DB Private Solutions
Funds

Evenwichtige en flexibele fondsenportefeuilles

Iets voor mij?

Wilt u zich liever niet constant bezighouden met uw geldzaken? Hebt u geen zin om tijd vrij te maken voor het beheer van uw portefeuille? We hebben hoe dan ook aan u gedacht. De DB Private Solutions Funds-portefeuilles zijn bedoeld voor DB Personal-cliënten die het beheer van een deel van hun financieel vermogen (vanaf 100.000 euro) willen toevertrouwen aan een professional.

Onze discretionaire portefeuilles

Op basis van uw Financial ID en beleggingsstrategie stellen wij u het portefeuilletype voor dat het best overeenstemt met uw behoeften. Alle DB Private Solutions Funds-portefeuilles zijn samengesteld vanuit dezelfde filosofie: zo goed mogelijk inspelen op de marktstijgingen en zo goed mogelijk het risico op verliezen beperken.
Desondanks beleggen deze portefeuilles in financiële instrumenten die onderhevig zijn aan fluctuaties, wat risico’s met zich meebrengt. Meer details hierover vindt u in de brochure.

DB Private Solutions
Funds Medium


Voor beleggers die met het oog op een aantrekkelijk rendement op lange termijn bereid zijn matige risico's te nemen.

DB Private Solutions
Funds Medium


Voor beleggers die met het oog op een aantrekkelijk rendement op lange termijn bereid zijn matige risico's te nemen.

DB Private Solutions
Funds Medium


Voor beleggers die met het oog op een aantrekkelijk rendement op lange termijn bereid zijn matige risico's te nemen.

DB Private Solutions
Funds High


Voor dynamische beleggers die met het oog op een hoger potentieel rendement bereid zijn grotere risico's te nemen.

DB Private Solutions
Funds High


Voor dynamische beleggers die met het oog op een hoger potentieel rendement bereid zijn grotere risico's te nemen.

DB Private Solutions
Funds High


Voor dynamische beleggers die met het oog op een hoger potentieel rendement bereid zijn grotere risico's te nemen.

Geïnteresseerd?

Maak een afspraak met een adviseur om de beste strategie te bepalen op basis van uw Financial ID.

Ontdek onze andere discretionaire oplossing

DB Private Solutions

Dynamic Equity

Een beleggingsportefeuille die een expert waardig is

1 De term 'fonds' is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.
Een flexibel fonds is een gediversifieerd fonds dat afhankelijk van de marktomstandigheden dynamisch posities opent in aandelen, obligaties, liquiditeiten enz. Dankzij die flexibiliteit kunnen aantrekkelijke prestaties worden neergezet in stijgende periodes en worden de risico's onder controle gehouden in onzekere tijden (afdekking, uitbreiding van de liquiditeiten enz.).