Markten

Welke 10 grote trends kleuren de toekomst?

08 oktober 2020 - leestijd 4 min. 30

Geschreven door

Christophe Blontia

Senior Product Manager

Sommige trends hertekenen onze wereld. Hoewel ze onafhankelijk van de economische cyclus evolueren, maar beschikken ze wel over de capaciteit om de economie en het beleggingslandschap te transformeren. Een overzicht:

1. Vergrijzing

Sinds 1900 is de gemiddelde globale levensverwachting meer dan verdubbeld en ligt die nu boven de 70 jaar1. Mensen worden steeds ouder, en die ontwikkeling zet zich door op elk continent. Tussen 2000 en 2100 zal het aantal 70-plussers volgens prognoses van de VN verzevenvoudigen2. Dat betekent dat er veel investeringen nodig zullen zijn in onder meer ouderenzorg en gezondheid. Maar ook dat mensen langer op pensioen zullen zijn, en langer van het leven kunnen genieten (en consumeren).

viellissement population

Aantal 70-plussers per werelddeel

 

2000

2050

2100
Afrika
15.543.000
86.154.000
410.543.000
Azië
130.608.000
676.268.000
1.014.931.000
Europa
73.671.000
153.456.000
156.634.000
Latijns-Amerika
19.001.000
103.551.000
171.580.000
Noord-Amerika
28.006.000
74.011.000
110.347.000
Oceanië
2.158.000
7.612.000
14.162.000
Totaal
268.987.000
1.101.052.000
1.878.197.000

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, custom data acquired via website.

2. Millennials en generatie Z

generations y z milenials

Millennials vormen steeds meer de drijvende kracht achter onze economie. Deze groep is vandaag tussen 20 en 40 jaar oud en overschaduwt ondertussen het aantal babyboomers. Tegen 2025 vertegenwoordigen millennials ongeveer driekwart van de wereldwijde arbeidskracht3. Terwijl ze verder op de carrièreladder klimmen, ligt er steeds meer beslissingsmacht (en kapitaal) in hun handen. Deze groep heeft in het algemeen een sterke focus op gezond en gelukkig leven, en een hoge affiniteit met technologie en services (delen in plaats van hebben).

Wereldbevolking 2020 volgens leeftijdscategorie

0-19 jaar (generatie Z) 2,59 miljard
20-39 jaar (millennials) 2,34 miljard
40-59 jaar 1,80 miljard
60-79 jaar 0,90 miljard
80+ 0,15 miljard

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, custom data acquired via website.

3. Welvaartsziekten en welbevinden

De stijgende welvaart brengt heel veel goeds met zich mee. Er leven vandaag minder mensen in extreme armoede, er is minder analfabetisme dan ooit, het aantal kinderen per gezin daalt wereldwijd, er zijn steeds minder mensen ondervoed, het aantal doden door rampen daalt, er zijn minder kernwapens, minder kinderarbeid, enzovoort4.

De stijgende welvaart komt echter met bijwerkingen. Overgewicht is daar een voorbeeld van. Wereldwijd is het aantal mensen met obesitas sinds 1975 bijna verdrievoudigd. In 2016 hadden ruim 1,9 miljard volwassenen overgewicht. Daarvan waren meer dan 650 miljoen mensen zwaarlijvig5.

Tegelijk werken steeds meer mensen aan een gezonde levensstijl, door sport en beweging . De coronacrisis heeft de aandacht voor een gezonde levensstijl en welbevinden wellicht alleen maar aangescherpt. Ook dit is een sterke trend om in te calculeren in uw beleggingsbeslissingen.

4. Klimaatverandering

Volgens de Nasa warmt de aarde sinds 1975 gemiddeld 0,15 à 0,20 °C per decennium op7. Door de verminderde uitstoot zullen we dit jaar wellicht op koers zitten om de globale opwarming te beperken tot 1,5°C in 2050. Alleen: de wereldeconomie decennia lang in zo’n coma laten, is geen duurzame oplossing om de klimaatdoelstellingen te behalen. Om een klimaatcrisis te voorkomen zal een fundamentele transformatie nodig zijn in de manier waarop we energie opwekken, met grondstoffen omgaan en het milieu beschermen. Dat vraagt om heel wat investeringen (en komt dus tegelijk met heel wat beleggingsopportuniteiten).

changement climatique

5. Toenemende vraag naar energie en efficiënter gebruik van hulpbronnen

Als er niets verandert aan onze manier van energie consumeren, dan zal de vraag naar energie de komende 2 decennia elk jaar met 1,3% stijgen8 . Dat veroorzaakt grote uitdagingen: tegelijk slinken de natuurlijke energiebronnen én warmt het klimaat op. De omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen is daarom geen keuze: het is een must. Het brengt niet alleen heel wat opportuniteiten voor beleggers naar voren op vlak van hernieuwbare energie, maar evenzeer voor energie-opslag, -distributie en -efficiëntie.

Of het nu om energie, voedsel, grondstoffen, drinkwater of zelfs om tijd gaat: ze zijn allemaal in zekere zin schaars. In een wereld met steeds meer mensen en met steeds meer ‘vraag’ zal de oplossing niet alleen komen van ‘meer produceren’, maar ook van ‘slimmer produceren’ en (her)gebruiken. Lichtere auto’s, vliegtuigen en treinen. Efficiënt hergebruik van water. Recyclage van afval. Huishoudtoestellen die minder stroom verbruiken … zelfs kleine efficiëntiewinsten kunnen door schaalgrootte een enorme impact hebben. Bedrijven die hierop inzetten kunnen een aantrekkelijk beleggingspotentieel bieden.

6. Meer afval

Volgens vooruitzichten van de VN zal 30% van de wereldbevolking tegen 2050 tot de middenklasse behoren. Dat zijn 3 miljard mensen die over voldoende inkomen zullen beschikken om meer dan alleen basisproducten te kopen9. Die hogere consumentenbestedingen zullen leiden tot meer vraag naar grondstoffen en dus meer afval. Volgens de Wereldbank zal de jaarlijkse productie van afval tegen 2050 zelfs stijgen tot 3,4 miljard ton, tegenover 2 miljard ton in 201610. Dat biedt kansen voor bedrijven die inzetten op een slimmer afvalbeleid, hergebruik en afvalverwerking.

7. Water

eau or bleu futur

Door demografische en klimatologische ontwikkelingen staat water de jongste decennia steeds prominenter op de wereldwijde economische en politieke agenda. Omdat zowel de populatie als de levensstandaard toenemen, stijgt de globale vraag naar water. Op dit moment leven nog ruim 2 miljard mensen in gebieden waar watertekort en vervuild water een bedreiging vormen voor hun levenskwaliteit11. Dat betekent dat er nog veel ruimte is voor investeringen in waterinfrastructuur, waterbehandeling en efficiëntieverbetering.

8. Voedselveiligheid

Naar schatting 600 miljoen mensen - bijna 1 op de 10 mensen in de wereld - worden elk jaar ziek na het eten van besmet voedsel. Dat kost volgens de Wereldgezondheidsorganisatie elk jaar het leven aan 420.000 mensen. Ook de financiële tol is hoog: jaarlijks gaat er 110 miljard dollar verloren aan productiviteit en medische kosten als gevolg van onveilig voedsel in landen met een laag of gemiddeld inkomen12.

9. Veiligheid

Veiligheid zal in de toekomst alleen nog maar aan belang winnen. Want zowel bedrijven, overheden als particulieren zullen elk op hun manier moeten investeren in hun bescherming: van identiteitsdiefstallen tot verkeersongevallen, van cyberaanvallen tot terrorisme, van besmettelijke ziektes tot inbraakbeveiliging. En ga zo maar door. Ook dat biedt opportuniteiten voor beleggers.

10. Onderwijs

De wereld is beter opgeleid dan ooit tevoren. Terwijl het aantal kinderen de voorbije decennia toenam, daalde het aantal kinderen dat geen onderwijs kreeg. In 1970 hadden naar schatting 128 miljoen kinderen geen enkele toegang tot onderwijs. Tegen 2018 daalde hun aantal met meer dan de helft tot 59,1 miljoen euro13. Er is niet alleen een weg af te leggen om die groep op de kar te krijgen, maar er is ook nog ruimte om de kwaliteit van onderwijs te verhogen. Bovendien studeren we gemiddeld steeds langer. Het aantal landen waar het gemiddelde aantal studiejaren boven de 9 ligt, stijgt al decennia op rij14.

Beleggen in deze 10 sterke trends?


Indien het past in uw beleggersprofiel, kunt u kiezen voor een oplossing in de vorm van een gestructureerd product15.

Lees ook

Dagelijks bankieren

Dagelijks bankieren

Dagelijks bankieren

Ziet u ook het grotere plaatje?

Ziet u ook het grotere plaatje?

Ziet u ook het grotere plaatje?

27 augustus 2020

leestijd 2 min. 20

27 augustus 2020

leestijd 2 min. 20

27 augustus 2020

leestijd 2 min. 20

Beleggen

Beleggen

Beleggen

3 beleggersvalkuilen omzeilen met 1 oplossing

3 beleggersvalkuilen omzeilen met 1 oplossing

3 beleggersvalkuilen omzeilen met 1 oplossing

05 augustus 2020

leestijd 4 min. 20

05 augustus 2020

leestijd 4 min. 20

05 augustus 2020

leestijd 4 min. 20

1 Bron: https://ourworldindata.org/life-expectancy

2 Bron: https://population.un.org/wpp/DataQuery/

3 Bron: https://population.un.org/wpp/DataQuery/

4 Bron: Factfulness - ten reasons we’re wrong about the world - and why things are better than you think. Hans Rosling, Ola Rosling en Anna Rosling Rönlund. 2018. p 60-61.

5 Bron: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

6 Bron: https://www.researchgate.net/publication/311484294_Global_participation_in_sport_and_leisure-time_physical_activities_A_systematic_review_and_meta-analysis

7 Bron: https://earthobservatory.nasa.gov/world-of-change/global-temperatures

8 Bron: https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019

9 Bron: https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf

10 Bron: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/20/global-waste-to-grow-by-70-percent-by-2050-unless-urgent-action-is-taken-world-bank-report

11 Bron: https://www.unwater.org/publication_categories/sdg-6-synthesis-report-2018-on-water-and-sanitation/

12 Bron: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/food-safety

13 Bron: https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.UNER

14 Bron: https://ourworldindata.org/global-education

15 Gestructureerde financiële instrumenten, ook bekend onder de naam Structured Notes, bestaan in de vorm van “gestructureerde schuldeffecten”, of “afgeleide instrumenten”. Een gestructureerd financieel instrument is een financieel instrument van bepaalde duur, doorgaans uitgegeven door financiële instellingen, dat een rendement biedt dat gekoppeld is aan één of meer onderliggende activa (bijvoorbeeld een rentevoet of een beursindex) via vaste of variabele coupons betaald tijdens de looptijd of op de vervaldag van het effect. In geval van gestructureerde schuldeffecten verbindt de emittent zich ertoe aan de belegger 100% van het geplaatste kapitaal (exclusief kosten) terug te betalen op de vervaldag (behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent). In geval van een “afgeleid instrument” verbindt de emittent van een Structured Note er zich echter niet toe op de vervaldag aan de belegger 100% van het geplaatste kapitaal (exclusief kosten) terug te betalen.

×