‘How We Live’: een nieuw milieu-impactprogramma

ESG - 29 november 2022

‘How We Live’: een nieuw milieu-impactprogramma

Deutsche Bank draagt bij tot de bescherming en het herstel van bossen en biodiversiteit via haar milieu-impactprogramma 'How We Live'.

Uit onderzoek van de Verenigde Naties blijkt dat de biodiversiteit op aarde sneller afneemt dan ooit tevoren. Ontbossing is slechts één aspect van de schade aan land die bijdraagt tot de klimaatverandering, levens- en bestaansmiddelen aantast en soorten met uitsterven bedreigt. De biodiversiteit op aarde koesteren is een van de doelstellingen van ons milieu-impactprogramma 'How We Live', via maatregelen gaande van het planten van bomen tot duurzame landbouw.

Het planten van bomen heeft meerdere positieve effecten. Bossen herbergen namelijk meer dan 80% van alle plantensoorten en spelen ook een belangrijke rol in het leven van de mens: ze voorzien ons van water, reinigen de lucht die we inademen en beschermen ons tegen de gevolgen van stormen en overstromingen. 'How We Live' bouwt voort op de jarenlange inzet van Deutsche Bank om bossen te herstellen: sinds 2010 hebben onze medewerkers wereldwijd meer dan een half miljoen bomen geplant.

Onze wereldwijde initiatieven

Azië

In Azië-Pacific helpen medewerkers vrijwillig in negen landen om de mijlpaal van 100.000 geplante bomen in de regio te bereiken. In het Gaia Nature Conservation Center in Vietnam zullen deze bomen, geplant door medewerkers van Deutsche Bank, helpen om de lokale fauna te ondersteunen, waaronder ook een bedreigde olifantenpopulatie. Het effect van deze instandhoudingsinspanningen zal wetenschappelijk worden gemeten om bij te dragen tot breder milieuonderzoek en -beleid.

Veel ’How We Live’-projecten combineren milieu-acties en onderwijs. In de Filippijnen, Japan en Singapore bijvoorbeeld, kunnen gemeenschappen hun verantwoordelijkheid nemen voor het milieu dankzij het planten van bomen. Als gevolg van de effecten van de klimaatverandering en de ontbossing op de traditionele landbouwproductie, zijn boeren in India op zoek gegaan naar werk. Een project in samenwerking met de Swades Foundation houdt gemeenschappen bij elkaar door fruitboomplantages aan te leggen in plattelandsgebieden. Dankzij dit initiatief zullen 2.500 boeren een duurzaam inkomen kunnen verdienen met producten als mango, kokosnoot, sapodilla, cashew en guave. Deutsche Bank en de Swades Foundation werken sinds 2016 aan de transformatie van de landbouwgronden. Dankzij dit partnerschap hebben nu meer dan 11.500 huishoudens toegang tot schoon water en hebben meer dan 1.000 huishoudens op het platteland voldoende water voor irrigatie.

USA

Bomen spelen ook een vitale rol in gezonde stedelijke gemeenschappen, omdat ze schaduw, beschutting en veerkracht tegen de klimaatverandering bieden. Dit is vooral belangrijk op plaatsen als Florida, waar de temperaturen en de vochtigheid in de zomer hoog oplopen. Medewerkers van ons kantoor in Jacksonville werken al tien jaar samen met Greenscape om de stad groener te maken door een combinatie van volwassen bomen en jonge boompjes te planten voor een onmiddellijk en langdurig effect op de plaatselijke omgeving.

Afrika

Via onze Deutsche Bank South Africa Foundation werken we samen met Food and Trees for Africa. Zij helpen ons om samen bomen te planten of groententuinen aan te leggen. We creëren zo groene ruimtes en zelfs bestaansmiddelen door de verkoop van hier geteelde verse producten, waarbij we milieu- en sociale kwesties met elkaar verbinden.

Duitsland

In Duitsland werkt Deutsche Bank al meer dan 10 jaar samen met de milieuorganisatie Trinkwasserwald om de klimaatverandering tegen te gaan. Het partnerschap verandert de altijd groenblijvende bossen in gemengde bossen door tussen de naaldbomen hittebestendige loofboomsoorten te planten. Dit vergroot de lokale watervoorziening en verbetert de klimaatbescherming door meer CO2 uit de atmosfeer te absorberen. Tot nu toe hebben meer dan 4.000 collega's geholpen om ongeveer 92 hectare gemengde bossen aan te leggen, die elk jaar meer dan 70 miljoen liter extra drinkwater opleveren.

Verenigd Koninkrijk

Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn werknemers betrokken bij vrijwilligersprogramma's voor gemeenschapsontwikkeling in Londen en Birmingham, waarvan de milieuvoordelen onder meer bestaan uit het jaarlijks planten van bomen. Bovendien kunnen werknemers deelnemen aan het herstel van gemeenschappelijke tuinen en natuurgebieden.

Italië

In Zuid-Italië helpen vrijwilligers van Deutsche Bank een ander soort milieubedreiging te bestrijden: ziekten. De Xylella Fastidiosa-bacterie heeft verwoestende gevolgen gehad voor de bomen die een centrale rol spelen in het landschap en voor het klimaat en de economie van de regio Puglia. Vrijwilligers helpen de vele honderden jaren oude bomen te vervangen die verloren zijn gegaan.

België

Duurzame landbouw staat ook centraal in het partnerschap van Deutsche Bank Belgium met de vzw Farming for Climate. De focus van Deutsche Bank op duurzame financiering helpt lokale boeren om milieuvriendelijkere methoden toe te passen. Winsten uit een groen beleggingsproduct van Deutsche Bank helpen het werk van Farming for Climate te financieren.

‘How We Live' maakt deel uit van de bijdrage van Deutsche Bank aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Het doel van VN SDG 15 is het beschermen en herstellen van het leven op aarde. Zoals deze vele projecten over de hele wereld aantonen, is verandering mogelijk daar waar we grondig ingrijpen.

Ontdek onze ESG-beleggingen

Deel dit artikel


22 augustus 2022

Een klimaatneutrale planeet: wat kost dat?

23 juni 2022

Inzetten op een duurzamere landbouw

19 november 2021

Deutsche Bank financiert behoud van oceanen en weerbaarheid van kustgebieden

×