Téléphone

Deutsche Bank

Duurzame beleggingen spelen een steeds belangrijkere rol bij de realisatie van de ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ van de Verenigde Naties. Ze stimuleren duurzame projecten of ondernemingen en dragen bovendien bij tot een bewustmaking van de economische wereld voor de uitdagingen van duurzame ontwikkeling.

Onze selectie van duurzame fondsen

Wilt u dat uw beleggingen een positieve impact hebben?

Beleg in de duurzame fondsen1 die door Deutsche Bank werden geselecteerd en:

 • draag bij aan een economie die het milieu meer respecteert,
 • ondersteun bedrijven die werken aan betere arbeidsomstandigheden,
 • en financier ondernemingen en overheden die werken volgens gezonde en transparante bestuursprincipes, ook wel governanceprincipes genoemd.

Zo zien wij duurzaam beleggen

Om duurzaam te beleggen, moet er bij de keuze van de beleggingen ook rekening worden gehouden met niet-financiële criteria. De geselecteerde duurzame fondsen voldoen bij Deutsche Bank aan minstens drie duurzaamheidscriteria.

Alle geselecteerde fondsen hebben twee criteria gemeen

Uitsluiting: controversiële bedrijven en/of sectoren, zoals de wapen- of de tabaksindustrie worden uitgesloten.

Integratie ESG-factoren: bij de selectie van de beleggingen wordt rekening gehouden met Ecologische en Sociale factoren en met de Governance-aspecten.

E - De ecologische criteria hebben bijvoorbeeld betrekking op de CO2 voetafdruk van bedrijven, de bescherming van natuurlijke hulpbronnen, enz.

S - De sociale criteria hebben onder meer betrekking op het eerbiedigen van de mensenrechten, het eerbiedigen van de internationale arbeidsnormen, niet-discriminatie, enz.

G - Bij de bestuurscriteria ligt het accent op financiële transparantie, corruptiebestrijding, enz.

Gelieve het prospectus van het duurzaam fonds te raadplegen voor meer informatie omtrent het selectieproces.

Elk van de fondsen in deze selectie beantwoordt bovendien aan een derde duurzaamheidscriterium (Best in Class, Thematisch of Impact).

 • Positieve screening
  Best in Class

  Deze fondsen beleggen overwegend in ondernemingen met de beste ESG-scores van hun sector.

 • Thematisch

  Deze fondsen beleggen in innovatieve bedrijven om het hoofd te bieden aan de uitdagingen op het vlak van duurzame ontwikkeling.

 • Impact

  Deze fondsen hebben een bijkomende beleggingsdoelstelling die erin bestaat een concrete en meetbare sociale of ecologische impact te genereren.

Onze selectie

Trouw aan haar waarden selecteert Deutsche Bank geheel onpartijdig fondsen met een interessant financieel potentieel. We hebben beslist om de fondsen naar voren te schuiven die zich ertoe verbinden om veeleisende duurzaamheidscriteria na te leven.
Het resultaat is een geconcentreerde lijst van duurzame fondsen met een gediversifieerde aanpak.

Open architectuur

Dankzij onze partners hebben we toegang tot een substantieel aanbod van kwalitatief hoogwaardige duurzame fondsen. We spelen een actieve rol bij de vermogensbeheerders zodat er nieuwe duurzame initiatieven worden aangeboden op de Belgische markt.

Duurzaamheid

De duurzame fondsen die wij selecteren, beantwoorden allemaal aan de zogenaamde uitsluitings- en ESG-criteria. Elk fonds beantwoordt bovendien aan een derde duurzaamheidscriterium (Best in Class, Thematisch of Impact).

Aandelenfondsen

 • Naam - Fabrikant
 • Valuta
 • Doelstelling2
 • SRRI3

Gemengde fondsen

 • Naam - Fabrikant
 • Valuta
 • Doelstelling2
 • SRRI3

Obligatiefondsen

 • Naam - Fabrikant
 • Valuta
 • Doelstelling2
 • SRRI3

Geïnteresseerd?

Ontmoet een van onze adviseurs om meer te weten te komen over duurzaam beleggen.

Maak een afspraak

of

Hebt u nog vragen over onze dienstverlening?

Contacteer ons

1. De term 'fonds' is de gemeenschappelijke benaming voor een 'Instelling voor Collectieve Beleggingen' (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Fondsen zijn financiële instrumenten waarvan de prijs afhangt van de schommelingen op de financiële markten; zij vallen dus niet onder het herroepingsrecht wanneer zij worden gekocht op afstand of buiten verkoopruimten, volgens art. VI 58, §2 van het Wetboek van Economisch Recht. Aan beleggingsproducten zijn risico's verbonden. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgt u het bedrag van uw belegging niet terug.

2. Bij Deutsche Bank stellen we U een unieke aanpak voor, gebaseerd op 3 sleuteldoelstellingen: Liquiditeiten, Bescherming en Groei.
Meer weten

3. De synthetische risico- en opbrengstindicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. Hij waardeert het risico op een schaal van 1 (kleiner risico, mogelijk lager rendement) tot 7 (hoger risico, mogelijk hoger rendement). De laagste categorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan wijzigen in de tijd.

4. Morningstar, Inc. is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar rating is een kwantitatieve evaluatie van de prestaties van een fonds in het verleden. Deze wordt maandelijks bijgewerkt. Het criterium bij de toekenning van sterren is gebaseerd op de risico-aangepaste prestatie. De geanalyseerde fondsen krijgen 1 tot 5 sterren, waarbij 5 sterren de hoogste rating is. Meer info op www.morningstar.be. Meer informatie over de ratings is ook beschikbaar bij Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.