Markten

Wall Street dendert voort

04 september 2020 - leestijd 2 min.

Geschreven door

David Ghezal

Investment Strategist

Samengevat

  • Enthousiasmerende ontwikkelingen zoals de beter dan gevreesde bedrijfswinsten en de beslissingen van de Fed zorgden ervoor dat alle beursregio’s hoger eindigden.
  • De markten krijgen nog steeds af te rekenen met een aantal onzekerheden die de komende weken de volatiliteit in de hand kunnen werken.
  • We blijven positief over aandelen op de middellange termijn, een mogelijke beursterugval zien we als een opportuniteit om de blootstelling aan aandelen op te trekken. Bij obligaties gaat onze voorkeur naar meer dynamische segmenten. En tenslotte blijft goud in de huidige marktcontext een interessante bron van diversificatie.

Groen: de dominante kleur op de beurzen

De weinig geruststellende evolutie van de coronapandemie, noch de impasse in de begrotingsonderhandelingen in de Verenigde Staten konden de beurzen afremmen in hun elan. De beleggers putten optimisme uit de kwartaalresultaten van de bedrijven, die globaal genomen minder slecht waren dan gevreesd, en uit signalen die wijzen op een conjunctuurverbetering na de lockdown. Ook de beslissing van de Federal Reserve (Fed) om in de toekomst de inflatie tijdelijk boven de 2% te laten uitkomen alvorens in te grijpen op de beleidsrente, werd goed onthaald.

Deze enthousiasmerende ontwikkelingen zorgden ervoor dat alle beursregio’s hoger eindigden. Wall Street zette zijn jacht op de records voort na een schitterende maand: de S&P 500 haalde een winst van 7% binnen en realiseerde daarmee zijn beste maand augustus sinds 1986, terwijl de Nasdaq nog beter deed met een sprong van 9,6%. Ook in Europa stonden de meeste lichten op groen. De Stoxx Europe 600 liet uiteindelijk een meer gematigde stijging van 2,9% optekenen, maar vooral de beurs van Frankfurt (+5,1%) kon zich onderscheiden. De obligatiemarkten van hun kant hadden te lijden onder de herwonnen risicobereidheid. Staatsleningen verloren terrein over een breed front. Obligaties van de privésector wisten het hoofd boven water te houden en zowel in Europa als in de Verenigde Staten deden speculatieve obligaties het beter dan investment grade bedrijfsobligaties. We noteren dat goud een pauze inlaste in zijn opmars nadat het begin augustus de magische kaap van de 2.000 dollar per ons had gerond.

Er blijven echter enkele onzekerheden bestaan

Sinds de bodemniveaus van maart zetten de beurzen een duizelingwekkende rally neer. De Amerikaanse sterindexen bereikten nieuwe historische pieken dankzij het fenomenale parcours van de bedrijven met een groot gewicht in de index. Op korte termijn lijkt het haussepotentieel ons echter beperkter. De huidige waarderingen weerspiegelen in belangrijke mate de verwachte terugkeer van economische groei en het verhoopte herstel van de bedrijfswinsten en laten daardoor weinig ruimte voor eventuele teleurstellingen. Hoe dan ook krijgen de markten nog steeds af te rekenen met een aantal onzekerheden zoals de stijging van het aantal besmettingen in bepaalde regio’s en de aanslepende politieke spanningen tussen Washington en Peking.

Ook de Amerikaanse presidentsverkiezingen zouden de komende weken de volatiliteit in de hand kunnen werken. Anderzijds zien we dat de winstramingen niet langer verslechteren en de markten trekken zich op aan de hoop dat er snel een vaccin zal komen (een aantal kandidaten zitten al in de klinische testfase 3). Meer structureel zal het vooruitzicht van lage rentevoeten voor zeer lange tijd, wat nog werd versterkt door de historische koerswijziging van de Fed aangaande de inflatie, ervoor zorgen dat het TINA-effect (There Is No Alternative) blijft werken en dat aandelen in trek zullen blijven, net als de enorme hoeveelheden cash die nog steeds wachten om te worden belegd op de markten. Vandaar dat wij een mogelijke beursterugval zien als een opportuniteit om de blootstelling aan aandelen op te trekken. Wij blijven positief over de structurele groei en de kwaliteitsgroei (sectoren technologie en gezondheidszorg) en richten ons ook op andere thema’s waarvan aangenomen wordt dat ze de wereld van morgen vorm zullen geven.

De beste langetermijnstrategie is om belegd te blijven

Obligaties bieden uiteraard geen uitzicht op dezelfde potentiële rendementen als aandelen. Referentiestaatsleningen zijn vandaag alleen nog interessant om schokken op risicohoudende activa op te vangen. Wie op zoek is naar een degelijk en positief rendement zal zich dus moeten richten op obligatiecategorieën die een credit spread (= risicopremie) bieden tegenover staatsleningen. Wie zijn heil blijft zoeken in investment grade obligaties, zal vaststellen dat de risicopremies van dit segment grotendeels genormaliseerd zijn. Dat is minder het geval voor high yield obligaties en a fortiori obligaties van groeilanden in sterke munten. Deze twee meer dynamische segmenten bieden nog interessante mogelijkheden voor carry1, maar hier is selectiviteit de boodschap.

De opzienbarende evolutie van de financiële markten de voorbije maanden toont aan hoe moeilijk het is om aan “market timing” te doen en doet besluiten dat de beste beleggingsstrategie op lange termijn erin bestaat belegd te blijven. Dit verhindert niet dat het aangewezen is om de samenstelling van de portefeuille geregeld te herbekijken en om op elk moment te streven naar standvastigheid en diversificatie, zowel tussen de activaklassen als binnen de activaklassen. Naast onze voorkeur voor aandelen, high yield obligaties en obligaties van groeilanden in sterke munten, blijft goud in de huidige marktcontext een interessante bron van diversificatie.

Wilt u advies over uw beleggingen?


Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.
Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160.

Het financiële nieuws ontcijferd voor u!


Aan het begin van elke maand ontcijferen onze experts in DB Market Insights de financiële markten om u een duidelijk en toepasbaar overzicht te geven van de beleggingssituatie.

Overzicht van de activaklassen

Ontdek een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste trends op de aandelen- en obligatiemarkten en de evolutie van de belangrijkste grondstoffen.

Overzicht van de activaklassen

Ontdek een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste trends op de aandelen- en obligatiemarkten en de evolutie van de belangrijkste grondstoffen.

Overzicht van de activaklassen

Ontdek een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste trends op de aandelen- en obligatiemarkten en de evolutie van de belangrijkste grondstoffen.

Munten

Onze experts zorgen op regelmatige tijdstippen voor diepgaande analyses over de belangrijkste munten ter wereld.

Munten

Onze experts zorgen op regelmatige tijdstippen voor diepgaande analyses over de belangrijkste munten ter wereld.

Munten

Onze experts zorgen op regelmatige tijdstippen voor diepgaande analyses over de belangrijkste munten ter wereld.

Macro-economische vooruitzichten

Vind een duidelijke en beknopte samenvatting van de belangrijkste trends bij de centrale banken en de wereldeconomie.

Macro-economische vooruitzichten

Vind een duidelijke en beknopte samenvatting van de belangrijkste trends bij de centrale banken en de wereldeconomie.

Macro-economische vooruitzichten

Vind een duidelijke en beknopte samenvatting van de belangrijkste trends bij de centrale banken en de wereldeconomie.

Lees ook

1 'Carry' is de opbrengst of kost om een actief aan te houden (to carry: 'dragen, vervoeren').

×