voor meer details gelieve het prospectus te raadplegen.

2. De term "fonds" is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

3. Op basis van het bruto-volume.

×